Doğal sit alanları imara açılmamaktadır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale deki doğal sit alanlarındaki günübirlik bölümlerin kiralandığı, söz konusu alanların hiçbir şekilde imara açılmadığı bildirildi.\r\n

Doğal sit alanları imara açılmamaktadır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hatırlatılarak, 2886 sayılı Kanun ve 644 sayılı KHK ile Doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin kiralama ve tahsis işlemlerinin Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgelerinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki günübirlik kullanım alanlarında, alan kullanımından doğan habitat bozulmalarının rehabilite edilebilmesi, atıksu ve katı atıkların günlük bertaraf edilmesinde sorun yaşanmaması, kaçak ve izinsiz kullanımların engellenmesi, alan kontrol mekanizmasının kolay tesis edilip, etkin biçimde çalıştırılması, alan yönetim kararlarının derhal uygulanabilmesi, alanlarda daha sıhhi şartlarda hizmet verilmesi hususunda fayda sağlanması, alanda yapılacak bilimsel çalışma ve izleme çalışmalarıyla eğitim ve farkındalık oluşturma çalışmaları için görev alan teknik personele lojistik hizmet ve her türlü desteğin sağlanması amacıyla iş ve işlemler yürütülmektedir.

Çanakkale sınırları içinde bulunan doğal sit alanlarındaki söz konusu günübirlik alanlara ilişkin taleplerin değerlendirilerek yukarıda bahsedilen koruma-kullanma esasları kapsamında kiralandığı vurgulanan açıklamada, Bu alanlar kıyı kenar çizgisinin deniz kenarında kalan alanlar olup hiçbir şekilde imara açılmamaktadır. Günübirlik alanlarda sadece sunulan hizmetlere (şemsiye, şezlong gibi) karşılık ücret talep edilmekte olup, bunun dışındaki alan kullanımı ve alana girişlerden ücret talep edilmemektedir. Tüm alanlar halkımızın kullanımına açıktır ifadelerine yer verildi.

Yönetmelik değişikliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin de yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yönetmeliğin Avrupa Birliği direktiflerine uyum sağladığı belirtilerek, yapılan değişiklikle ilgili şu ifadelere yer verildi:

Sanayi ve enerji tesislerini kapsayan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile enerji tesislerini kapsayan Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği birleştirilerek, yönetmelik hükümlerinin anlaşılmasında ve uygulamada sanayiciye kolaylık sağlandı. Yeni AB müktesebatı göz önüne alınarak, bazı sektörler için geçiş süreçleri yeniden düzenlendi. Kirletici vasfı yüksek olan ve eski teknoloji ile çalışan tesislerin çevresel durumlarının iyileştirilmesini sağlayacak hükümler getirildi. Ölçülmesi gereken parametreler yeniden düzenlenerek, gerek maliyet gerekse iş gücü kaybı ortadan kaldırıldı.


EN ÇOK OKUNANLAR

Dünkü Çocuklar'dan THM konseri

1 Dünkü Çocuklar'dan THM konseri

Real Madrid tur kapısını araladı

2 Real Madrid tur kapısını araladı

Kızılcahamamlı çiftçiye tohum desteği

3 Kızılcahamamlı çiftçiye tohum desteği

Fatih'teki cinayetin şüphelisi gözaltına alındı

4 Fatih'teki cinayetin şüphelisi gözaltına alındı