HaberlerSamsun HaberleriYolaydın: 'Periyodik kontroller ihmal edilmemeli'

Yolaydın: 'Periyodik kontroller ihmal edilmemeli' - Samsun Haberleri

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik kontrollerinin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş 'A' tipi muayene kuruluşlarına yaptırılması gerektiğini, bunun ayrıca yasal bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Yolaydın: 'Periyodik kontroller ihmal edilmemeli'

Makine Mühendisi Nail Yolaydın yaptığı açıklamada, 'TMMOB Makina Mühendisleri Odası Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 'A' tipi muayene kuruluşu olarak 17 Mayıs 2004 tarihinde basınçlı kaplar (buhar kazanları, kalorifer kazanları, kızgın su kazanları kızgın yağ kazanları, otoklav, hava tankı, parlayıcı ve patlayıcı gaz tankları) ve kaldırma-iletme makinelerinin periyodik kontrolleri ve gürültü, titreşim, baca gazı ölçümleri konularında akredite edilmiştir. Çalışma koşulları ve zamana bağlı olarak kaldırma-iletme makineleri, basınçlı kaplar zaman içerisinde bozulmaya ve deforme olmaya başlar. Sürekli bakım ile bu durum geciktirilebilir ancak; periyodik kontrol yapılması emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmayacağını belirler. Periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile deney öncesi yapılan ölçümler karşılaştırılır. Bu veriler karşılaştırılırken yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve standartlara dayalı yorum ve sonuçlarda bulunulur. Emniyet sistemlerinin çalışmaması durumunda ya da kazanlarda eskime, çürüme ve diğer işletme hataları nedeniyle patlama olma ihtimali yüksektir. Mevcut yönetmelikler doğrultusunda kalorifer kazanı ve basınçlı kapların yılda en az bir kez hidrostatik testlerinin akredite muayene kuruluşları tarafından yapılması zorunludur. Binalarda ve sanayi tesislerindeki kazanların/kalorifer tesisatlarının yasa ve yönetmelikler uyarınca projelendirilmesi ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş 'A' tipi muayene kuruluşlarınca yıllık periyodik kontrollerinin düzenli olarak yaptırılması, toplumun can ve mal güvenliği açısından birinci derecede önem arz etmektedir. Sıcak su, kızgın su veya buhar kazanlarının her yıl periyodik testlerinin yapılması gerektiği halde genellikle bu kontroller düzenli olarak yaptırılmamaktadır. Kazanların yasal düzenlemeler gereği 'tarafsız ve uzman kişilerce' periyodik kontrollerinin yılda bir kez yapılması, emniyet tedbirlerinin belli aralıklarla denenmesi kazaları önleyecek, kazan dairelerinin gerekli yasa ve yönetmeliklere uygun yapılması ise kazalar sonucu oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltacaktır' diye konuştu.
İş kazalarının önüne geçmek, makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak, verimli çalışma koşullarını düzenlemek, makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak, çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek ve verimli üretim adına firma yetkililerinin işletmelerinde bulunan basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik kontrollerinin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş 'A' tipi muayene kuruluşlarına yaptırılması gerektiğini, bunun ayrıca yasal bir zorunluluk olduğunu kaydeden Yolaydın, 'Unutulmamalıdır ki, yapılan sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde muhtemel iş kazaları önlenecek, iş güvenliği ve sağlıklı iş yaşamı sağlanmış olacak' şeklinde konuştu.

Yolaydın: “Periyodik kontroller ihmal edilmemeli”

SIRADAKİ HABER
}