HaberlerSamsun HaberleriTüberküloz hakkında her şey

Tüberküloz hakkında her şey - Samsun Haberleri

Ocak ayının ilk haftası Verem Haftası'dır. Verem Haftası olarak anılmasının amacı, toplumu bu hastalık hakkında bilgi sahibi yapmak ve dikkatleri en azından bir hafta bu hastalık üzerinde toplamaktır

Tüberküloz hakkında her şey

Tüberküloz, binlerce yıldır var olduğu bilinen bir mikropla oluşmaktadır. Bu mikrobun adı:Mycobacterium tuberculosis’dir. Dünyanın bütün uluslarından insanlarda, zengin-yoksul, genç-yaşlı herkeste hastalık yapabilir.  Erken ve uygun tedavi başlanır, yeterli süre tedavi edilirse hastalar yüzde yüz iyileştirilir.

Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden  Uzm. Dr. Salih Bilgin; Tüberküloz ( Verem ) konusunda bilgi verdi:

DÜNYADA TÜBERKÜLOZ

Günümüzde hala tek mikrobun yaptığı en çok öldüren bulaşıcı hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2016 yılında 10,4 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmış, 1,4 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir. Yani dünyada, bir günde yaklaşık 4.000 insan veremden ölmektedir.

Dünya nüfusunun 1/3 ‘ü halen tbc mikrobu ile enfektedir. Enfekte olan  bu popülasyonun %10’u hayatının belli döneminde hasta olur.

TÜRKİYE’DE TÜBERKÜLOZ

Ülkemizde tüberküloz hastalığı, bu yüzyılın ilk yarısında çok büyük bir salgın yapmıştı. Bir numaralı ölüm nedeni idi. 1940’lı yıllarda her yıl bin kişiden 2-3’ü verem nedeniyle ölüyordu. Özellikle yirminci yüzyılın üçüncü çeyreğinde yürütülen yoğun verem savaşı çabaları sonucunda durum değişmiş ve  önemli bir ölüm neden olmaktan çıkmıştır. Son on yılda istikrarlı bir şekilde hasta sayımız azalmış, DSÖ kriterlerine göre artık eliminasyon fazına girilmiştir. 2005 yılında kayıtlı hasta sayısı 20.535 iken, 2016 yılında 12.417’ye düşmüştür ve insidans yüz binde 15,6’dır. 2016 yılında İlimizdeki TB hasta sayısı 217, insidans yüz binde 16,6 olup hasta sayısı azalmaya devam etmektedir. 2015 yılında ülkemizde tedavi gören hastalarda tedavi başarısı %85,3, ilimizde %90,5 olmuştur.

TÜBERKÜLOZUN BULAŞMA YOLLARI

Tüberküloz hastalığında bulaşma, hastadan hava yolu ile olur. Tüberküloz basilinin akciğerlere yerleşip çoğalabilmesi için alveollere kadar ulaşması gerekmektedir. Bu da ancak hasta kişiden solunum ile havaya saçılan damlacık çekirdeklerinde asılı halde bulunan basillerle mümkün olabilmektedir.

Yapılan deneysel araştırmalar, tüberküloz basilinin tozla, toprakla, hastaların eşyalarını kullanmakla ya da aynı kaptan yemekle bulaşamayacağını göstermiştir.

En bulaştırıcı olan hastalar balgam mikroskobisinde basil pozitif olan akciğer ve gırtlak tüberkülozlulardır. Hasta ile yakın ve uzun süreli teması olan kişilere bulaşma riski fazladır. Bunlar, aile bireyleri, aynı evi paylaştığı arkadaşları, işyeri arkadaşları olabilir.

Bulaşmada kişinin yaşadığı ortamda önemlidir.  Ortamda yeterli havalandırmanın olmaması,  bireyin yaşadığı ortamın güneş ışığı alıp almadığı ve daha öncede belirtildiği gibi kaynağa yakın olup olmama bulaşmayı etkileyen faktörler arasında önemli bir yer tutmaktadır.

TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI NEDİR?

Vücuttaki tüberküloz mikropları aktif hale gelirse hastalık yaparlar. Hastalık ciddidir. Tedavi edilmediği sürece, tuttuğu organda ya da organlarda hasar yapar, bu hasar giderek artar ve öldürücü olabilir.

Tüberküloz hastalığı, en çok akciğerleri tutar. Hastalığın tuttuğu diğer organlar, lenf bezleri, akciğer zarları, kemikler, böbrekler, beyin zarlarıdır. Vücudun hemen bütün organlarında hastalık yapabilir. Hastalanan organlarda ağır bir iltihap olur, erimeler görülebilir. Organların çalışması bozulur.

TÜBERKÜLOZDA TANI ve SEMPTOMLARI

Tüberküloz tanısı, balgamda verem mikrobunun gösterilmesi ile konulur.

Hastanın yakınmaları ve akciğer film bulguları ile hastalıktan şüphelenilir. Hastalarda şu yakınmalar olabilir:

  • İki haftadan uzun süren öksürük,
  • Ateş, gece terlemesi,
  • Göğüs ağrıları,
  • İştahsızlık,
  • Zayıflama (kilo kaybı), çocuklarda kilo alamama da olabilir.
  • Halsizlik
  • Kan tükürme

TÜBERKÜLOZDAN KORUNMA YOLLARI

Tüberkülozdan korunma, dört başlık altında sıralanabilir.

* Bulaştırıcı hastaların tedavisi, basil kaynağını yok eder.

* Koruyucu ilaç tedavisi

* BCG aşısı

* TB bulaşmasının önlenmesi

Korunmada önemli olan kaynak vakanın mümkün olduğu en erken zamanda tespit edilip tedavi edilmesidir. Etkili tedavi ile ilk günlerde basil sayısı hızla azalmakta, bunun yanında öksürük sıklığı da azalmaktadır .  Hastaların bulaştırıcılığı, etkili tedavi ile 2-3 haftada pratik olarak sona erer. Bu nedenle, Tüberkülozlu hastayı hemen izole etmek ve etkili tedaviye başlamak korunmada en önemli faktördür.

Koruyucu ilaç tedavisinin amacı, tüberküloz hastası ile teması olan kişide enfeksiyon gelişimini ya da tüberküloz enfekte kişide tüberküloz hastalığı gelişimini önlemektir. Ancak koruyucu ilaç tedavisi her kişiye değil, hasta olmadığı kanıtlanmış yüksek riskli gruplara verilmelidir.

BCG aşısı ülkemizde biri doğumdan 2 ay sonra, diğeri ilkokul birinci sınıfta olmak üzere, çocuklarda iki kez BCG yapılmaktadır. BCG, üç aylıktan büyük herkese, tüberkülin cilt testi yapıldıktan sonra uygulanmalıdır. BCG, tüberküloz enfeksiyonundan koruyucu etki yapmaz, kanla ve lenfatik sistemle basilin yayılmasını engeller. Böylece hayatı tehdit eden milier, menenjit TB gibi durumların ortaya çıkışını azaltır.

Tüberküloz bulaşmasının önlenmesinde, bulaştırıcı olgulara hızla tanı konulması ve tedavi başlanması önemlidir. Bunun yanı sıra kişisel önlemler (öksürürken ağzın kağıt mendille kapatılması vs ) , kişinin yaşadığı ortamın düzeltilmesi, toplumun bu konu hakkında bilinçlendirilmesi de bulaşmayı önlemede önemli faktörler arasındadır

 

SIRADAKİ HABER
}