HaberlerKaraman HaberleriKMÜ'de Kerbela konulu konferans düzenlendi

KMÜ'de Kerbela konulu konferans düzenlendi - Karaman Haberleri

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından Muharrem ayı vesilesiyle 'Tarihte ve Kültürümüzde Kerbela' konulu panel düzenlendi.

KMÜ'de Kerbela konulu konferans düzenlendi

KMÜ İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan panele, İslam Tarihi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut Can, Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Betül Şahin, Araştırma Görevlisi Abdullah Muaz Güven ve Araştırma Görevlisi Beytullah Çetin konuşmacı olarak katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fikret Karapınar, Ehl-i Beyt sevgisinin bir tezahürü olarak Muharrem ayı ve Kerbela hadisesinin kültür, medeniyet ve tarihimizde önemli bir yeri vardır. Bu programla hocalarımız konuyu farklı açılardan ele alarak konunun yeri ve önemini vurgulayacaklardır. Emeği geçen hocalarıma ve dinlemek üzere merakla bekleyen öğrencilerimize teşekkür ediyorum' dedi.
Açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Yrd. Doç. Dr. Mesut Can, 'Kerbela Hadisesinin Tarihi Arka Planı ve Günümüze Yansımaları' konulu sunumunda, Kerbela hadisesinin anlaşılabilmesinin ancak kendinden önce vuku bulan ve Resulullah'ın vefatının hemen akabinde başlayan olaylar silsilesi ile irtibatlandırılarak anlaşılabileceğini verdiği örneklerle vurguladı. Sunum, Kerbela hadisesinin meydana gelişi ve Şii toplum üzerindeki etkilerinden örneklerin sunulduğu görsellerle son buldu.
Araştırma Görevlisi Abdullah Muaz Güven ise, 'Edebiyatımızda Kerbela' konulu sunumunda, Türk-İslam edebiyatı külliyatı içerisinde Kerbela hadisesine değinen edebi eserlerden örnek beyitler sunarak Ehl-i Beyt sevgisinin İslam dünyasında birleştirici bir unsur olma yönüne dikkat çekti.
Öğretim Görevlisi Betül Şahin de, 'İslam Sanatında Kerbela' konusuna değinerek, Kerbela hadisesini Fuzuli'nin Hadikatü's-Süeda eserinde yer alan minyatürler bağlamında ele aldı. İslam'da gelişen görsel sanatların başında gelen minyatürlerin estetik açıdan oluşturduğu etkiyle birlikte tarih bilimine de katkı sağladığını ifade eden Şahin, eserde yer alan minyatürlerin sanatsal özelliklerini tarihi veriler ışığında değerlendirdi.
Panelin son bölümünde ise Araştırma Görevlisi Beytullah Çetin tarafından Kerbelahadisesiyle ilgili mersiye, ilahi ve muharremiyyeler icra edilerek dinleyicilere olayın acı ve kederinin musıki geleneğimizde bıraktığı etkileri hissettirildi.
Etkinlik, fakülte bahçesinde aşure ikramı ile son buldu.

KMÜ’de Kerbela konulu konferans düzenlendi

SIRADAKİ HABER
}