KADINLARDA RİSK DAHA FAZLA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kuru, tiroit kanserinin kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görüldüğünü söyledi.

KADINLARDA RİSK DAHA FAZLA

Tiroit kanseri hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bekir Kuru, tiroit kanserinin kadınlarda sık görülen bir kanser türü olduğunu ifade etti. Tiroit kanserinin kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görüldüğünün altını çizen Kuru, her 100 kişiden birinde yaşam boyu tiroit kanseri gelişme olasılığı olduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE’DE, KADINLARDA MEME KANSERİNDEN SONRA EN SIK GÖRÜLEN 2. KANSERDİR”

Her 100 kişiden birinde yaşam boyu tiroit kanseri gelişme olasılığının olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bekir Kuru, “Tiroit kanseri, en sık görülen endokrin kanserdir. Türkiye’de, kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen 2. kanserdir ve sıklığı giderek artmaktadır. Sıralamadaki yeri olan 2. sıra birçok ülkedekinden daha yüksektir” dedi.

“ERİŞKİNLERİN YÜZDE 60’INDA TİROİD NODÜLÜ SAPTANIYOR”

Tiroit kanserinin büyük çoğunlukla tiroit nodüllerinden kaynaklandığını belirten Kuru, “Toplumda erişkinlerin yüzde 50­60’ında ultrason ile saptanan tiroit nodülleri olduğu da bilinmektedir. Tiroit nodülü saptananlarda tiroit kanseri olasılığı ise yaklaşık 100 de beştir. Ailede tiroit kanseri olması, baş/boyun bölgesine ışın tedavisi uygulanmış olması, iyot yetersizliği, tiroit kanseri için risk faktörü iken, ses değişikliği, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes almada güçlük gibi boyunda bası belirtisi olması, nodüllerin haftalar içinde hızlı büyümesi, boyun muayenesinde boyunda sert, çevre dokuya bitişik ve hareket ettirilemeyen tiroit nodülleri olması, boyunda şüpheli lenf nodülleri olması tiroit kanseri belirti veya bulgusu olabilir. Tiroit veya boyun ultrasonunda şüpheli özellikler taşıyan tiroit nodüllerinin varlığında tiroit kanseri riski yüksek olabileceği için bu durumlarda şüpheli özellikler taşıyan nodül veya nodüllerden ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak tiroit kanseri veya kanser şüphesi taşıyan nodüller ile kanser şüphesi olmayan nodüller ayırt edilebilir” diye konuştu.

“ULTRASON VE BİYOPSİ OLMADAN TİROİD AMELİYATI YAPILMAMALI”

Tiroit nodülü saptanan her insanın ameliyat edilmesi gerekmediğini söyleyen Kuru, “Ameliyat endikasyonu koymak için fizik muayene yapılmalı, öykü alınmalı, tiroit veya boyun ultrasonu çekilmeli, fizik muayene veya ultrasonda şüpheli özellikli nodüller varlığında ise bu nodüllerden ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmalı ve bütün bunların sonucuna göre ameliyat kararı verilmelidir. Ultrason ve biyopsi olmadan tiroit ameliyatı yapılmamalıdır” şeklinde konuştu.

“TEDAVİSİ OLAN KANSERLERDİR”

Tiroit kanserlerinin çok büyük çoğunlukla tedavisi olan kanserler olduğunu ifade eden Kuru, “Tiroit kanserlerinin yüzde 80’i düşük risklidir ve uygun tanı ve tedavi ile düşük riskli tiroit kanserleri yüksek riskli olanlardan ayırt edilebilir. Tiroit kanserlerinin önemli bir kısmında, özellikle düşük riskli olanlarda doğru tanı ve tedavi ile seyir ve sağkalım diğer kanser türlerine göre çok iyidir. Tanı, tedavi ve takip radyolog, endokrinolog, genel cerrah ve nükleer tıp uzmanının yakın işbirliği ile yapılmalıdır. Tiroit kanserlerinde cerrahinin tamlığı çok önemlidir. Tiroit kapsülü ile birlikte tiroidin lop veya loplarının tam olarak çıkarılması, gerektiğinde ise yayılım olan lenf nodüllerinin bulundukları lenfatik ağ ile çıkarılması çok önemli basamaklardır. Tam cerrahiden sonra, gerektiğinde radyoaktif iyot uygulaması ve tiroit dokusunun yokluğunu veya eksikliğini giderecek ömür boyu tiroit hormonu alınması da tedavide önemli öğelerdir ifadelerini kullandı.EN ÇOK OKUNANLAR

Rüzgar, evi uçurdu

1 Rüzgar, evi uçurdu