OKA AMASYA’DA TOPLANDI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2015 yılı 1. Kalkınma Kurulu toplantısı Amasya’da yapıldı.

OKA AMASYA’DA TOPLANDI

Amasya Üniversitesi Konferans Salonu nda gerçekleşen toplantıya OKA Yönetim Kurulu Başkanı Amasya Valisi İbrahim Halil Çomaktekin, Amasya Üniversitesi Rektörü Metin Orbay, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü R. Metin Alkan, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, OKA kalkınma kurulu üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.
OKA Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Orbay, kurulunun gündemi hakkında bilgiler verdi. 
Türkiye’de kurulan 26 kalkınma ajansının bölgesel gelişme dinamiklerini bütün aktörlerin katılımını sağlayan bir anlayışla harekete geçirmek için kurgulanmış ve kurulmuş en önemli ve yenilikçi araçlardan biri olduğunu belirten Vali İbrahim Halil Çomaktekin, “Kalkınma ajanslarının kuruluş nedenleri bölgelerin gelişme hedeflerini belirlemek, bölgesel stratejilerin uygulanması için kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim ve işbirliğini artırmak, yerel ve bölgesel girişimciliği desteklemek, bölgelerin içsel dinamiklerini tespit ederek bunların ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmasına yardımcı olmak ve bu yönde çözüm önerileri geliştirmek olarak özetlenebilir. Bu amaçlar doğrultusunda 2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren OKA, bölgedeki kamu kurumları, özel kesim ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan kalkınma kurulu ve Yönetim Kurulu ile birlikte bölgeye katılımcılık, toplumsal sorumluluk, tarafsızlık, saydamlık ve erişebilirlilik gibi temel değerlerin ışığında yön vermektedir” dedi.
Ajansın farklı finansman ve destek enstrümanlarının mevcut olduğunu vurgulayan Vali Çomaktekin, “2009 yılından bu yana toplam imzalanan proje sayısı 488 olmuştur. 102,2 milyon TL’lik ajans destek tutarı karşılığında bölgede 205,7 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmiştir. Proje teklif çağrıları aracılığıyla bu yıla kadar 348 adet projeye 80,8 milyon TL destek tutarı verilmiş ve toplam yatırım 168,3 milyon TL olarak gerçekleştirilmiştir. Ajansın ihtiyaçlarına önemli girdilerde sağlayacak araştırmalara destek vermek amaçlı Doğrudan Faaliyet Desteği programına bölgemizden 46 adet projeye 2,4 milyon TL destek verilmiş olup eş finansmanla beraber 2,8 milyon TL’lik projeler uygulanmıştır. Yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amaçlı “Teknik Destek Programına” bölgemizden 91 adet projeye destek verilmiş olup bu eğitimler sayesinde 4 bin 39 çalışana eğitim verilerek kurumsal kapasitelerin artırılması noktasında önemli destekler verilmiştir” diye konuştu.
Güdümlü Proje Desteği uygulamaları açısından OKA’nın başarılı çalışmalara imza attığına değinen Çomaktekin, “Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Projesi Türkiye’nin ilk Güdümlü Projesi olarak Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış ve proje 2013 yılında tamamlanarak açılışa hazır hale getirilmiştir. 2014 yılı itibariyle TÜYAP Otomotiv Fuarı ile birlikte fuar organizasyonları başlamıştır. Ayrıca Çorum’daki Teknopark Projesi’nin de inşaatı tamamlanmış 2015 yılında, Teknokent’in bundan sonra yürüteceği faaliyetler ile işletme modeli ve kiralama işleri başta olmak üzere idari konular ele alınacaktır. Samsun ve Çorum’un ardından 2014 yılında Amasya’ya da Güdümlü Proje Desteğinden önemli bir proje kazandırılmıştır. Amasya Belediyesi’nin önderliğinde ve Amasya İl Özel İdaresi’nin ortaklığında uygulanması planlanan “Amasya Yeşilırmak Kauçuk Benti, Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji ve Turizm Eksenli Gelişim Projesine” ilişkin protokol metni 14 Nisan 2014 tarihinde imzalanmıştır. 22 Ekim 2014’te Samsun’da “Bölgesel İş Forumu” etkinliğinde Proje, ilgili paydaşlarımız tarafından imzalanarak uygulamalarına başlanmıştır. Tokat’ta yapılması düşünülen Güdümlü Proje için görüşmeler ve hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Ajansımız, yalnız verdiği hibelerle değil, Bölgemizin kalkınması adına destek verdiği tematik konularla ilgili de önemli bir çaba içerisindedir. Bugün Sayın Ertürk’ten dinleyeceğimiz “UNESCO Dünya Miras Alanları ve Türkiye” konulu seminer son derece değerlidir. Bölgemizde Hattuşa, bu konuda listede iken Amasya, Samsun ve Tokat içerisinden de benzer kültür miraslarının çıkarılmasında Ajans aktif bir rol oynayacaktır. Geçtiğimiz ay, Amasya için başvurumuz yapılmıştır” şeklinde konuştu.
Literatürde ‘Slowcity’ olarak yer alan “Yavaş Şehirler” konseptinin de bölgede önem kazandığını vurgulayan OKA Başkanı Çomaktekin, “Bu kapsamda bölgemizden bu konsepte uygun kriterleri taşıyan veya bu kriterlere adapte olma arzusunda olan ilçelerle bir çalışma içerisine gireceğiz. Geçtiğimiz aylarda yine Amasya Üniversitesi’nde, Ajansımız ve Ulusal Ajans ortaklığında Erasmus Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya Bölgemizden katılımın yüksek olması, ilgili kurumlarımızın AB projeleri kapsamında kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Ajansımız, yalnızca hibe veren bir kurum olmayıp, aynı zamanda AB hibelerinden de azami ölçüde faydalanmaktadır. Yerel ve bölgesel dinamikleri harekete geçirmek üzere faaliyetlerini sürdüren Ajansımız diğer taraftan küresel ağlarda yer almak ve uluslararası gelişmelerden bölgenin azami faydalanmasını temin etmek üzere de çalışmalar takip etmektedir. Bu çerçevede Ajansımızın Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programına sunduğu Orta Karadeniz Bölgesi Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi ile Samsun Lojistik Merkezi Projesi ile ilgili çalışmalar ve uygulama hazırlıkları devam etmektedir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın başvuru sahibi olduğu, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında başarılı bulunan ve desteklenmeye hak kazanan “TR83 Bölgesi’nde Rekabetçiliğin Artırılması” projesinin toplam bütçesi yaklaşık 7 milyon Avro’dur. Proje ile TR83 Bölgesi’nin sürdürülebilir gelişmesini hızlandırmak ve diğer bölgeler ile bölge içindeki iller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak Türkiye’nin AB ülkelerine yakınsamasına katkıda bulunmak amacıyla başta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı olmak üzere, bölgedeki KOBİ’lere hizmet verebilecek altyapının güçlendirilmesi, bölgenin yatırım imkanları açısından ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması hedeflenmektedir. Projenin ihaleleri başlamış olup, ihalelerin 2015 yılında sonuçlanması beklenmektedir” ifadelerini kullandı.
“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Program Otoritesi” olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’nda (BROP) sağlanan yeni bütçe imkanlarını etkili bir şekilde Samsun için kullanabilmek amacıyla 2011 yılında “Samsun Lojistik Merkezi Projesi” hazırlanmıştır. 26 Nisan 2012’de açıklanan nihai değerlendirme sonrası 11 proje ‘Önceliklendirilmiş Projeler Listesi’ne girmeye hak kazanmış olup Samsun Lojistik Merkezi Projesi en yüksek bütçeli tek majör proje olarak müzakereye hak kazanmış ve 25 milyon avro bütçesi ile büyük bir başarı göstermiştir” diyen İbrahim Halil Çomaktekin sözlerini şöyle tamamladı: “Ajansın Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliğini 4 yıldır sürdürmektedir. Ayrıca Dünya Yatırım Ajansları Birliği( WAIPA) üyeliği devam etmektedir. Ajansımız tarafından geçen yıllarda yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde Bölgedeki firmaların dış ticaret potansiyelinin harekete geçirilmesine ve Bölgenin ekonomik potansiyelinin uluslararası ölçekte tanıtımına katkı vermek üzere 22-23 Ekim 2014 tarihlerinde Samsun da Ajansımız ev sahipliğinde Orta Karadeniz Bölgesi Sınır Ötesi İşbirliği Forumu düzenlenmiştir. Ayrıca 2014 yılı sonunda bir heyet olarak Krasnodar’a gidilerek iki bölge arasındaki ilişkilerin artırılmasına yönelik adımlar atılmıştır. Ajansımızın bu çalışmalarının yanı sıra kalkınma kurulunun değerli üyelerinin bölgesel kalkınma ve planlama çalışmalarına aktif olarak katılması ajansımızın gelecekteki başarılarının temelini oluşturacaktır kanaatindeyim.”
Toplantıda daha sonra OKA İç Denetçisi İdris Kol tarafından ajansın 2013-2014 yılı iç denetim raporları kurula sunuldu. Toplantıda ayrıca Doç. Dr. Nevra Ertürk, “UNESCO Dünya Miras Alanları ve Türkiye” konulu sunum gerçekleştirdi.EN ÇOK OKUNANLAR

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

1 Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Marsilya, tura göz kırptı

2 Marsilya, tura göz kırptı

Ankara'da genç emlakçının sır ölümü

3 Ankara'da genç emlakçının sır ölümü

Arsenal, 10 kişi kalan Atletico Madrid'e diş geçiremedi

4 Arsenal, 10 kişi kalan Atletico Madrid'e diş geçiremedi

Başkan Memiş: 'Üniversitelerin Sağlık Bakanlığında ki gibi sağlık çalışanlarına

5 Başkan Memiş: 'Üniversitelerin Sağlık Bakanlığında ki gibi sağlık çalışanlarına

Bar sahibinin katili yanında çalışan kişi çıktı

6 Bar sahibinin katili yanında çalışan kişi çıktı

İki küçük çobanın cesetleri su kuyusunda bulundu

7 İki küçük çobanın cesetleri su kuyusunda bulundu

Toplantı salonuna kurulan dev LED ekranlar böyle devrildi

8 Toplantı salonuna kurulan dev LED ekranlar böyle devrildi

Otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

9 Otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı