HaberlerOKA'dan 232 milyon TL mali destek

OKA'dan 232 milyon TL mali destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 7 yıl içerisinde hizmet bölgesi içerisinde yer alan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde (TR83 Bölgesi) 566 projeye 232 milyon TL mali destek sağladı.

OKA'dan 232 milyon TL mali destek

OKA 2009 yılından bu yana geride kalan 7 yıllık dönemde bölgedeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma imkanlarının geliştirmesi için planlama ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirdi. Bölgenin gelecek hedeflerine bir adım daha yaklaşabilmesi için OKA tarafından bu çerçevede, kaliteli hizmet sunumu, kurumsal politika geliştirme, etkin kaynak planlaması ile etkili uygulama, izleme ve değerlendirme yapmak amacıyla birbirini destekleyen ve tamamlayan çalışmalar sürdürüldü.
OKA’dan alınan bilgiye göre, 2016 yılı faaliyetleri mali destekler “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel alt yapının iyileştirilmesine katkı sağlamak amaçlandı. Programın öncelikleri; turizm altyapısına yönelik olarak planlı kentsel gelişimin teşvik edilmesi, kentsel dokuların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için kent ve turizm alt yapılarının iyileştirilmesi, bölgeye ve yöreye özgü farklı turizm türlerinin bütünleştirilmesini sağlayarak çeşitli turizm imkanlarını farklı sektörel kullanımlarla bir arada arz edebilen alternatif turizm odaklı (sağlık ve termal, golf, kış sporları, doğa ve kültür turizmi, yöresel yemekler gibi), kültürel ve sanatsal gösterilerin sergileneceği tesisler ve mekanların inşa edilmesidir. Program kapsamında verilecek destek tutarları asgari 100 bin TL ve azami 1 milyon TL. Hibe miktarı projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 20-75’i arasında. Program kapsamında 26 adet proje ile sözleşme imzalandı.

7 yılda 232 milyon TL mali destek
Proje teklif çağrısının dışında ajansın mali destekleri olan Güdümlü Proje Desteği, Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği uygulamaları da sürmüştür. 2016 yılı için ajans mali destekleri tablosu aralık ayı itibariyle 26 proje teklif çağrısı, 8 doğrudan faaliyet desteği ve 9 teknik destek olmak üzere toplam 43 proje yer almaktadır. Desteklerin tutarı 17 milyon olurken, toplam yatırım ise 36 milyon TL oldu.
2009-2016 yılları arası ajans mali destekleri tablosunda ise 348 proje teklif sayısı, 3 güdümlü proje, 66 doğrudan faaliyet desteği ve 149 teknik destek olmak üzere toplam 566 proje desteklendi. Desteklerin tutarı 115 milyon TL olurken toplam yatırım ise 232 milyon TL oldu.
OKA’dan yapılan açıklamada, “Orta Karadeniz Bölgesi’nin (TR83) Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve bütçesi 8 milyon euro olan toplam 4 adet ana bileşenden oluşmaktadır. İnşaat bileşeni yaklaşık 7 bin metre kare kapalı alan ve bin 800 metre kare çevre düzenlemesi olan 3 katlı ajans hizmet binasının yapımını kapsamaktadır. Proje ile TR83 Bölgesinin sürdürülebilir gelişmesini hızlandırmak ve diğer bölgeler ile bölge içindeki iller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak Türkiye’nin AB ülkelerine yakınsamasına katkıda bulunmak amacıyla başta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı olmak üzere, bölgedeki KOBİ’lere hizmet verebilecek altyapının güçlendirilmesi, bölgenin yatırım imkanları açısından ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında oluşturulacak KOBİ İş Destek ve Uygulama Merkezi yapımı yanında KOBİ ihtiyaç analizi, sektörel analizler, bölge planı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik dijital veritabanı oluşturulması, sektörel eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin kurgulanması, akıllı uzmanlaşma stratejisinin oluşturulması ve teknik destek hizmetlerinin sunulması gibi çeşitli faaliyetler bilim ve sanayi alanındaki paydaşların işbirliği ile başarıya ulaşabilecek” denildi.

Samsun Lojistik Merkezi Projesi
Açıklamada, Samsun Lojistik Merkezi Projesi hakkında şu bilgiler verildi: “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Program Otoritesi” olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’nda (BROP) sağlanan yeni bütçe imkanlarını etkili bir şekilde Samsun için kullanabilmek amacıyla 2011 yılında proje sunulmuş ve bu programda Türkiye’nin en yüksek bütçeli tek majör (bütçesi 10 milyon avro üstünde olan) projesi olarak başarılı olmuştur. Müzakereler sonunda bütçesi 43 milyon Avroya kadar çıkmıştır. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı birlikte bu projeyi geliştirmiştir. Samsun Lojistik Merkezi, Samsun şehir merkezine yaklaşık 15 km doğusunda, Tekkeköy ilçesi yakınında kurulacaktır. Samsun merkez limanına (ana giriş) 20 km, Çarşamba Havaalanı’na ise 10 km uzaklıktadır. Samsun-Ordu karayolu, lojistik merkezin 1.8 km kuzeyinden geçmektedir. Samsun-Ordu karayolu doğu-batı yönünde ana bağlantı yolu olup, aynı zamanda Samsun’u Ankara’ya bağlayan anayoldur. Samsun Tekkeköy Lojistik Köy Projesi, farklı büyüklükte depolardan ve depo yapılmak üzere hazırlanacak arazilerden bir sosyal ve idari binası, bir komisyon ofisi, itfaiye, hizmet istasyonları, yükleme-boşaltma sistemleri, benzin istasyonu, iki araç ölçüm binası, iki güvenlik binası, yollar, oto ve tır park alanları ve demiryolundan oluşmaktadır. Toplam alanı yaklaşık 670 bin m2’dir. Proje ile birlikte başta girişimciler olmak üzere toptancılar, tüccarlar, esnaf ve KOBİ’ler Lojistik Köy’deki depolama tesisleri, yükleme boşaltma alanları, sosyal tesisler ve idari binalardan yararlanacaklar. Bu hizmet sayesinde bölgedeki KOBİ’ler katma değerlerini ve dağıtım sektöründeki teknolojilerini güçlendirerek rekabet edebilirliklerini artıracaklar. Bu proje aynı zamanda yaklaşık 2 bin kişiye iş olanağı sağlayarak bölge halkına da ekonomik anlamda destek verecek. Proje yalnızca Samsun’daki işletmeler için değil Karadeniz Bölgesi ve Samsun limanı hinterlandında yer alan Anadolu’nun pek çok şehrindeki işletmeler için değer yaratacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı tarafından desteklenen Samsun Lojistik Köy Projesi lojistik merkezi için ihtiyaç duyulan ekipmanları merkezden yararlanmak isteyen şirketlerin ve KOBİ’lerin kullanımına sunacaktır.”

SIRADAKİ HABER
}