HaberlerSamsun HaberleriSAMİKAD: 'Kadın çalışan kotası konulmalı'

SAMİKAD: 'Kadın çalışan kotası konulmalı' - Samsun Haberleri

SAMİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, 'Kadın çalışan kotası konulmalı, kadın girişimcilerin desteklenmesi teşviş edilmeli, doğum borçlanması primleri devlet tarafından ödenmeli, çocuk bakım hizmetleri ve kreş yardımı SGK kapsamına alınmalı' dedi

SAMİKAD: 'Kadın çalışan kotası konulmalı'

Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu,  kadınların işgücüne katılım oranları hakkında bilgi verdi. Eğitim ve istihdam arasında bağlantı olduğunu ifade eden Uğurlu, kadınların iş hayatında daha aktif olması için çalıştıklarını dile getirdi.

SEVİNDİRİCİ ŞEKİLDE ARTIYOR

Başkan Uğurlu, “Coğrafi konumu itibarıyla yer altı ve yer üstü kaynaklarımızla, değerlerimizle tüm ulaşım kanallarımızla çok zengin bir bölgedeyiz. Öncelikli bölgesel kalkınma için kadınlarımız eğitim düzeyi çok önemli. Bu doğrultuda kız çocuklarının okullaşma oranı sevindirici şekilde artıyor. Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde; kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne daha fazla katıldıkları görülüyor. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15.9, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27.7,lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34.3, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 42.6 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 72,7’dir. 2018 yılı istatistiklerine göre yükseköğretimde görevli kadın profesör oranı yüzde 31.2, kadın büyükelçi oranı yüzde 22.1, hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı yüzde 17.3, hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı kadınlarda 64.7’dir” şeklinde konuştu.

MEVZUATLAR DEVREYE ALINMALI

SAMİKAD ve ORKASİFED’in, kadınların iş hayatına aktif katılımı için çalışan gönüllü bir kadın dernek olduğunu kaydeden Başkan Uğurlu, “Amacımız; iş kadınlarını cinsiyet eşitliği haklarına erişimi için çalışıp belli orana geldiğinde iş insanları olarak devam etmesini sağlamaktır. TURKONFED Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliği ile düzenlenen zirvede toplumsal cinsiyet eşitliği esas olmalı, kadın çalışan kotası konulmalı, kadın girişimcilerin desteklenmesi teşviş edilmeli, doğum borçlanması primleri devlet tarafından ödenmeli, çocuk bakım hizmetleri ve kreş yardımı SGK kapsamına alınmalıdır. Kadın ve aile dostu işletmelerin sayısı artırılmalı, bakım sigortası oluşturulmalı, nitelikli bakım personeli yetiştirilmeli, eşit işe eşit ücret uygulaması hayata geçirilmeli, kadınların mesleki ve teknik eğitim almaları sağlanmalı, kadınların eğitim hayatında devamlılığı için yasal mevzuatlar devreye alınmalı” ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ HABER
}