HaberlerAnkara HaberleriOsmanlı Belgelerinin Dili 4. baskısıyla okurlarla buluştu

Osmanlı Belgelerinin Dili 4. baskısıyla okurlarla buluştu - Ankara Haberleri

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik) isimli eserin 4. baskısını gerçekleştirdi.

Osmanlı Belgelerinin Dili 4. baskısıyla okurlarla buluştu

Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik) isimli eserin 4. baskısı okurlarla buluştu. Sekiz bölümden meydana gelen eserin ilk bölümünde, yazı malzemeleri ve Osmanlı arşiv belgelerinde kullanılan yazılar (paleografya) inceleniyor. İkinci bölümde, padişahlara ait belgelerde rastlanan tuğra; sadrazam gibi yüksek rütbeli idarecilere ait belgelerde rastlanan pençe; maliye belgelerindeki defterdara ait kuyruklu imza ve padişahtan başlayarak sade vatandaşa kadar herkesin kullandığı, fakat resmi belgelerde özel bir yeri olan mühürlere dair bilgiler sunuluyor. Kitabın en hacimli bölümünü oluşturan üçüncü bölümde ise fetihname, tebrikname menşur, mülknâme gibi padişaha ait belgeler konu ediliyor.
Yüksek kademe yöneticilerin emir ve arz mahiyetindeki belgelerin ele alındığı dördüncü bölüm; beldeler arası yazışmalara yer verilen beşinci bölüm; daireler arası yazışmalara yer verilen altıncı bölüm; arzuhal, mahzar ve layıhaların anlatıldığı yedinci bölüm ve ifta ve kaza organlarınca düzenlenen belgelerin ele alındığı sekizinci bölüm, hacimli çalışmanın diğer bölümlerini oluşturuyor. Ayrıca eserin ekler bölümünde bahsi geçen belgelere ilişkin birçok örnek sunuluyor.
İktisat tarihi ve Osmanlı müesseselerine dair çalışmalarıyla birçok akademisyen tarafından öncü kabul edilen Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu tarafından kaleme alınan çalışma, diplomatik alanında Türkiye'de yazılmış en kapsamlı eser olma özelliğini sürdürüyor. Üniversitelerin tarih ve bilgi ve belge yönetimi bölümleri başta olmak üzere ilgili diğer bölümlerinde ders kitabı olarak okutulan bu çalışma, alanında önemli bir boşluğu dolduruyor.

SIRADAKİ HABER
}