HaberlerSamsun haberOkul öncesi eğitimde yüzde 100 hedefi

Okul öncesi eğitimde yüzde 100 hedefi - Samsun haber

Okul öncesi eğitimde 5 yaşta yüzde 67 okullaşma oranının 2019'da yüzde 100'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 2019'da Samsun'da zorunlu okul öncesi eğitime geçiş sürecinde bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

Okul öncesi eğitimde yüzde 100 hedefi

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, çocuğun zeka gelişiminin yüzde 80'lik kısmının 7 yaşına kadar tamamlandığından öğrenme becerisinin de bu yaşlarda çok hızlı geliştiğini belirtti. Esen yaptığı açıklamada, 'Okul öncesi eğitim, çocuğun bireysel özelliklerine uygun olarak; tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren, duygularının gelişimini ve algılama gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan, yaratıcılığını pekiştiren, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığını geliştiren, kendini ifade etmesine, öz denetimlerini sağlayabilmesine ve bağımsızlığını kazanmasına imkan sağlayan sistemli bir eğitim sürecidir. Okul öncesi eğitim kurumları da; toplumun temel yapısını oluşturan saygı, sevgi, paylaşma, iş bölümü, sorumluluk, sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan güvenli bir ortamdır. Çocukta zeka gelişiminin yüzde 80'lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlandığından öğrenme becerisi de bu yaşlarda çok hızlı gelişiyor. Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta gelişiyor. Bu dönemdeki sapma ve olumsuzluklar çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına anaokulu eğitim kurumlarında ulaşıyor. Çocuğun kendine güven duygusunu kazanmaya başladığı bu dönemde hayatı boyunca kalıcı hale geliyor. Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşta öğreniliyor. Toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlıyor. Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 4-6 yaşları arasındadır. Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için anaokulu eğitimi zorunlu ve gereklidir. Bu nedenlerle, eğitim sistemimizin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim, çocuğun daha sonraki yıllarına yön veren en önemli süreç haline gelmektedir. Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye genelinde 54-66 aylık çocukların okul öncesi zorunlu eğitim kapsamına alınmasına hazırlanıyor. Okul öncesi eğitimde 5 yaşta yüzde 67 olan okullaşma oranının 2019'a kadar yüzde 100'e çıkarılması hedefleniyor. Bizler de ilimizde bakanlığımızın yapmış olduğu planlama doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 2019 yılı içerisinde zorunlu okul öncesi eğitime geçiş sürecinde bir sıkıntı yaşanmayacaktır' dedi.SIRADAKİ HABER
}