Haberlerİzmir haberAliağa Belediye Meclisi toplandı

Aliağa Belediye Meclisi toplandı - İzmir haber

Aliağa Belediyesi, eylül ayı olağan meclisi birinci birleşimi Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önerge yer aldı.

Aliağa Belediye Meclisi toplandı

Aliağa Belediye meclisinde eylül ayı meclisi birinci birleşimi, 1 Ağustos 2017 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başladı. CHP grubu tarafından verilen gündem dışı önergenin gündeme alınması için yapılan oylamaların ardından 40 maddeden oluşan meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında, 1 ve 3. madde oy birliği ile kabul edilirken, 5-6-8 ve 9. maddeler ise imar komisyonuna oy birliği ile havale edildi. 2. maddede gündeme gelen 'Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı içerisinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan ödenek tertiplerine aktarma yapılması' hususu oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.
4. maddede gündeme gelen, 'İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2016/256 Esas-2017/1132 sayılı ve 23 Haziran 2017 tarihli kararına istinaden; belediyemiz meclisinin 02 Şubat 2016 tarih ve 28 sayılı kararıyla reddedilen V sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvelinde yer alan 33 adet Sürekli işçi kadrosunun ihdas edilmesi (operatör 12 kişi şoför 12 kişi adet, işçi 9 kişi) hususu' CHP ve AK Partili üyelerin ret oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi.
Yine 7. maddede gündeme gelen 'Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait ilçemiz Yeni Mahalle 18K-1A pafta, 801 ada, 10 parselde tapuya kayıtlı 7 bin 908 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 5 bin 908 metrekaresi üzerine OVM Petrol Ofisi A.Ş. lehine tesis edilen 5 yıllık intifa hakkı süresi 01 Mart 2018 tarihinde sona ereceğinden, 02 Mart 2018 tarihinden itibaren söz konusu taşınmazın 5 bin 908 metrekaresi üzerine toplam 500 bin USD+KDV bedel ile LUKOIL Euroisa Petrol A.Ş. lehine 5 yıl süreyle intifa hakkı tesis edilmesi' hususu oy birliği ile plan ve bütçe Komisyonuna havale edildi.
Komisyondan gelen raporlar dahilinde oylamaya sunulan 30 raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verilirken, 14. raporun yeniden görüşülmesi için komisyona iade edilmesine oy birliği ile karar verildi. Plan ve bütçe komisyonuna havale edilen ödenek tertiplerine aktarma yapılması hususunun, 7 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de yapılacak olan ikinci birleşimde meclis üyelerinin oylamasına sunulacağı bildirildi.

Aliağa Belediye Meclisi toplandıSIRADAKİ HABER
}