HaberlerSAMGAZ, güvenli doğal gaz kullanımı konusunda abonelerini uyardı

SAMGAZ, güvenli doğal gaz kullanımı konusunda abonelerini uyardı

Doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde; 'konfor ve tasarruf merkezi' sloganı ile yola çıkan SAMGAZ, güvenli doğal gaz kullanımı konusunda abonelerini uyardı.

SAMGAZ, güvenli doğal gaz kullanımı konusunda abonelerini uyardı

SAMGAZ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan, "Doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde, Samsun halkına güven, konfor ve tasarruf sunmak öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır. Şirketimiz tarafından Doğal Gaz İç Tesisat Teknik Şartname ve meri mevzuat hükümlerine göre tesisat kontrolleri sürekli ve düzenli olarak yapılmakta ve tasarruflu bir yakıt olan doğal gazın güvenli bir şekilde kullanılması sağlanmaktır. Bu bağlamda lokanta, restoran, kafe ve benzeri iş yerlerinin geriye dönük periyodik tesisat kontrolleri gerçekleştirilmekte olup, doğal gaz arzı sağlanmış tesisatların güvenli doğal gaz kullanımını temin etmek üzere, kontrollerimiz düzenli olarak devam etmektedir" dedi. 

Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı’nda, "Dağıtım şirketleri, konut, ticarethane ve sanayi dahil tüketicileri doğal gaz kullanmak için yaptıkları veya mevcut olan iç tesisatı kendi teknik personeline veya kendi adına çalışan denetim şirketlerine kontrol ettirebilir. İç tesisatın, yayımlanacak iç tesisat yönetmeliğine uygun olmadığının tespiti halinde, şirket doğal gaz vermeyi reddedebileceği gibi vermekte olduğu doğal gazı da kesebilir. Tüketicinin tesisatı uygun hale getirip tekrar başvurması halinde, aynı işlemler tekrarlanır" hükmü bulunduğunu hatırlatan Kolsan; Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde, "Dağıtım şirketince, kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde doğal gaz kesilerek hizmet durdurulur" ve İç Tesisat Yönetmeliği'nde, "Tesisat kontrollerinde, iç tesisatların uygunluğunun onaylanmaması halinde; dağıtım şirketi doğal gaz verilmesini reddedebilir. Müşteri, iç tesisatını uygun hale getirip tekrar başvurduğu takdirde, yapılacak kontrol neticesinde iç tesisatın uygun olduğunun tespiti durumunda, iletim ve dağıtım şirketi doğal gaz vermekle yükümlüdür" hükmünün yer aldığını bildirdi.

Kolsan, “Teknik kalifikasyonu haiz ekiplerimiz tarafından lokanta, restoran, kafe ve benzeri iş yerlerinin tesisat kontrol işlemleri gerçekleştirilmektedir. Tesisatların, mevcut proje ile uyumlu olması halinde doğal gaz kullanımı devam etmekte ancak tesisatların doğal gaz sağlandığı mevcut proje ile uyumlu olmaması halinde tesisat kontrollerinde kaçak ya da usulsüz doğal gaz kullanımı müeyyideleri uygulanarak doğal gaz arzı durdurulmaktadır. Doğal gaz arzı sağlandıktan sonra yapılacak tadilatların SAMGAZ tarafından onaylı proje ile tamamlanması gerekmektedir. Proje harici tesisat eklentileri usulsüz kullanım kapsamındadır" diyerek bu tür uygulamalardan kaynaklanacak olumsuzlukların sadece o ticarethaneye zarar vermeyeceği, çevresini de riske atacağı belirtildi. Kolsan, can ve mal emniyeti bağlamında; bu tür uygulamalara mevzuat kapsamında da müsaade edilmediğini vurguladı. 

Kolsan açıklamasını şöyle tamamladı: "Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde, evsel ya da ticari tüm doğal gaz kullanıcılarının, mülkiyetleri altında olan iç tesisat cihaz ve baca bakımlarını yaptırmaları, var ise gaz alarm cihazlarının hissedici sensörleri bağlamında etkin olup olmadığının yetkili mühendislik firmalarınca kontrollerini yaptırmaları ve doğal gazlı cihazların bulunduğu mahallerdeki havalandırma menfezlerinin sürekli açık tutulması çok önemlidir. Kış aylarına girdiğimiz ve yoğun tüketimin gerçekleşeceği aylar olması sebebiyle bu bilgileri tekrarlamakta fayda mülahaza ediyorum.”

SIRADAKİ HABER
}