İşte her yönüyle OMV

Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hilmar Kroat-Reder ile Samsun Elektrik Genel Müdürü Korkut Öztürkmen, OMV'yi her yönüyle Haber Gazetesi'ne anlattı

İşte her yönüyle OMV

\n  

\n
\n OMV Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hilmar Kroat-Reder ve OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü Korkut Öztürkmen, Samsun'daki yatırımlarını, enerji sektörüne bakışlarını, dava sürecini Haber Gazetesi'ne anlattı. Kroat-Reder, Samsun'a yaptıkları yatırımın ekonomik ömrünü 30 yıl olarak belirlediklerini ifade ederken; Genel Müdür Öztürkmen ise "Santral inşaat ve işletme faaliyetlerinin deniz ekolojisine olumsuz bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. İTÜ tarafından hazırlanan yeni bir raporda da bu durum tekrar teyit edilmiş  bulunuyor" dedi.
\n
\n  
\n
\n Röportajımızdaki ilk konuğumuz OMV Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hilmar Kroat-Reder oldu. Kroat-Reder sorularımıza içtenlikle yanıt verdi:
\n
\n  
\n
\n SORU: OMV’nin Samsun’da 870 MW’lık önemli bir enerji santrali yatırımı var. Öncelikle OMV kimdir? OMV Grup hakkında bilgilendirir misiniz? OMV’nin merkezi neresidir ve hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?
\n
\n  
\n
\n 3 ANA ALANDA FAALİYET 
\n
\n KROAT-REDER:OMV Aktiengesellschaft, 2011 yılında özverili çalışmaları sonucu gerçekleştirdiği 34.05 milyar Avro grup satışı ve 29 bin 800 çalışanıyla Avusturya'nın en büyük halka açık sanayi şirketlerinden biridir. Entegre bir akaryakıt ve doğalgaz şirketi olarak arama ve üretim, rafinaj ve pazarlama, gaz ve enerji olmak üzere üç ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Arama ve üretim alanında dengeli ve uluslararası bir portföye sahip olan OMV’nin yaklaşık 1.13 milyar varil yakıta eşdeğer petrol ve doğalgaz rezervi bulunmaktadır ve yaklaşık günlük 288 bin varil yakıta eşdeğer üretim gerçekleştirmektedir. Rafinaj ve pazarlama alanında OMV 22.3 milyon ton yıllık rafinaj kapasitesine sahip ve 2011 yılı sonunda yaklaşık 4.500 dolum istasyonu  ile Türkiye dahil 13 ülkede hizmet vermektedir. Gaz ve enerji faaliyet alanında ise yine 2011 yılında yaklaşık 272 TWh  doğalgaz satışı gerçekleştirilmiştir.
\n
\n  
\n
\n OMV, Avusturya’daki 2.000 km’lik doğalgaz boru hattı aracılığıyla 2011 yılında yaklaşık 101 milyar metreküp gaz taşımıştır. OMV’nin gaz ticaret platformu olan Central European Gas Hub, yıllık 40 milyar metreküplük ticaret hacmiyle Kıta Avrupası’nın en önemli gaz dağıtım merkezlerinden biridir. OMV mevcut konumunu, Türkiye’nin lider akaryakıt dağıtım ve madeni yağ şirketi Petrol Ofisi’nin yüzde 97’lik hisselerinin satın alımı ile daha da güçlendirmiştir. Sizin de bahsettiğiniz gibi doğalgaz kombine çevrim santraline büyük miktarlarda yatırım yapmamız nedeniyle Samsun bölgesi bizim için büyük önem taşıyor. Yatırımımızın Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 3’lük bir kısmını karşılaması ve ülkenin enerji arz güvenliğine önemli bir katkıda bulunması planlanıyor. 
\n
\n  
\n
\n SORU: Türkiye OMV için ne anlama geliyor? 
\n
\n  
\n
\n ALMANYA'DAN SONRA TÜRKİYE
\n
\n KROAT-REDER:Zengin tarihi ve kültürel çeşitliliği ile Türkiye büyüleyici bir ülke. Türk halkı eğitim düzeyi yüksek ve güvenilir bir toplum. Türkiye’nin dünyada ikinci en hızlı büyüyen ekonomiye sahip olarak Çin’in hemen ardından gelmesinin sebebi de bu durum olabilir. Türk İstatistik Enstitüsü’nün Nisan 2012’de yayınladığı bilgilere göre Türkiye, Almanya’dan sonra Avrupa’daki en geniş pazar haline gelmiş durumda. Bu koşullar altında genç, teknolojiye yatkın ve giderek artan eğitim düzeyine sahip 73 milyonluk nüfusuyla Türkiye için büyümenin devam edecek olması kaçınılmaz görünüyor. 
\n
\n  
\n
\n KÖPRÜ GÖREVİ YAPIYOR
\n
\n Böyle bir büyüme ayrıca enerji, petrol ve gaz endüstrileri gibi büyük sektörlerde de paralel bir etki yaratıyor. Avrupa için yükselen bir elektrik ve gaz pazarı olmanın yanı sıra, Türkiye, iki kıta arasındaki jeostratejik konumu ile gelecekteki enerji ihtiyaçlarına yönelik görüşmelerde de giderek artan bir önem taşıyor.Enerji zengini bölgeler ile enerji talep eden bir kıta arasında köprü görevi üstlenen Türkiye’nin enerji tedariğindeki rolü, her geçen gün giderek artıyor. Enerji çeşitliliğine katkıda bulunan ve çeşitliliği koruyan projeler çok daha büyük önem arz  ediyor. Bu bağlamda Türkiye OMV için büyük önem taşıyor ve Avusturya ile Romanya’nın yanı sıra üçüncü merkez bölgemiz konumunda bulunuyor. 
\n
\n  
\n
\n SORU: Bu santral tam olarak ne yapacak? Santralde üretilen elektriği kime, kimlere pazarlayacaksınız?
\n
\n  
\n
\n KROAT-REDER:Türkiye’de 2000 yılında 128.3 TWh olan elektrik tüketimi 2011 yılında 229.6 TWh olarak gerçekleşti. Bu rakamlar 11 yılda yüzde 79 artış ve yıllık ortalama yüzde 6,6 artış anlamına geliyor. 2020 yılına kadar talepteki artışın yüzde 74-89 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık artışın yüzde 6.5-7.5 civarında olması bekleniyor. Türkiye’de 2011 yılında tüketilen enerjinin yüzde 45’i doğalgaz santrallerinde üretilirken; yüzde 23’ü hidroelektrik santrallerinde, yüzde 28’i kömür santrallerinde, geri kalanı ise rüzgar santralleri gibi diğer santrallerde üretildi. Samsun’daki santralimiz tüketiciler için elektrik üretimi yapan bir doğalgaz kombine çevrim santrali olacak. Santralimizin Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 3’ünü karşılamasını planlıyoruz. Bu miktar arz güvenliği açısından oldukça önemli bir üretim kapasitesi anlamına geliyor.  
\n
\n  
\n
\n SORU: Avrupa’da aynı teknolojiye sahip; inşa halinde, yeni inşa edilmiş veya yatırım aşamasında olan başka enerji santralleri var mı? 
\n
\n  
\n
\n KROAT-REDER:Türkiye’de faaliyette olan 60 civarında doğalgaz çevrim santraline ek olarak, Almanya, Hollanda, İngiltere, Rusya ve Romanya gibi ülkelerde bir düzineden fazla doğalgaz kombine çevrim santrali inşaatları devam ediyor. Tüm bu santrallerde elektrik üretimi için benzer teknolojiler kullanılmaktadır. Yenilenebilir enerjinin yüksek oranlarda teşvik olanakları ile desteklendiği Avrupa da dahil olmak üzere, 2000 ile 2010 yılları arasında en büyük kurulu güç kapasite artışı, doğalgaz ile üretim yapılan santraller alanında gözlenmekte. EU27 ülkelerinde elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 23’ü doğalgaz ile gerçekleşiyor. 
\n
\n  
\n
\n SORU: Neden Samsun’da bir doğalgaz santrali kuruyorsunuz? Doğalgaz dışında kullanabileceğiniz daha elverişli başka bir yakıt yok mudur enerji üretimi için?
\n
\n  
\n
\n ÇEŞİTLİ AVANTAJLARI VAR
\n
\n KROAT-REDER:Doğalgaz, minimum karbon ve yüksek oranda hidrojen içeriği ile fosil yakıtlar arasında en temiz kaynaktır ve OMV Grubu için temel bir enerji kaynağı teşkil ediyor. Doğalgaz kombine çevrim santrallerini diğer kaynaklarla karşılaştırdığımızda çeşitli avantajlara sahip olduklarını görüyoruz; bu santraller daha verimli ve daha uyumlu olmalarının yanı sıra en yeni, düşük emisyon teknolojisine  sahipler. Bu santraller, bizim Samsun’daki santralimiz gibi, hem gaz türbini hem de buhar ünitesi bulundurur. Gaz türbininde elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan termal enerji, atmosfere salınmak yerine ısı geri kazanımı için oluşturulan buhar ünitesine yönlendirilerek buhar üretimi için kullanılır. Bu sayede üretimde ortaya çıkan termal güç kullanılabilir güce dönüştürülür. Diğer santrallere oranla daha az doğalgaz kullanılır ve çevreye olan etkisi de minimize edilir. Gaz ile üretim yapan santraller ayrıca elektrik piyasasında yenilenebilir enerji kaynakları ile bir denge kurabilecek şekilde uyumlu işletilebilme özelliğine sahip. 
\n
\n  
\n
\n SORU: Son olarak Samsun’daki deneyimlerinizi başka yerlerde yatırım yapmadan önce dikkate alacak mısınız?
\n
\n  
\n
\n KROAT-REDER:Biz şu anda öncelikle Samsun’daki santralimizi başarıyla tamamlamayı ve işletme sürecine geçmeyi hedefliyoruz. Santralin ekonomik ömrünü 30 yıl olarak öngörüyoruz. OMV olarak bölgede iyi bir komşu, toplumun, bölgenin ve ülkenin yararına çalışan uzun vadeli bir yatırımcı olmayı amaçlıyoruz. 
\n
\n  
\n
\n BİLGİ KİRLİLİĞİNE SON NOKTA 
\n
\n OMV'nin Samsun'daki yatırımlarıyla ilgili sorularımıza ise OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü Korkut Öztürkmen yanıt verdi. Öztürkmen, mahkeme sürecinden, santralin çevreye vereceği iddia edilen zararlarına kadar birçok konuda soruları yanıtlayarak, bilgi kirliliğine son noktayı koydu.
\n
\n  
\n
\n SORU: Samsun’un boru hatlarına yakınlığı nedeniyle enerji projeleri için uygun koşullar sağladığı öteden beri söylenir.  Bu durum sizin böyle bir yatırım için Samsun’u seçmenizde etkili oldu mu? Neden bu yatırım için Samsun’u seçtiniz?
\n
\n  
\n
\n ÖZTÜRKMEN:Samsun, enerji bağlantı noktalarına ve sahil şeridine yakınlığının yanı sıra uygun Karadeniz iklimiyle de kesinlikle bu tür yatırımlar için ideal şartları sunan bir bölge. Görüyoruz ki, Samsun, enerji yatırımları için en çok tercih edilen yerlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Bu durumun, şehrin geleceğine şüphesiz katkıda bulunacağını düşünüyorum. OMV Samsun Elektrik Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali sahası için yer seçimi yapılırken bazı temel kriterler esas alındı. Bunlardan öne çıkan kriterleri, sahanın ortam hava kalitesi gibi çevresel özellikleri; su, yakıt, güç kaynaklarının bağlantı imkânları ve tedarik sürekliliği; sahanın topografik, jeolojik ve depremsellik özellikleri; sahada söz konusu olabilecek jeolojik riskler; ulaşım yollarına erişebilirlik yani lojistik; arazi mülkiyet durumu; arazi kullanım durumu ve ekonomik açıdan uygulanabilirliği olarak sıralayabiliriz.
\n
\n  
\n
\n SORU: Şu anda devam eden inşaatta kaç kişi çalışıyor ve çalışanlar arasında yerel halktan insanlar var mı? Gerçekten bölgedeki istihdama katkı sağlıyor musunuz?
\n
\n  
\n
\n BÖLGE EKONOMİSİNE DESTEK
\n
\n ÖZTÜRKMEN:Şu anda 900 kişi ve 35 mühendislik firması elektirik santralinin yapımı için çalışıyor ve bunun yüzde 50’sini yöre halkı oluşturuyor. Santral için tüm mal ve hizmetler yerel firmalardan temin ediliyor. Bölge ekonomisinin mümkün olduğunca desteklenmesi, her zaman şirket prensibimiz olmuştur ve bu bölgede de ekonomiye katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. 
\n
\n  
\n
\n SORU: Zaman zaman santralin çevreyi olumsuz yönde etkileyeceği ve zarar vereceği yönünde söylentiler duyuluyor. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz? Örneğin, santral, deniz suyunun ısınması nedeniyle bölge balıkçılığına zarar verecek mi?
\n
\n  
\n
\n AKADEMİK ÇALIŞMALAR VAR
\n
\n ÖZTÜRKMEN:Santral, soğutma suyu ihtiyacını Karadeniz’den sağlamak üzere planlanmıştır. Soğutma suyu yaklaşık 700 m uzunluğundaki GRP su alma boruları ile santrale alınıp, yaklaşık 400 m uzunluğundaki deşarj boruları ile denize deşarj edilecektir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddesi kapsamında (Deniz ortamının seyreltme kapasitesi ne olursa olsun, denize deşarj edilecek suların sıcaklığı 35°C’yi aşamaz. Sıcak su deşarjları difüzörün fiziksel olarak sağladığı birinci seyrelme (S1) sonucunda karıştığı deniz suyunun sıcaklığını haziran-eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1°C’ den, diğer aylarda ise 2°C den fazla arttıramaz.) gerçekleştirilen detaylı termal seyrelme modelleme çalışmaları ile birincil seyrelme sonunda deniz suyu sıcaklık artışının tüm yıl boyunca 1°C’nin altında kalacağı belirlenmiştir. Bu konuda bazı akademik çalışmalarımız da mevcut. Ankara Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi uzmanları tarafından fotoğraf ve video görüntüleme teknikleri ve laboratuvar analizleri kullanılarak inceleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Yürütülen çalışmaların sonuçlarına göre, santralin denizdeki inşaat ve operasyon alanında üreyen, ekonomik değeri ya da nesli tehlikede olan bir balık türüne rastlanmamıştır. En yaygın balık türü olan hamsi ise kıyıdan 1200 metre açıkta görülmeye başlanmaktadır. Bununla birlikte, deniz suyu çekim hızı 1 cm/sn’in altında kalmaktadır. Bu kapsamda, santral inşaat ve işletme faaliyetlerinin deniz ekolojisine olumsuz bir etkisinin olmasını beklemiyoruz. İTÜ tarafından hazırlanan yeni bir raporda da bu durum tekrar teyit edilmiş bulunuyor. Tüm bu çalışmaların yanında, ilgili mevzuat kapsamında, deşarj sistemine gerçek zamanlı uzaktan izleme sistemi kurularak, sistemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile online bağlantısı gerçekleştirilecek. Çalışma anında tam kontrolü sağlamak bizim için çok önemli ve bu konuda her zaman açıklıkla bilgi veriyor olacağız.
\n
\n  
\n
\n SORU: Denetimler nasıl yapılacak? Özellikle santral faaliyete geçtikten sonra ilgili yasal kurumlar ve bakanlıkları ne sıklıkla bilgilendirileceksiniz? Vatandaşlar bu bilgilere erişmek isterse nasıl erişebilir?
\n
\n  
\n
\n ÖZTÜRKMEN:Operasyonlar süresince emisyon değerlerini izlemek için kazan bacalarında “Sürekli Emisyon İzleme Sistemi” kurulacak. Bu sistemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile online bağlantısı gerçekleştirilerek, değerlerin ilgili otoriteler tarafından sürekli olarak kontrolü sağlanacak. Bununla birlikte, bölgedeki hava kalitesinin tespiti amacıyla santral dışına Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu kurularak benzer şekilde istasyondaki verilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izleme sistemine online aktarımı sağlanacak. Burada da benzer şekilde bölgesel ölçümler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın online izleme sistemine yönlendirilecek.  
\n
\n  
\n
\n Santralin en son gaz türbini teknolojisini kullanacak olması sebebiyle, mevcut işletmedeki standart gaz türbinleri ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek bir verime (yaklaşık yüzde 60) sahip olması bekleniyor. Verim ise, birim elektrik üretimi başına tüketilen doğalgaz miktarı olarak ölçülüyor. Dolayısıyla verimin yüksek olması, birim elektrik üretimi başına doğalgaz tüketiminin düşük olmasını, bu sebeple santralin olası çevresel etkilerinin de, daha düşük verime sahip santrallere kıyasla daha az olmasını sağlıyor. 
\n
\n  
\n
\n SORU:  Bölge halkı santralle ilgili bir sorusuna yanıt ararsa bu yanıta nasıl ulaşabilir?
\n
\n  
\n
\n ÖZTÜRKMEN: Biz, bölge halkını bilgilendirmek ve bölgede yaşayanların sorularını cevaplamak konusunda her zaman istekliyiz. 2010 yılında Terme’de, bölgedeki herkesin katılımına açık olan bir ‘Bilgilendirme Günü’ düzenledik; birçok kez Bursa’da faaliyette olan ve yatırımımızla benzerlik taşıyan 1400 MW kapasiteli bir doğalgaz çevrim santraline geziler düzenledik; bölgedeki ilgili paydaşlara birebir ziyaretler gerçekleştirdik ve santrallerle ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen çok sayıda kişiyi santralimizde ağırlayarak bilgilendirme toplantıları yaptık.    
\n
\n  
\n
\n Ayrıca, santralin inşaatı ve çalışmarıyla ilgili olan öneri ve şikayetleri değerlendirebileceğimiz bir mekanizma oluşturduk. Tüm yerel paydaşlara bu mekanizmanın iletişimini yaparken, şikayet ve önerileri inceliyor, şeffaf ve adil bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlıyoruz.      
\n
\n  
\n
\n SORU:  Şu anda santralde kullanılan ekipmanlar nelerdir ve bu ekipmanlar kimlerden sağlanıyor?
\n
\n  
\n
\n ÖZTÜRKMEN: İki adet 9FB Model Gaz Türbini Jeneratörü, Doosan tarafından üretilen iki adet Atık Isı Kazanı ve yardımcı sistemler de dahil olmak üzere General Electric tarafından sağlanan iki adet buhar türbini bulunmaktadır.    
\n
\n  
\n
\n SORU: Santral ayrıca ısı üretimi yapacak mı? Yapacaksa bu ısı kime satılacak?
\n
\n  
\n
\n ÖZTÜRKMEN:Hayır. Santral ayrıca ısı üretimi yapmayacak. Bütün kullanılabilir enerji elektriğe dönüştürülerek elektrik verimliliği artırılacak.  
\n
\n  
\n
\n SORU: Danıştay’da santralle ilgili devam eden dava süreçleri olduğunu biliyoruz. Bu konuda son durum nedir? Santral inşaatının olumsuz etkilenmesi söz konusu mu?
\n
\n  
\n
\n ÖZTÜRKMEN:Bu tür yatırımları yapan her şirket, bu gibi durumlarla karşı karşıya kalabilir. Uluslararası önemli bir yatırımcı olarak, Türk hukukuna kesinlikle güveniyor ve inanıyoruz. OMV her zaman, bulunduğu ülkenin hukuki kuralları çerçevesinde hareket eder. Ayrıca santralin inşaat çalışmalarının da neredeyse tamamlanmış olduğunu söyleyebiliriz.   
\n
\n  
\n
\n SORU: Santralin kapasitesini artırabilecek durumda mısınız? Operasyona başladığınızda daha fazla turbin kullanılması söz konusu olacak mı?
\n
\n  
\n
\n ÖZTÜRKMEN:Üretim kapasitesini, yapılan fizibilite çalışmalarına ve Türkiye’deki enerji arz-talep dengesi sonuçlarına göre artırmak mümkün. Ancak bu artış, tüm gerekli düzenleme işlemleri sonuçlandığında ve gerekli izinler ve sertifikalar alındığında mümkün olabilir. Hali hazırda, OMV’nin bir kapasite artırma projesi bulunmamaktadır. Ancak OMV, Türkiye'de doğalgaz ve elektrik üretim sektörlerinde büyüme olanaklarını değerlendirmektedir.       
\n
\n  
\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Samsunspor'dan transfer atağı! İmzaya kaldı

1 Samsunspor'dan transfer atağı! İmzaya kaldı

Samsunspor'da 200 oyuncu mercek altında

2 Samsunspor'da 200 oyuncu mercek altında

69 kişi ölmüştü! Cesedine 53 yıl sonra ulaşıldı

3 69 kişi ölmüştü! Cesedine 53 yıl sonra ulaşıldı

Samsun'da demiryolunda son rötuşlar

4 Samsun'da demiryolunda son rötuşlar

Hasılat 600 bin TL

5 Hasılat 600 bin TL

Samsun'daki inşaat kazasında ihmal mi öldürdü?

6 Samsun'daki inşaat kazasında ihmal mi öldürdü?

Samsun'da gölde kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

7 Samsun'da gölde kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı

Vali Kaymak'tan Samsunspor taraftarına müjde

8 Vali Kaymak'tan Samsunspor taraftarına müjde

Samsun'da akılalmaz kaza! 1 ağır yaralı... O anlar kameraya yansıdı

9 Samsun'da akılalmaz kaza! 1 ağır yaralı... O anlar kameraya yansıdı

Samsun'da şampiyon kadın doğumcudan bir başarı daha

10 Samsun'da şampiyon kadın doğumcudan bir başarı daha