T.C. KAVAK / SAMSUN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2012 / 5.- Satış GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KAVAK / SAMSUN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

\n  

\n

\n Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, evsafı, adedi, evsafı:

\n

\n -  Samsun ili Kavak İlçesi Dereköy köyü 205 parselde kayıtlı 1560.00 m2 olan tarla vasfında olup, 4.992.00.- TL muhammen değer ile taşınmazın birinci satışı 02.11.2012 tarihinde saat: 14.30-14.40 arasında Kavak Hükümet Konağı önünde,

\n

\n - Samsun ili Kavak İlçesi Yaşardoğu Mahallesi 126 ada 6 parselde kayıtlı 329.00 m2 zemin kat ve zemin üstü bir adet normal kat ve bir adet ilave kattan oluşan 94.889.38.-TL muhammen değer ile taşınmazın birinci satışı 02.11.2012 tarihinde saat: 14.45-14.55 arasında Kavak Hükümet Konağı önünde,

\n

\n - Samsun ili Kavak İlçesi Yaşardoğu Mahallesi 126 ada 15 parselde kayıtlı 538.00 m2 zemin kat ve zemin üstü bir adet normal kattan oluşan 110.870.00.- TL muhammen değer ile taşınmazın birinci satışı 02.11.2012 tarihinde saat: 15.00-15.10 arasında Kavak Hükümet Konağı önünde,

\n

\n - Samsun ili Kavak İlçesi Yaşardoğu Mahallesi 126 ada 17 parselde kayıtlı 154.00 m2 vasfında arsadan oluşan 12.320.00.-TL muhammen değer ile taşınmazın birinci satışı 02.11.2012 tarihinde saat: 15.15-15.25 arasında Kavak Hükümet Konağı önünde yapılacak olup;

\n

\n Satış açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacağı ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 12.11.2012 tarihinde aynı yer ve saatlerde ikinci açık artırmaya çıkartılacaktır. Bu artırmada bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydı ile artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

\n

\n Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mili bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır.  Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. KDV ve Damga Vergisi alıcıya aittir.

\n

\n İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarının dayanağı belgeleri ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

\n

\n İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilin mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

\n

\n  

\n

\n Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

\n

\n Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Memurluğumuzun 2012/5 Satış sayılı dosya numarası ile başvurmaları ilan olunur. 10.09.2012

\n

\n (İc. İf.K.126.)

\n

\n (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

\n

\n Yönetmelik örnek no: 27            BASIN-2076 /www.bik.gov.tr

\n

\n Resmi ilanlarwww.ilan.gov.tr ‘de

\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara'da kartpostallık kar manzaraları

1 Ankara'da kartpostallık kar manzaraları

İstanbul'da farklı adreslere uyuşturucu operasyonu

2 İstanbul'da farklı adreslere uyuşturucu operasyonu