Şiddetle mücadele sekteye uğruyor

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Akif Taşdemir, Kadınların birçoğunun karşılık olarak sadece ‘sabretme’ tepkisi vermeleri sebebiyle şiddet ile mücadele sekteye uğramakta ve birçok olay gün yüzüne dahi çıkmamaktadır” d

Şiddetle mücadele sekteye uğruyor

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Akif Taşdemir, benliğindeki saldırgan ve cinsel dürtüleri bastıramayan veya bu dürtülerini yaşamın başka alanlarında olumlu bir üretkenliğe dönüştüremeyen kişilerin, bu dürtülerini aleni bir şekilde yaşayabileceğini söyledi. 

TÜM DÜNYADA GİDEREK ARTIYOR 
Şiddetin, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümü olduğunu belirten Psikiyatr Dr. Akif Taşdemir, “Küresel ölçekte gösterilen çabaya, Bileşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi dünyanın en güçlü ve saygın kuruluşlarının bu konu hakkındaki yoğun çalışmalarına rağmen tüm dünyada şiddet içerikli olayların giderek arttığı gözlemlenmektedir” dedi.

ŞİDDETİN GEREKÇELERİ 
Şiddet içerikli davranışların temelinde hem bireysel hem de toplumsal nedenlerin olduğunu söyleyen Taşdemir, “Benliğindeki saldırgan ve cinsel dürtüleri bastıramayan yahut bu dürtülerini yaşamın başka alanlarında olumlu bir üretkenliğe dönüştüremeyen kişiler bu dürtülerini aleni bir şekilde yaşayabilirler. Sıkça dürtüsel davranışlar gösteren bu şiddet eğilimli kişilerin ailesinden şiddet görmüş olması ve çocukluk çağlarında yoğun travmatik yaşantılarının olması sıkça rastlanılan bir durumdur. Genellikle düzensiz, dengesiz ve parçalanmış ailelerde yetişirler. Bu kişiler şiddet uygularken adeta madde kullanımında olduğu gibi haz yaşarlar. Özgecan’ı acımasızca katleden kişide de gözlemlendiği gibi bu kişilerde merhamet ve acıma duyguları körelir ve yaşamları boyunca birçok suç işleyebilirler. Bunlar çocukluk dönemlerinde yalancılık, hırsızlık, evden kaçma, kavgacılık, hayvanlara şiddet uygulama ve eziyet etme davranışlarını sıkça göstermiş kişilerdir. Yetişkin çağlarında da sık sık karakollara düşerler ve ne yazık ki gördükleri cezalardan pek de ders çıkarmazlar. Bu kişilerin saldırgan ve cinsel dürtülerinin hedefi ise maalesef toplumun fiziksel olarak zayıf olan kesimleri genelde kadınlar ve çocuklar olur. Öte yandan toplumda şiddetin yanlış tanımlanması, algılanması ve hatta normalleştirilmesi de şiddet olaylarının yaşanmasında kolaylaştırıcı bir etkendir. Türkiye’de son 15 yılda yapılan bilimsel araştırmalarda çalışmaya katılan kadınların dahi neredeyse yarısının yemeği yakmanın, kocasına karşılık vermenin, parayı lüzumsuz yere harcamanın, çocuklarının bakımının ihmal edilmesinin, cinsel ilişkiye girmeyi reddetmenin şiddet görmek için haklı gerekçeler oluşturacağını belirttikleri saptanmıştır. Doğuda ve Güneydoğu’da bu oran daha da artmaktadır. Kadınların birçoğunun karşılık olarak sadece ‘sabretme’ tepkisi vermeleri sebebiyle şiddet ile mücadele sekteye uğramakta ve birçok olay gün yüzüne dahi çıkmamaktadır” diye konuştu.

İHAEN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'yi Kane sırtladı

1 İngiltere'yi Kane sırtladı