TRABZONLULAR TEPKİ GÖSTERMİŞ

Avusturya-Macaristan?ın 5 Ekim 1908 yılında Osmanlı Coğrafyası?ndaki Bosna?yı işgal etmesine ilk Trabzonlular tepki gösterirken, Trabzon halkı tepki olarak Avusturya mallarını boykot ederken, Trabzon Limanı?na gelen Avusturya gemilerine yük yüklemeyi ve i

TRABZONLULAR TEPKİ GÖSTERMİŞ
O dönemde Avusturya-Macaristan Devleti?nin Trabzon?da görev yapan Konsolosu General Mösyo Dimoris, konuyla ilgili Osmanlı Hükümeti?nden izahat isterken, verilen cevapta; bu kararın kişisel hürriyet ve serbest ticaret açısından milli hislerle alınmış bir karar olduğu ve medeni ülkelerde sıkça görülen bir durum olduğu kaydedilmiş.
Konuyla ilgili o dönemde yapılan yazışma ise bu durumu ortaya koyuyor.

?Dâhiliye Mektûbî Kalemi
Evrak Numarası: 230/25
Hariciye Nezâret-i Celîlesi ne
Avusturya ve Bulgar emti?ası kullanılmamak ve Avusturya vapurlarından yük alınıp verilmemek üzere Trabzon da bi l-umûm sekene tarafından verilen karar-ı umûmiyi haber alan Avusturya ve Macaristan Devleti nin Trabzon General Konsolosu Mösyö Dimoris daire-i hükümete tercüman i?zâmıyla izâhât talebinde bulunmuş ise de hürriyet-i şahsîye ve serbestî-i ticaret nokta-i nazarından tüccar ve ahâlînin bir hiss-i milliye tebe?an vermiş oldukları şu kararın hükümetin müdâhale-i resmiyesine tâbi? olamayacağı ve bu hâlin memâlik-i mütemeddinede dahi kesirü l-vukû? bulunduğu cevâbı verildiğine ve bu bâbda vilâyetin bazı mülhakâtından alınan telgrafnâme sûretlerinin gönderildiğine dair Trabzon vilâyet-i behiyyesinden alınan 5 Teşrin-i Evvel [1]324 tarihli ve iki yüz otuz numaralı tahrîrât ma?lûmât olmak üzere melfûfuyla beraber savb-ı âlî-i dâverilerîne tesyâr kılınmışdır, ol bâbda.
Fî 15 Şa?bân sene [1]324, 28 Teşrin-i Evvel sene [1]324 [10 Kasım 1908]


EN ÇOK OKUNANLAR

Aracını vermek istemeyince bıçaklandı

1 Aracını vermek istemeyince bıçaklandı

Milletvekilleri Genel Kurulu oturumu bittikten sonra fotoğraf çektirdiler

2 Milletvekilleri Genel Kurulu oturumu bittikten sonra fotoğraf çektirdiler

Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

3 Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı