Eğitim-Sen den yönetmelik tepkisi

Eğitim-Sen Samsun Şubesi TİS ve Hukuk Sekreteri Atilla Arslanhan, Milli Eğitim Bakanlığı nda siyasal kadrolaşmaya imkan sağlayan Yönetici Atama Yönetmeliği nin geri çekilmesi gerektiğini söyledi

Eğitim-Sen den yönetmelik tepkisi

Eğitim-Sen Samsun Şubesi TİS ve Hukuk Sekreteri Atilla Arslanhan, yürürlükte olan  Yönetici Atama Yönetmeliği nin siyasal kadrolaşmaya imkan tanıdığını ifade ederek, yönetmeliğin geri çekilmesi gerektiğini söyledi. 

KARAR UYGULANSIN
Arslanhan, Yönetmeliğin yayınlanmasının ardından, başta Eğitim Sen üyeleri olmak üzere, 8 bini aşkın eğitim yöneticisinin görevlerine haksız ve hukuksuz bir şekilde son verilmiş, yerlerine adrese teslim görevlendirmeler ile yandaş sendika üyeleri atanmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yönetici Atama Yönetmeliği nin bazı hükümleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Kararının gerekçesinde; eğitim yöneticileri değerlendirilirken objektif kıstas öngörülmemesi, takdir yetkisine mutlak ölçüde bir etki kazandırması, hiçbir değerlendirme kriterine yer vermeyerek hukuka uygunluk denetiminin etkinliğini daraltması, kariyer ve liyakat ilkelerinin gözetilmemesi, ayrıca adayların görevlendirmelerden haberdar olmasını sağlayacak duyuruya yer vermeyerek, geniş  katılımı ve fırsat eşitliğini ortadan kaldırması nedeniyle hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilmiştir diye konuştu

BAKANLIK YETKİLİLERİ YARGILANMALI
Danıştayın yönetmelikteki yeni düzenlemesi ile bakanlık yetkililerinin görevi kötüye kullanma suçu ile yargılanması gerektiğini söyleyen Arslanhan, Bu şekilde görevden alınan okul müdürleri, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevine dönmeli ve mevcut yönetmelik derhal geri çekilmelidir dedi

 EN ÇOK OKUNANLAR