Sinop haber: Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Toplantısı

Sinop haber: İŞKUR Sinop Şube Müdürü Ercan Karabacakoğlu, Cumhurbaşkanının 7 Şubat 2017 Salı günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'nda özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin oluşturacakları ilave istihdam için desteklerini açıkladı.

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Toplantısı

İŞKUR İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen teşvik uygulamasından iş verenlerin yararlanacağı istihdam teşviki ve İEP konuları hakkında bilgi veren İŞKUR Şube Müdürü Ercan Karabacakoğlu, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu 6 Ocak 2017 Cuma günü Konya'da 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programını başlatmıştır. İstihdam Teşviki 09 Şubat 2017 Tarih 29974 Sayılı Resmi Gazetede 687 KHK' ile Yayınlanmıştır. Başlama tarihi: 01 Şubat 2017, bitiş tarihi: 31 Aralık 2017. Finansmanı: İşsizlik Sigortası Fonu'dur' dedi.
Teşvikten yararlanma şartlarına değinen Karabacakoğlu, '31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için, 1 Şubat 017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında işe alınanlar. 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave işe alınanlar, sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşverene Destek Ödemesi yapılır. Aynı şartlarda işe alınanların, 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden, gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz' diye konuştu.
Karabacakoğlu açıklamasının devamında teşvik hakkında şu bilgileri verdi:
'Teşvikten Kimler Yararlanamaz. Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeyenler, sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyenler, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumları tespit edilenler, yapılandırılmış olanlar hariç olmak üzere; prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanlarda uygulanmaz. Kamu idarelerine ait iş yerleri, 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar, 2886 sayılı Kanun'a, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

İşbaşı eğitim programı
Program düzenlenecek meslekler. İşbaşı eğitim programı, katılımcının mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenir. Program uygulanacak işyerleri. İşbaşı eğitim programı, ilgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan ve Kuruma kayıtlı işyerlerinde uygulanabilir. Programın uygulanması. İşverenlerden iki ile on arasında çalışanı bulunanlar bir, on bir ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir. İşverenlerce katılımcıların en az yüzde ellisinin program sonunda istihdamının taahhüt edilmesi durumunda, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talep edilebilir. Yeni katılımcı talebi ve katılımcıların istihdamı. Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin talebinin kabul edilebilmesi için, işverenin başvuru tarihinden geriye doğru son bir yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcılardan en az yüzde ellisinin kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az program süresi kadar istihdam etmiş olması veya istihdam etmeye başladığına dair taahhütname vermesi gerekmektedir.

Programların süresi
Program süresi, günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere, haftalık kırk beş saatten en fazla altı günden, ilk kez işgücü piyasasına giren (daha önce herhangi bir şekilde uzun vadeli sigorta kolları primi yatırılmamış) kişiler için meslek, katılımcı ve işveren talepleri dikkate alınarak 320 güne kadar, diğer kişiler için sürenin 160 günden fazla olamaz.

Programın amacı
Kuruma kayıtlı işsizlerin kuruma kayıtlı iş yerlerinde; teorik bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenir. Program, işverenin istihdam edeceği kişiyi kendisinin yetiştirmesine olanak sağlamaktadır.

İşverenler için faydaları
İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleme. Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirme. İşgücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlama. Katılımcıları istihdam ederek teşviklerden yararlanma. Katılımcılara yaptıkları ekstra ödemeleri vergi matrahından düşme imkanı sağlamaktadır.

İş arayanlar için programa katılım koşulları
Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin 1. veya 2. derece kan hısmı veya eşi olmamak, emekli olmamak, programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak ayrıca ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri de programdan faydalanabilirler.

İşsizler ve öğrenciler için faydaları
Mesleki deneyim ve beceri kazanma, istihdam edilmeyi kolaylaştırma, tecrübe eksikliğinin giderilmesi, program süresince gelir elde etme, zorunlu stajların yapılmasına imkan verme.

İşbaşı eğitim programları teşviki
İşe alındıkları iş yerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay. Sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Programa başvuruda istenen belgeler
Talep dilekçesi, işveren taahhütnamesi, ön talep formu, işveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı belgesi, son üç aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait sigorta dökümünü gösterir belge, İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.

Ortak hükümler, özel düzenleme, politika ve uygulamalar
Kursiyerler ve katılımcılar için kurs ve/veya programlar (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) arasında altı ay bekleme süresi bulunur. Ancak kurs sonrasında bir ay içinde aynı meslekte düzenlenen işbaşı eğitim programına katılmak istenmesi halinde bu şart aranmaz. Toplum yararına programdan işbaşı eğitim programına bekleme yapılmaksızın geçiş yapılabilir. Katılımcılar, sözleşme imza tarihi itibari ile son 3 aydır işsiz olmalıdır. Program talepleri; kullanılan kontenjan oranından bağımsız olarak katılımcıların en az yüzde 50'sinin en az program süresi kadar istihdam taahhüdü verilmesi durumunda değerlendirilecektir.

İşbaşı eğitim programı başvuru değerlendirmesi
Talep sahibinin geçmiş programlardaki istihdam taahhüt oranı ve süresinin gerçekleşip gerçekleşmediği, engelli çalıştırma zorunluluğu varsa sözleşme imza aşamasında engelli açığının olup olmadığı, talep sahibi işverenin istihdam taahhüt oranı ve istihdam süresi ile ilgili taahhütleri, daha önce uygulanan programlardaki katılımcıların istihdam durumları ve işverenin istihdamındaki artış durumları, talep sahibi işveren ile Kurumumuzun diğer faaliyetlerinin uygulanmasının sonuçları,
Daha önce uygulanan programlarda başarılı sonuçlar elde edilen, kalıcı istihdam katkı sağlayan işverenlerin taleplerinin öncelikli olarak değerlendirilmektedir.'
Toplantıya Sinop Valisi Hasan İpek, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Sinop Esnaf Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Derici, İŞKUR il Müdürü Asaf Çalışır, kurum kuruluş müdürleri ve çok sayıda işverenler katıldı.

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik ToplantısıEN ÇOK OKUNANLAR

Adana'da ahır yangını

1 Adana'da ahır yangını

Fenerbahçe Kulübü: 'Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek tahrik etti'

2 Fenerbahçe Kulübü: 'Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek tahrik etti'

Derbi, Avrupa basınında manşetlerde

3 Derbi, Avrupa basınında manşetlerde

Mezun adayları Atatürk'ün huzuruna çıktı

4 Mezun adayları Atatürk'ün huzuruna çıktı

Tolga Zengin: 'Sürekli anneme küfür ettiler'

5 Tolga Zengin: 'Sürekli anneme küfür ettiler'

Yörükler Anadolu'ya girişin bininci yılı için yola çıktı

6 Yörükler Anadolu'ya girişin bininci yılı için yola çıktı

Beşiktaşlı taraftarlar, Şenol Güneş içim hastaneye akın etti

7 Beşiktaşlı taraftarlar, Şenol Güneş içim hastaneye akın etti

Beşiktaş taraftarı takımını meşalelerle karşıladı

8 Beşiktaş taraftarı takımını meşalelerle karşıladı

(ÖZEL) Şenol Güneş'i yaralayan kişi gözaltına alındı

9 (ÖZEL) Şenol Güneş'i yaralayan kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de öğrenci apartında yangın

10 Kırıkkale'de öğrenci apartında yangın


SIRADAKİ HABER