HaberlerOKA, kayıtdışı istihdamla mücadele ediyor

OKA, kayıtdışı istihdamla mücadele ediyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 'Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor 2' projesinin toplantısı yapıldı.

OKA, kayıtdışı istihdamla mücadele ediyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Davut Altan Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya, Samsun Valisi Sayın İbrahim Şahin, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Samsun KOSGEB Başkan Yardımcısı Süleyman İslamoğlu ve AB Delegasyonu Sosyal Politika ve İstihdam Sektör Yöneticisi Zeynep Aydemir Koyuncu ile Samsun, Çorum, Amasya, Tokat illerinden yaklaşık 150 kişilik kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri katıldı.

Toplantıda proje hakkında bilgi veren OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IPA IV. Bileşeni) kapsamında yürütülmekte olan teklif çağrısı dahilinde OKA'nın proje başvuru sahibi olarak yer aldığı 'OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor 2' başlıklı proje kabul edilerek Temmuz 2016 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Kayıtdışı çalışanlara yönelik farkındalık artırma faaliyetleri yolu ile kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, düzenlenecek olan eğitim, toplantı, 'Lobicilik ve Medya İletişimi' eğitimleri sayesinde bölgede faaliyet gösteren STK, TSO, ESOB, OSB, KSS, sendika gibi yapıların kurumsal altyapılarını ve bilinç düzeyinin artırılmasıdır. Belirli sektör ve ölçekteki firmalara verilecek olan 'işletme koçluğu' danışmanlığı, finansmana ulaşım imkanları ve kümelenme konusunda farkındalığın artırılması sayesinde kurumsallaşmalarının sağlanması ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, düzenlenecek olan resim yarışması, bilgilendirme toplantıları yardımı ile farklı kademelerdeki öğrencilerin bilinç düzeylerinin artırılması ve seri halde düzenlenecek olan etkinlikler yani kısa film yarışması, kamu spotları, istihdam şenlikleri, TV programları, afiş, broşürler sayesinde kamuoyunda farklı hedef kitlelerin kayıtdışı istihdam konusunda bilinç düzeylerinin artırılması özel olarak hedeflenmiştir' dedi.

SIRADAKİ HABER
}