Başkanlık sistemi ekonomiyi geliştirir

AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Hakan Altıntaş, Başkanlık sistemi yarı başkanlık ve parlamenter sisteme göre daha çok ekonomik gelişmeyi sağlamıştır dedi

Başkanlık sistemi ekonomiyi geliştirir

AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Hakan Altıntaş, ekonomik gelişme ve başkanlık sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altıntaş, başarılı bir kalkınma ve hukuk devleti süreci için parlamenter sistemin mi yoksa başkanlık sisteminin mi daha yararlı olacağının gündemdeki tartışmalardan birisi olduğunu belirterek, Gelişmiş ve kalkınmış Batı ekonomilerinde ekonomik gelişme tarihi ve demokratik gelişme tarihi eşanlı devam eden bir süreç olduğu gözlenmiştir.  Tarihte ilk anayasal gelişme olan Magna Karta’nın (1215) yazıldığı İngiltere sanayi devrimini gerçekleştirmiştir. ABD’de kişi hak ve hak ve hürriyetleri, mülkiyet hakları gibi özgürlüklerin hukuki mevzuatla en ileri düzeyde korunması (tarihteki ilk yazılı modern anayasanın kaleme alınması) ABD’nin Ar-Ge ve bilimsel buluşlarda liderlik yapmasının en önemli nedenleri arasında açıklanır. Söz konusu araştırmalara göre, demokratik yönetimlerde hukuk tarafından korunan özgürlükler yatırımların artmasına ve ekonomik gelişmeye katkı sağlamaktadır. Son dönemlerde ekonomik büyüme başarısı ile ilgili yapılan birçok çalışmanın hukuk devleti altyapısına vurgu yaptığı bir realite olarak ortadadır diye konuştu.

BAŞKANLIK SİSTEMİ EKONOMİK GELİŞME SAĞLAR
AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Hakan Altıntaş, açıklamasını şöyle sürdürdü: İslami kaynakları incelediğimizde ise, Hz. Muhammed’in (sav), Medine’de barış ve huzur ortamını sağlamaya yönelik pek çok çalışmalar ve sözleşmeler yaptığı ve hukuk devletini ideal biçimiyle kurduğu görülmektedir. İlk önce yıllardan beri birbiriyle düşman olan Evs ve Hazreç kabilesini barıştırdı ve İslam kardeşliği çatısı altında onları birleştirdi.  Peygamber efendimiz daha sonra hangi dinde olursa olsun Medine’de yaşayan bütün gurupları bir araya getirdi ve “Medine Sözleşmesi” olarak bilinen bir anlaşma yaptı. Anlaşmanın amacı kişilerin barış içinde özgürce yaşayabilecekleri bir ortam hazırlamaktı. Bu anlaşmaya göre inancı ne olursa olsun Medine’deki tüm guruplar barış içinde özgürce yaşayabileceklerdi. Teorik ve pratik olarak mükemmel bir nizamın ekonomik gelişmeye yönelik ideal ilkelerine rağmen seçkinci hükümet sistematiği (tekçi yönetim anlayışları) İslam ülkelerinin ekonomik bakımdan da geri kalmasına yol açtı. 1820-2002 yılları arasında 100 ülkeyi inceleyen bilimsel araştırmaya göre ise, anayasal reformlar ekonomik gelişmeyi teşvik etmiştir. 1820’li yıllardan sonra dünyadaki ülkelerin yüzde 38’i başkanlık sistemi, yüzde 26’sı yarı-başkanlık sistemi ve yüzde 37’si parlamenter sistemle yönetilmektedir. Başkanlık sistemi yarı başkanlık ve parlamenter sisteme göre daha çok ekonomik gelişmeyi sağlamıştır.

İSLAM REFERANS ALINMALI
AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Hakan Altıntaş, İslami kaynakların refans alındığı özgün bir hükümet sisteminin olmazsa olmaz olduğunu belirterek şunları söyledi: Özellikle kriz dönemlerinde örneğin 1972 petrol krizinde başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde yüzde 2.5 büyüme görülürken, yarı başkanlık sistemindeki ekonomik büyüme yüzde 1.9 ve parlamenter sistemde ise yüzde 1.6 büyüme olduğu görülmüştür. 1820-2002 yılları arasında kişibaşına düşen milli gelir açısından da Başkanlık Sistemi ortalama yüzde 1.5 artış oranıyla ekonomik gelişmedeki olumlu etkisini göstermiştir. Batı’lı örneklere bakıldığında Başkanlık Sisteminin ideal olarak uygulandığı ülkelerde hukuk devleti alt yapısının, özgürlüklerin ve demokratikleşme düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir. Başkanlık sisteminde kurum ve süreçler düzenlenirken hukuk devleti, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukuk ve yönetim karşısında eşitlik ve adaletin sağlanması, kuvvetler ayrılığı ve bunun için kuvvetlerin birbirini denetlemesi ve dengelemesi (check and balances) gibi çok sayıda konu düzenlenirken İslami kaynakları referans almak bize özgü bir hükümet sistemi için olmazsa olmaz öneme sahip bir koşul olarak ortaya çıkmaktadır.EN ÇOK OKUNANLAR

Gümüşhane'de kurumlararası halı saha turnuvasının şampiyonu Belediye oldu

1 Gümüşhane'de kurumlararası halı saha turnuvasının şampiyonu Belediye oldu

Spor Bakanlığından Gümüşhane'nin amatör spor kulüplerine destek

2 Spor Bakanlığından Gümüşhane'nin amatör spor kulüplerine destek