HaberlerAnkara haberTicari taksilere sıkı denetim

Ticari taksilere sıkı denetim - Ankara haber

Emniyet Genel Müdürlüğü ülke genelinde Taksi Uygulaması (2019/2) gerçekleştirdi. Uygulamada, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde mesai trafiğinin yoğun olduğu yerler ile halkın yoğun bulunduğu alış veriş merkezi, hastane, iş merkezi, çarşı gibi alanlarda yapıldı.

Ticari taksilere sıkı denetim

2 bin 660 noktada, 17 bin 438 personelin katılımıyla gerçekleşen Taksi Uygulamasında (2019/2), Kabahatler Kanunu, Trafik Kanunu kapsamında çok sayıda taksi şoförüne idari para cezası verildi. Uygulamada sonucunda, 18 bin 640 ticari taksi denetlendi, bin 551 ticari taksi s¸ofo¨ru¨ne para cezası uygulandı. 165 ticari taksi trafikten men edildi. 1 aranan ticari taksi tespit edildi. Ayrıca, ticari taksilere yo¨nelik yapılan yol kontrollerinde ise 14 bin 4 arac¸ denetledi, 801 araca is¸lem yapıldı. Bu kontrollerde 14 bin 4 arac¸ denetledi, 801 araca is¸lem yapıldı.
Ticari taksilerde seyahat eden vatandas¸ların gu¨venilir hizmet almalarını sagˆlamak, yas¸anabilecek sorunları en aza indirmek o¨nem arz etmekte. Bazı ticari taksi s¸ofo¨rlerinin kısa mesafe, c¸ok uzun mesafe ya da olumsuz hava kos¸ullarında veya trafigˆin yogˆun oldugˆu saatlerde yolcu almadıgˆı, o¨deme konusunda (bozuk para) sorun c¸ıkardıgˆı, o¨zellikle yabancı turistler bas¸ta olmak u¨zere farklı s¸ehirlerden gelen vatandas¸ları gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulas¸ım gu¨zergahını uzatarak yolculardan yu¨ksek u¨cret talep ettigˆi, pazarlık usulu¨ ile taksimetre kullanmada imtina ettigˆi, arac¸ ic¸erisinde yu¨ksek sesle mu¨zik dinledigˆi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadıgˆı, uzun su¨reli yu¨ksek sesle konus¸arak yolcuları rahatsız ettigˆi, arac¸ ic¸erisinde sigara ic¸tigˆi, alkollu¨ iken arac¸ kullandıgˆı, uygunsuz tutum ve davranıs¸larda bulundugˆu, aracı mevsim kos¸ullarına go¨re bakımlı/temiz kullanmadıgˆı vatandas¸lardan gelen talep ve s¸ikayetlerden anlas¸ılmakta. Bu sebeple Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ koordinesinde I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨klerince yukarıda belirtilen gerekc¸eler dogˆrultusunda ticari taksi ile s¸ofo¨r/mu¨s¸terilerine yo¨nelik denetleme ve narkotik maddelerin satıs¸ının/kullanılmasının o¨nlenmesi amacıyla 19/07/2019 tarihinde Taksi Uygulaması (2019/2) gerçekleştirildi.
Uygulama 07.00-09.00 saatleri arasında o¨zellikle mesai trafigˆinin yogˆun oldugˆu yerlerde (I·stanbul Barbaros, Ankara Kızılay, I·zmir S¸air Es¸ref Caddeleri vb.) ticari taksi ve s¸ofo¨rlerine yo¨nelik, 12.00-14.00 saatleri arasında halkın yogˆun olarak bulundugˆu yerlerde (alıs¸veris¸ merkezi, hastane, lokanta, cafe vb.) giris¸-c¸ıkıs¸larında ticari taksi ve s¸ofo¨rlerine yo¨nelik, 17.00-19.00 saatleri arasında halkın yogˆun olarak bulundugˆu yerlerde (AVM, is¸ merkezi, c¸ars¸ı, pazar vb.) giris¸-c¸ıkıs¸ları ve ana gu¨zergahlarında ticari taksi ve s¸ofo¨rlere yo¨nelik, 21:00-23:00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yogˆun oldugˆu mahalle, sokak, umuma ac¸ık egˆlence mekanları ile buralara ac¸ılan yollar u¨zerinde ticari taksilere yo¨nelik 2 bin 660 noktada, 17 bin 438 personel ve 51 dedekto¨r ko¨pegˆinin katılımı ile uygulama yapıldı.
5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 15 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne kısa mesafe yolcu almamaktan, 1 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne trafigˆin yogˆun oldugˆu saatte yolcu almamaktan, 4 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne para u¨stu¨nu¨ ku¨suratıyla vermemekten, 12 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne taksimetre ac¸mamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten, 1 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne uygunsuz tutum ve davranıs¸larda bulunmaktan, 9 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne arac¸ ic¸erisinde sigara ic¸mekten, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; 29 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne taksimetre bulundurmamaktan, 117 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne taksimetre kullanmamaktan, 19 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne arac¸tan c¸o¨p atmaktan, 107 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 57 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne kırmızı ıs¸ık ihlalinden, 721 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne emniyet kemeri takmamaktan, 11 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne tehlikeye du¨s¸u¨recek s¸ekilde s¸erit degˆis¸tirmekten, 3 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne alkollu¨ arac¸ kullanmaktan, 3 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne alkol/uyus¸turucu o¨lc¸u¨mu¨ yaptırmayı reddetmekten, 442 arac¸ s¸ofo¨ru¨ne digˆer konulardan idari para cezası uygulandı.

18 bin 640 ticari taksi denetlendi,165 ticari taksi trafikten men edildi
Uygulama sonucunda 18 bin 640 ticari taksi denetlendi, bin 551 ticari taksi s¸ofo¨ru¨ne para cezası uygulandı. 165 ticari taksi trafikten men edilirken 1 aranan ticari taksi tespit edildi.

51 bin 600 şahıs sorgulandı
Ayrıca ticari taksilere yo¨nelik yapılan yol kontrollerinde 14 bin 4 arac¸ denetledi, 801 araca is¸lem yapıldı. 9 aranan arac¸ tespit edildi, 52 adet arac¸ trafikten men edildi, 51 bin 600 s¸ahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda 110 aranan s¸ahıs tespit edildi, 5'i narkotik madde bulundurmak ve satmak suc¸undan olmak u¨zere 32 s¸ahıs hakkında adli-idari is¸lem yapıldı, 19 s¸ahıs go¨zaltına alındı, 2'si c¸ocuk toplam 4 kayıp s¸ahıs bulundu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 49 adet mermi, 2 adet kesici/delici alet, 21,6 gram esrar, 0,9 gram bonzai, 1,5 metanfetamin, 26 gram captagon, 0,9 gram skunk ve 34 adet sentetik ecza ele geçirildi.SIRADAKİ HABER
}