Kente göç, kadının işgücüne katılımını düşürdü

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dr. Hatice Gülay Atik, Kırsal kesimde faalken kente göç eden kadınlar ya ev kadını haline gelerek işgücüne katılmamakta ya enformel sektörde çalışmakta ya da işsizlere katılmaktadır dedi.

Kente göç, kadının işgücüne katılımını düşürdü

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dr. Hatice Gülay Atik, kadınların çalışma hayatına katılmasının tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye de de sanayileşmeye paralel olarak gelişme gösterdiğini ifade etti. Osmanlı da, 1908 yılı itibariyle 250 bin sanayi işçisinin 75 bininin kadın olduğunu söyleyen Dr. Atik, Osmanlı sanayisinde kadınların çalıştırılmasındaki temel belirleyici etmenin, her yerde olduğu gibi kız çocuk ve kadınların erkeklere göre daha düşük ücret almaları olduğunu dile getirerek, Özellikle 1980 li yıllardan sonra kadınlar, geleneksel olarak erkeğe özgü olarak nitelenen pek çok işte örneğin; girişimcilik, yöneticilik, turizmcilik, reklamcılık, bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda yer almışlardır.  1988-2011 döneminde kadınların kırsal alanda işgücüne katılımları yüzde 50.7 den yüzde 37.5 e düşerken, kentte yüzde 17.7 den yüzde 24.8 e yükselmiştir. Türkiye genelinde kadınların işgücüne katılım oranları ise 1988 yılında yüzde 34.3 iken 2004 te yüzde 24, 2012 de yüzde 29.5 olmuştur. Bu oranlar köyden kente göçün, kadın işgücüne katılımına etkisini çarpıcı olarak gözler önüne sermektedir diye konuştu.

Türkiye de dünya çapında eğilimin tersine 1950 lerin ortalarından başlayarak 2004 yılına kadar kadınların işgücüne katılım oranları sürekli düştüğünü ifade eden Dr. Atik, Bu düşüşü etkileyen başlıca faktörlerden biri, kırsaldan kente yaşanan yoğun ve sürekli göç dalgalarıdır. Kırsal alanda tarımsal üretimde ücretsiz aile işgücü olarak da olsa yer alan kadın, kente göç ederek iktisaden faal nüfusun dışına çıkmaktadır. Kırsal kesimde faal iken kente göç eden kadınlar ya ev kadını hale gelerek işgücüne dahi katılmamakta ya enformel sektörde çalışmakta ya da işsizlere katılmaktadır. 1988-2011 döneminde kırsal alanda kadınların işgücüne katılım oranında yüzde 13.2 lik bir düşüş yaşanmasına rağmen kentsel alanda sadece yüzde 7.1 artması bu şekilde açıklanabilir dedi. 

Dr. Hatice Gülay Atik sözlerini şöyle sürdürdü:

1995 yılında istihdam edilen toplam 5 milyon 976 bin kadının yüzde 71.2 si tarımda, yüzde 13.2 si sanayide, yüzde 19.2 si hizmet sektöründedir. 2007 yılında ise çalışan kadın sayısı 5 milyon 356 bine düşmüş olup tarım payı yüzde 47 ye geriledi. Hizmetler 37.9 a, sanayi 14.2 ye yükselmiştir. 2012 yılına gelindiğinde istihdam edilen toplam kadın sayısı 7 milyon 309 bin olduğu görülmektedir. İstihdam edilen kadınların yüzde 39.2 si tarımda, yüzde 45 i hizmetler sektöründe, yüzde 14.8 i de sanayi sektöründe çalışmaktadır. Buna göre istihdamda en büyük paya sahip olan tarımın oranı Türkiye genelinde istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Ancak daha çok kentsel istihdamın göstergesi olan sanayi ve hizmetlerdeki oran kentsel nüfusun hızlı artışına rağmen yavaş bir gelişim seyri izlemektedir.

2013 Mart ayı verilerine göre kadınlarda kayıt dışılık oranının yüzde 51.6, erkeklerde ise yüzde 30.4 olduğunu belirten Dr.Hatice Gülay Atik, bunun nedeninin kayıt dışının görüldüğü tekstil, konfeksiyon, gıda ve hizmet gibi alanlarda istihdam imkanı bulabilmesi olduğunu kaydetti. Eğitim seviyesinin Türkiye de kadının işgücüne katılımını ciddi şekilde etkilediğini söyleyen Dr. Atik, 2013 Mart ayı hane halkı işgücü anketi sonuçlarına göre ise yüksekokul mezunlarının işgücüne katılım oranı yüzde 80.7, lise ve dengi okullar için yüzde 52.5, lise seviyesinden düşük eğitim alanlar yüzde 47.2 dir. Türkiye de kadının işgücü piyasasına bağımsız bir şekilde girmesini sağlayan en önemli anahtar eğitimdir. Bu aynı zamanda bireysel özgürlüğün ve ikincil konumdan kurtuluşun en önemli adımıdır. Eğitim sadece işgücünün üretkenliğini artırarak ücret düzeylerinin yükselmesine imkan tanımamakta, ataerkil zihniyet yapılarını zayıflatarak kadınların işgücüne katılımına toplum nezdinde meşruiyet sağlamaktadır dedi.

 EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz istifa ediyor

1 Başkan Yusuf Ziya Yılmaz istifa ediyor

Yusuf Ziya Yılmaz, resmen istifa etti

2 Yusuf Ziya Yılmaz, resmen istifa etti

Yeni başkan kim olacak? İşte kulislerde konuşulan isim...

3 Yeni başkan kim olacak? İşte kulislerde konuşulan isim...

İşte AK Parti Samsun'dan aday adayları

4 İşte AK Parti Samsun'dan aday adayları

Giresunspor Başkanı Bozbağ: 'Bizi ilgilendirmez'

5 Giresunspor Başkanı Bozbağ: 'Bizi ilgilendirmez'

Samsun'da siyasi hareketlilik! İşte istifa etmesi beklenen isimler

6 Samsun'da siyasi hareketlilik! İşte istifa etmesi beklenen isimler

Samsunspor daha avantajlı

7 Samsunspor daha avantajlı

 Kaldırım, resmen aday adayı

8 Kaldırım, resmen aday adayı

Yusuf Ziya Yılmaz: 'Refah için çırpındım'

9 Yusuf Ziya Yılmaz: 'Refah için çırpındım'

Samsunspor'a FİFA Kokartlı hakem

10 Samsunspor'a FİFA Kokartlı hakem