HaberlerGaziantep HaberleriÜniversite öğrencilerinden Kadınlar günü etkinliği

Üniversite öğrencilerinden Kadınlar günü etkinliği - Gaziantep Haberleri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Batı Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu tarafından konuşmacılığını Yrd. Doç. Dr. Ela İpek Gündüz ile Yrd. Doç. Dr. Enes Kavak'ın yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda düzenlendi.

Üniversite öğrencilerinden Kadınlar günü etkinliği

Yrd. Doç. Dr. Ela İpek Gündüz, erkek-egemen toplumda kadınların bilim, sanat, ekonomi, kültür çalışmalarında genelde ikinci planda kaldığını belirterek, günümüzde bile, erkeklerin egemenliğinin kimi zaman şiddete dayandığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Gündüz, 'Tüm bunlara karşın kadınlar artık kendi akıllarına ve emeklerine sahip olmaya çalışıyor. Feminist teorisyenler kadınların tecrübe ettiği tüm bu haksızlıkları ve ellerinden alınan hakların geri verilmesi noktasında uzun yıllar mücadele etti. Hatta görünüşte elde etmiş oldukları haklarını hala uygulamada yaşayamayan kadınlar mevcuttur. Bu bağlamda ataerkil düzenin insanların bilinçaltlarına kazıdığı ön yargılardan kurtulmak çok zordur. Kadınların hemen hemen her toplumda karşılaştıkları ve yüzyıllarca süren haksızlıklar Feminizmi doğurmuştur ve tüm bunların yansıtıldığı edebiyat ürünlerini de incelemek amacıyla, Feminist Edebiyat Eleştirisi oluşmuştur. Feminist Edebiyat Eleştirisinin temel iki amacı; mevcut erkek-egemen kültürel kuralları kaldırmak ve erkek-egemen kültürün bastırdığı fakat ortaya çıkması gereken kadına özgü bakış açısını oluşturmak. Bu açıdan bakıldığında, görmezden gelinen bu bakış açısının edebiyata olan katkıları, edebiyat çalışmaları açısından inkar edilemez bir ivme' dedi.
Yrd. Doç. Dr. Enes Kavak, Batı Kadınının Siyasi Haklar Mücadelesi İngiltere Örneği konulu sunumunda Avrupa'da 20. yüz yıla kadar kadınların toplumsal ve siyasal rollerinin oldukça sınırlı, hatta orta ve üst sınıf dışında modern anlamda kadın haklarından bahsetmenin mümkün olmadığını kaydederek, '19. Yüzyılın sanayi, teknoloji ve şehirleşme açısından en önemli merkezlerinden olan İngiltere'de bile kadınların sahip oldukları haklar yarım yüzyılı geçen bir süre boyunca ortaya koydukları mücadeleler, organize siyasi oluşumlar ve kamuoyunu etkilemeye yönelik aktiviteler sonucunda gerçekleşti. Bu süreç, İngiliz kadınının özgürleşme, kamusal alanda tanınma ve kendi rolünü yeniden tanımlama çabaları ile kıta Avrupa'sında bireysel özgürlükler ve eşitlik gibi ilkeleri tartışmaya açarak günümüz kadınlarına önemli bir örnek oldu. Bu tarihi olguyu yeniden okumak ve yorumlamak günümüzde eşitlik ilkesinin güvence altına alınmasını ve asırlar süren demokratikleşme çabalarının ne kadar zorlu süreçlerden geçtiğini bizlere yeniden hatırlatacak' şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencilerinden Kadınlar günü etkinliği

SIRADAKİ HABER
}