HaberlerProstat büyümesi böbrek yetmezliğine yol açabilir

Prostat büyümesi böbrek yetmezliğine yol açabilir

Medicana Samsun Hastanesi Üroloji Bölümünden Op. Dr. Ahmet Gençbay, iyi huylu prostat büyümesi ve yol açtığı sağlık sorunları konusunda bilgi verdi

Prostat büyümesi böbrek yetmezliğine yol açabilir

Medicana Samsun Hastanesi Üroloji Bölümünden Op. Dr. Ahmet Gençbay, “Her erkekte yaşın ilerlemesiyle birlikte değişen hormonal düzey, prostat bezinde bir takım büyümeler meydana getirebiliyor. İyi huylu prostat büyümesi (BPH)  idrar yapmayı zorlaştıran bir sorun olmakla birlikte genel olarak hayati bir tehlike oluşturmasa bile, kişilerin sosyal ve psikolojik yaşantısını olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.

İDRAR ŞİKÂYETİNE NEDEN OLMAYABİLİR

Her erkekte yaşlanmayla değişen hormonal düzenin etkisiyle prostat bezinde iyi huylu büyümenin meydana geldiğini ifade eden Doktor Gençbay, “Bu büyüme prostatın sadece iç bölgesindeki dokuda gelişir. Prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi) 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50’sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yüzde 90’ında beklenen bir sonuçtur. Fakat her prostat büyümesi idrar şikâyetlerine neden olmayabilir. Bu nedenle prostatın büyümesi tek başına önemli değildir. Burada önemli olan mesanenin rahatça idrarı boşaltmasına engel oluşturacak şekilde, idrar yolunu sıkıştıran prostat dokusundaki büyümenin varlığıdır” diye konuştu.

İDRARDA SIKLIKLA SORUN YAŞIYORSANIZ DİKKAT!

Doktor Gençbay, “İyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda sık idrara gitme (gece ve gündüz), gece idrar yapmak için sürekli uyanma, idrar yaparken yanma hissi. Ani idrar yapma isteği, idrar kaçırma, idrar yapmaya başlamada zorlanma, zorlanma veya ıkınma, kesik kesik idrar yapmak. İdrar yaparken çatallanma, idrarın sonunda uzun süren damlama, idrar yaptıktan sonra mesanenin tamamen boşalmadığı hissi ve idrarda kan görülmesi gibi durumlar hastalığın başlıca belirtileri olarak öne çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

KANSERLE KARIŞTIRILMAMALI

Doktor Gençbay, “İyi huylu prostat büyümesinde bilinmesi gereken en önemli konulardan biri; prostat büyümesi bir çeşit kanser değildir ve kanser gelişimi için bir zemin hazırlamaz. Bunlar iki ayrı hastalıktır, biri diğerinin nedeni olamaz. Fakat aynı prostatta hem iyi huylu prostat büyümesi hem prostat kanseri birlikte bulunabilir. Bu nedenle prostat büyümesi tedavisi verilmeden önce beraberinde prostat kanseri bulunmadığına mutlaka emin olunmalıdır. Şikayetlerin uzun zaman süreci içerisinde yavaş yavaş gelişmesi ve bu şikayetlerin hastalar tarafından yaşlılığın doğal bir seyri olarak algılanması, hastanın hekime geç başvurmasına ve bu nedenle de hastalığa bağlı komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır” dedi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Gençbay, “İyi huylu prostat büyümesinde erken teşhiste geç kalınmakla birlikte tedavide de geç kalınırsa, kişide mesanede fonksiyon bozukluğu, idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonu, mesane taşları ve ani olarak hiç idrar yapamama durumu sonucu böbrek yetmezliği gelişebilmektedir. İdrar ile ilgili şikâyetlere neden olabilecek BPH dışında başka pek çok hastalık vardır. Bunların başında prostat kanseri, mesane kanseri, idrar yolu darlıkları, taş hastalığı, idrar yolu enfeksiyonları, mesanenin nörolojik hastalıkları, şeker hastalığı ve ilaçlar gelmektedir. Bu nedenle uzman doktorun yapacağı yerinde sorgulama, fizik muayene ve özel tetkiklerle yapılacak ayırıcı tanı, tedavi öncesi oldukça önemli bir aşama olmaktadır. Sonuç olarak tedavinin başarısı doğru tanı ve doğru tedaviye bağlıdır.

CERRAHİ YÖNTEM KALICI İYİLEŞME SAĞLIYOR

Doktor Gençbay, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Her hasta için tedavi yöntemi belirlenirken prostatın büyüklüğü ve büyüme tipi, mesanenin etkilenip etkilenmediği yanında hastanın şikayetlerinin derecesi, yaşı ve başka hastalıkların varlığı da dikkate alınır. Yakın takip, ilaç tedavileri ve cerrahi tedaviler iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde uygulanan başlıca yöntemleridir. Günümüzde daha çok kapalı prostat ameliyatı olarak bilinen TUR-Prostat ameliyatı altın standart tedavi olarak yapılmaktadır.

NÜKS RİSKİ OLDUKÇA DÜŞÜK!

Hastalar ilaç tedavilerine yeterli cevap vermediklerinde veya klinik durumları gerektirdiğinde doğrudan cerrahi tedaviye yönlendirilebilir. Hasta ve doktor önerilen cerrahi yöntemleri faydaları ve riskleri açısından karşılıklı olarak konuşmalı ve hastaya en uygun yönteme karar vermelidir. BPH tedavisinde en etkili ve kalıcı yöntem cerrahi yöntemlerdir. Cerrahi yöntemlerle prostatın idrar yolunu tıkayan büyümüş kısmının tamamı alınır. Cerrahi tedavi uygulanan hastaların uzun bir süre yeniden ameliyat olma riskleri çok düşüktür.

Cerrahi tedavi uygulanması gereken durumlar

Hastanın hiç idrar yapamaz hale gelmesi.

İlaç tedavisine ve minimal invaziv yöntemlere yeterli cevap vermeyen hastalar.

İdrarda devam eden kanama olması.

Büyümüş prostatın yaptığı tıkanıklığa bağlı idrar kesesinde taş oluşmuş olması.

Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmek.

İdrar yolunda uzun süre devam eden tıkanıklığa bağlı böbrek yetmezliği gelişmesi.”

 

SIRADAKİ HABER
}