Samsun a bütüncül bakılmalı

AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Özlem Maraş, Samsun un geleceğin Türkiye sinde hak ettiği yeri alabilmesi için şehrin tüm yönleriyle bütüncül bir bakış açısı altında değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini söyledi

Samsun a bütüncül bakılmalı

AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Özlem Maraş, Samsun Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ahmet Akbaş ı ziyaret ederek, Samsun un geleceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Samsun un geleceğin Türkiye sinde hak ettiği yeri alabilmesi için şehrin tüm yönleriyle bütüncül bir bakış açısı altında değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini ifade eden Maraş, Önce şehrin potansiyelinin doğru tahlil edilmesi gerekir. Sonrasında bu potansiyelin Türkiye ve dünya ölçeğinde muhtemel rakipleri karşısında rekabet avantajları ve  sürdürülebilirlik noktasında gerçekçi mukayeselerinin yapılması gerekir ki; AK Parti tüm Türkiye sathında güncel master planlarını yapıp büyük bir kısmını da uygulamaya koymuş durumda. Bu planlar çerçevesinde Samsunumuza baktığımızda potansiyellerimizin sırasıyla 4 ana başlıkta toplandığını görmekteyiz. Bunlar sırası ile tarım ve tarıma dayalı sanayi; turizmde, doğa ve kültür turizmi; hizmet ve lojistik sektöründe, Samsun un Karadeniz e kıyısı olan ülkelere açılan kapı olması; sağlık alanında, gerek tesis ve yetişmiş personel bazındaki alt yapımız gerek termal kaynaklarımız ve son olarak cerrahi alet üretimindeki imkanlarımız dedi.

ÖLÇEĞİ BÜYÜTMELİYİZ
AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Özlem Maraş, Tarımda Çarşamba ve Bafra gibi Allah vergisi iki münbit ovanın çeşitli sebeplerle etkili olarak kullanılamadığını belirterek şunları söyledi: Bu sebeplerden ilki planlama ve organizasyon noktasındaki eksiklerimiz. Artık 3 5 dönümlük arazilerde tarım yapılması dönemi çoktan kapandı. Satın alınan bir traktörün senede üç beş gün kullanılarak dünya ile rekabet edemeyeceğimiz açıktır. Bu potansiyelimizi dünya ölçeğinde rekabet edebilir ve sürdürülebilir hale taşımak istiyorsak teknik tabirle ölçeği büyütmemiz gerekiyor. Yani dünyadaki örneklerinde olduğu gibi binlerce dönümde aynı planlama ve organizasyonla tarım yapmak zorundayız. AK Parti bunu temin için tarım arazilerinin 20 dönümün altında bölünmesini engelleyici düzenlemeleri çoktan uygulamaya koyduğunu ancak çiftçimizin bu düzenleme doğrultusunda bir araya gelerek ölçeği büyütüp ekonomik değer meydana getirmeleri rekabet ve sürdürülebilirlik noktasında atılması gereken ilk adımdır. Ayrıca üretilen ürünler noktasında tutucu olmamak dünya pazarlarında karşılığı olan yeni farklı ürünlere yönelmek, üretim teknolojilerini çağın gerektirdiği seviyeye taşımak zorundayız. İkinci olarak tarladan çıkan ürün doğal hali ile değil ona katma değer katacak işlemlerden geçirilmek sureti ile pazara sürülmesi gerekmektedir. Bu da tarıma dayalı sanayiye yatırımla mümkündür. AK Parti bu konulardaki makro düzenlemeleri ve yasal alt yapıyı oluşturmuş durumdadır. Öncelikle bu fırsatlar konusunda çiftçilerimiz ve müteşebbislerimiz aydınlatılmalı, mevcut üretim metodlarının rekabetçi yeni metodlara ve organizasyonlara dönüştürülmesi konusunda ikna edilmeli, bir araya getirilmeli ve hazırlanan master planların yerel düzeyde hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
 
ARAPLAR İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN
Samsun un deniz sezonunun, bulunduğu iklim kuşağından dolayı çok kosa olduğunu kaydeden Maraş, Bu sebeple güneş,deniz, kum turizmi noktasında Ege ve Akdeniz le rekabet etmemiz mümkün değildir. Ancak sahip olduğumuz yaylalar, doğal güzellikler ve şehrimizin Karadeniz bölgesindeki diğer şehirlere göre çok daha iyi olan alt yapısı her ne kadar batı ülkelerinden gelecek turistler için cazip olmasa da Arap coğrafyasındaki turistler için biçilmiş kaftandır. Ayrıca o coğrafyadan gelen turistlerin kişi başına düşen harcamaları batılı turistlere nazaran çok daha fazladır. Bu noktada şehrimizde son yıllarda oldukça ümitvar gelişmelerin yaşandığını görmekteyiz. Ayvacık taki saklı cennete olan ilgi hepimizin malumu.Gelir düzeyi yüksek ortadoğu menşeili turistlerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını önceleyen doğru bir reklam ve pazarlama stratejisi ile şehrimizin bu potansiyelini harekete geçirmemiz mümkündür şeklinde konuştu.

YENİLİKÇİ VE ÇOK ÇALIŞKAN OLMALIYIZ
AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Özlem Maraş, Sağlık ve lojistik sektöründe ise altyapı çalışmaları hemen hemen tamamlanmış sıra bu imkanların doğru pazarlarda tanıtımına gelmiştir. Makro planlamaları ve mevzuat anlamında altyapısı tamamlanmış bu çalışmaların yerel ölçekte hayata geçirilmesi durumunda hem şehre gelen turist ve hem de şehre giren para artacaktır. Bunların hayata geçirilmesi durumunda şehirdeki her kesimin hayat standardının artacağı muhakkaktır. Bu durumdan en çok esnaflarımız faydalanacaktır. Devir bir olmak diri olmak ve iri olmak devridir. Kendimizi çağın gerektirdiği rekabet şartlarına adapte etmek zorundayız. Yenilikçi ve çok çalışkan olmak zorundayız. Fırsat verilmesi durumunda yukarıda kısaca değindiğim husuların detaylarını şehrimizdeki tüm kesimlerle paylaşarak hayata geçirmek arzusundayım.EN ÇOK OKUNANLAR

Milletvekilleri Genel Kurulu oturumu bittikten sonra fotoğraf çektirdiler

1 Milletvekilleri Genel Kurulu oturumu bittikten sonra fotoğraf çektirdiler