KEYFİ DİNLEMELER YASALLIK KAZANACAK

Samsun Baro Başkanı Avukat Kerami Gürbüz, kamuoyunda tartışmalara yol açan İç Güvenlik Paketi’ne ilişkin, “Yasalarda zaten yer alan hususların bir torba yasa ile ağırlaştırılması ve hukuk devletinin zayıflatılması halinde bunun mevcut sorunları gidermeyec

 KEYFİ DİNLEMELER YASALLIK KAZANACAK
Anayasal devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hukukun üstünlüğünü benimseyen, insan haklarına dayanan, demokrasinin ve hukuk devletinin evrensel kurallarına uyan ve onları özümseyen bir devlet olduğunu belirten Samsun Baro Başkanı Avukat Kerami Gürbüz, “Ancak, demokrasinin, hukuk devletinin evrensel kurallarına uymayan ve bu kuralları özümsemeyen devlet ise anayasal değil olsa olsa anayasalı bir devlet olur. Demokratik bir hukuk devletinde yasama, yürütme ve yargı organları tarafından hangi tasarrufta bulunulursa bulunulsun yukarıdaki temel çerçeve göz önünde bulundurularak bu tasarrufların gerçekleştirilmesi gerekir” diye konuştu. 
Son günlerde kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden ‘İç Güvenlik Paketi’ hakkında değerlendirmede bulunan Gürbüz, “Tasarıyı günlük politik söylem ve değerlendirmelerin ötesinde anayasal devlet tanımı çerçevesinde değerlendirmek zarureti vardır. Zaten tamamı hukukçulardan oluşan barolardan da bunun dışında bir değerlendirme yapması beklenemez. Kısaca amacımız muhalif bir tavır sergilemek değil, bilakis insani ve mesleki sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmektir. Hiçbir siyasi düşünce ya da politik duruş, o düşünce sahiplerine politika ve düşüncelerini şiddet yoluyla topluma dayatma hak ve yetkisini veremez. Böyle bir hak ve yetkiyi kendinde gören düşünce sahiplerinin demokratik bir duruş sergiledikleri savunulamaz. Bir diğer deyişle hiçbir ideolojik ya da siyasal duruş başkasının canına, malına ve benzeri değerlerine kastetme ya da saldırma yetkisini kendisi için bir hak olarak göremez. Bu anlamda demokratik bir hukuk devletinin tüm ideolojik ve siyasal düşüncelere eşit mesafede durması ve aynı zamanda tüm vatandaşlarının güvenliğini de en üst düzeyde koruması zorunludur. Ancak bu korumanın da hukuk devleti kuralları içinde yapılması zorunlu ve kaçınılmazdır” dedi. 
43 maddeden oluşan iç güvenlik reformu tasarısının yasalaşması durumunda keyfi olarak yapılan arama ve dinlemelerin yasallık kazanacağını ifade eden Gürbüz, “Yargı kararı olmadan polisin kişileri 48 saate kadar gözaltına alma yetkisinin olacağı, istihbari konularda yargı merci olarak Ankara da süper yetkili bir ağır ceza hakiminin görevlendirileceği, vali ve kaymakama gözaltına almak için emir verme yetkisinin tanınacağı ve yine mülki amirlerinin adli soruşturmada fiilen savcıların üzerinde yetkili hale geleceği, adeta savcılık makamının bypass edildiği toplamda 21 kanunda değişiklik yapacak bir torba kanun hayatımıza girecektir. Tasarının bu haliyle mülki amirlere ve kolluğa geniş bir takdir yetkisi ve inisiyatif alanı tanıdığı tartışmasızdır. Oysa anayasal güvence altında bulunan kişi hak ve hürriyetleri yasal düzenlemelerle asla herhangi bir kamu görevlisinin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Ülkemizdeki güvenliğe ilişkin sorunlar, mülki amirin veya polisin yetkilerindeki azlıkta değildir. Kaldı ki, geniş veya ustaca yorumlandığında şu anda getirilmek istenen neredeyse her önlem zaten halihazırda yürürlükteki yasalarda mevcuttur. Siyasi ve sosyal sorunlara siyasi ve sosyal araçlar ile çözüm aranması gerekir. Ağırlaştırılmış polisiye önlemler, uzun vadede hukuk devleti olarak kullanılan kavramın karşıtı olan polis devletine doğru gidişat için zemin oluşturur. Polis ile vatandaş karşı karşıya geldiğinde ise bunun yan etkileri çok ağır olur. Özetleyecek olur isek yasalarda zaten yer alan hususların bir torba yasa ile ağırlaştırılması ve hukuk devletinin zayıflatılması halinde bunun mevcut sorunları gidermeyeceğini düşünüyoruz. Toplumsal mutabakat alanlarının genişletilerek, kutuplaşma ortamına son verilmesinin en doğal ve kalıcı çözüm olacağı inancındayız. Bu noktada iktidar ve muhalefetiyle tüm siyasal kurumlara ve sivil topluma büyük sorumluluk düştüğü kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

İHA


EN ÇOK OKUNANLAR

Yankaya bakalım mı bankaya?..

1 Yankaya bakalım mı bankaya?..

Hükümet düğmeye bastı! Milyonlarca kişiye müjde

2 Hükümet düğmeye bastı! Milyonlarca kişiye müjde

Samsun'da hava nasıl olacak?

3 Samsun'da hava nasıl olacak?

Düğün konvoyunda kaza: 22 yaralı

4 Düğün konvoyunda kaza: 22 yaralı

Otomobil koyun sürüsüne daldı

5 Otomobil koyun sürüsüne daldı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

6 Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin koyun kurtarıldı

7 Dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin koyun kurtarıldı

Mardin'de aranan 20 şahıs yakalandı

8 Mardin'de aranan 20 şahıs yakalandı

Samsun Valisi Kaymak: Milletimizin gurur günü

9 Samsun Valisi Kaymak: Milletimizin gurur günü

Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nin kantininde yangın

10 Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nin kantininde yangın