Eksiği olsa da yerinde

Samsun Barosu Başkanı Necat Anıl, hükümetin demokratikleşme paketini değerlendirerek, Tam istediğimiz seviyede olmasa da yerinde ve gerekli olduğunu düşünüyoruz dedi\r\n

 Eksiği olsa da yerinde
\n    Samsun Barosu Başkanı Necat Anıl, Torba Yasa diye anılan yasada, uygulamada karşılaşılan sorunların önemli bir bölümüne ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığı söyledi. Anıl, Bu düzenlemelerde hukukun ön planda olduğu ve üstün kılındığı, adil yargılanma hakkına daha çok sahip çıkılması gerektiği, delillerin toplanmasında yani soruşturma evresinin tamamında hatta kovuşturma evresinde de bunun ön planda olduğu ve olması gerektiği düşüncesi ile bu değişikliklerin yapıldığı, tam istediğimiz seviyede olmasa da yerinde ve gerekli olduğunu düşünüyoruz diye konuştu.
\n
\n  
\n
\n ÇOK BEDEL ÖDENDİ
\n
\n Anıl, Torba Yasa diye anılan yasada uygulamada karşılaşılan sorunların önemli bir bölümüne ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığını ifade ederek şunları söyledi: Gündemde en çok yer tutan özel yetkili mahkemeler ve  Terörle Mücadele Kanunu nun 10. maddesinde yer alan terör mücadele mahkemelerinin kaldırılması konusu genel yetkili mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleri var iken bu mahkemelerin varlığının öteden beri gerekmediği kanaatindeyim. Ülkemiz Yassıada Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri nden dolayı bir çok bedeller ödemiştir. Dolayısıyla kaldırılmasına ilişkin karar yerindedir. Ancak belirtmek isterim ki, kaldırılan özel yetkili mahkemelerinde sadece özel yetki ve usulleri  kaldırılmalıdır. Ağır Ceza Mahkemeleri olarak yetkileri devam ettirilmelidir. Özellikle Samsun’da TMK.10. maddesine göre kurulmuş olan mahkemenin Samsun 3.Ağır Ceza Mahkemesi olarak görevine devam ettirilmesi yerinde olacaktır.  
\n
\n  
\n
\n ADİL YARGILAMA ÖNEMLİ
\n
\n Samsun Barosu Başkanı Necat Anıl, açıklamalarını şöyle sürdürdü: Beş yıllık tutuklama süresi, kesinlikle azami had olmalı, tutukluluk süresinin adeta ceza yerine geçmemesi gerekmektedir. Çünkü yargılamaların seri ve adil şekilde yapılması asıl olmalıdır. Kesinlikle yargılamalarda azami tutukluluk sürelerinin sonu beklenmemelidir. Yine geçmişte görülen ve görülmekte olan davalarla ilgili uzun tutukluluk ve cezaya dönüşen tutukluluk süreleri ile ilgili serzeniş ve eleştirilerimiz olmuştur. Sürekli söylediğimiz üzere geciken adalet, asla adalet değildir. Çok önemli gördüğümüz yasada yargının kurucu unsuru kabul edilen avukatların soruşturma kapsamında ve yargılamanın her safhasında adil yargılama olması için savunmanın kutsallığı ve önemi son derece büyüktür. Avukatların dosya incelemesine ilişkin kısıtlamaların kaldırılmış olması adil yargılanma için son derece önemlidir. Hiçbir surette   soruşturmayı tehlikeye düşürür gerekçesiyle hakim kararı ile de olsa dosya incelemenin yasaklanamayacak olması insan hakları, hukukun üstünlüğü ve özellikle adil yargılama bakımından son derece önemli bulmaktayız. Dinlemelerin tek hakim değil, Ağır Ceza Mahkemesinde oybirliği ile alınacak kararla yerine getirilebilmesini önem arzetmektedir.Yine dinleme sürelerinin sınırlandırılmasını da özgürlük alanının genişlemesi bakımından önemsemekteyiz. Ayrıca ev ve işyerleri aramalarının, yakalamaların   belirtilere göre değil, somut delillere göre olması da olumlu bir gelişmedir. Kaçma ve delil karartma imkanı olmayan kişilerin sabahın erken saatlerinde uygun olmayan şekilde ve onur kırıcı biçimde ev ve işyerlerinde gerçekleştirilmesinin önüne geçilecek olmasını da olumlu bulmaktayız. Ayrıca sanıkların malvarlığına el konulmasına somut delil şartı getirilmesi ve mahkemede oybirliği kararına bağlanmasını da önemli bulmaktayız.  
\n
\n  
\n
\n Bayram OK  
\n
\n  
\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Sosyal medya fenomeni E-5'te kaza yaptı

1 Sosyal medya fenomeni E-5'te kaza yaptı

ABD, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili nihai bir sonuca varmadı

2 ABD, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili nihai bir sonuca varmadı

Zeytin tarlasında cinayet

3 Zeytin tarlasında cinayet