HaberlerAydın haberNazilli Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı - Aydın haber

Nazilli Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın başkanlığında belediye meclis salonunda yapıldı.

Nazilli Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı

Belediye Meclisi Eylül 2017 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın başkanlığında yapıldı. 11 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında, İlçemiz İsabeyli Mahallesine ait mevcut plan notlarına madde ve harcının eklenmesi, İlçemiz Arslanlı mahallesi 194 ada 1 parsele ilişkin uygulama imar plan değişikliğinin yapılması ve 07 Haziran 2017 tarih 51 sayılı meclis kararında belirtilen plan işlem numarasının değiştirilmesi oy birliği ile Meclis Üyelerince kabul edildi.
Meclis toplantısında Nazilli Belediyesi tarafından yapılacak hisseli satış ve bağışlarda, kamu yararı gözetilerek ilgili parselin düzgün imar parseli olup olmadığına bakılmaksızın tapu sicil müdürlüğüne uygun görüş verilmesi oy birliği ile kabul edilirken, Dallıca Mahallesi 255 Ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi de görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Meclis toplantısının 6. Gündem maddesinde yer alan Ocaklı Mahallesi 1175 parsel üzerine kat karşılığı inşaat yapılması oy birliği ile karara bağlanırken, 6360 sayılı yasa ile köylerden Nazilli belediyesine geçen taşınmazların satılması için Encümen'e yetki verilmesi yapılan oylama ile meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Madde de yer alan Çapahasan Mahallesi 209 ada 1 parsel üzerinde yer alan 1. kat 4 nolu Bağımsız Bölümün satılması için Encümen'e yetki verilmesi oy birliği ile Nazilli Belediyesi tüzel kişiliğine ait Pirlibey-İsabeyli Mahallelerinde yer alan taşınmazların satılması için yine Encümen'e yetki verilmesine Meclis Üyelerinin oy çokluğu ile karar verildi.
Meclis gündeminin 10. Maddesinde yer alan Nazilli Belediyesinin tüzel kişiliğine ait Nazilli içinde yer alan taşınmazların satılması için oy çokluğu ile encümene yetki verilmesi izin verildi. Gündemin son gündem maddesinde ise Sözleşmeli Personel ücretleri görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Nazilli Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldıSIRADAKİ HABER
}