O OKULLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Samsun da 48 yıllık Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Lisesi nin bulunduğu arsaya 10 bin kişilik cami yapılması için yapılan nazım imar planı değişikliğinin ardından okul başka bir yere taşındı.

O OKULLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

 

Samsun İl Müftülüğü, Atakum İlçesi nin sahil kesiminde 30 dönüm üzerine kurulu 2 bin 700 metrekare kapalı alana sahip Samsun Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Lisesi nin bulunduğu yere 10 bin kişilik cami yapılması için 2 yıl önce çalışma başlattı. Müftülük, Türkiye de sadece 6 tane olan okulun bulunduğu arsaya cami yapılması isteğiyle valiliğe başvurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise, bakanlığa yazı yazarak görüş istedi. Bakanlıktan gelen olumlu yanıt üzerine, 12 Temmuz 2013 de Büyükşehir Belediye Meclisi nde yapılan nazım imar planı değişikliğiyle okul alanı kullanımı, cami yapımı için dini tesis alanı na çevrildi. Alan, Milli Eğitim Bakanlığı ndan Milli Emlak Genel Müdürlüğü ne, ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı na devredildi. İmar planı düzenlemesinin iptali için okul aile birliği ve sivil toplum kuruluşları tarafından yargı süreci başlatıldı. Bu sırada İl Milli Eğitim Müdürlüğü okulun başka bir yere taşınmasına karar verdi. 

Okul Aile Birliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün taşınma kararının idari yargıda devam eden davalar sonuçlanıncaya kadar iptali için Samsun 1 inci İdare Mahkemesi ne dava açtı. Mahkeme 11 Aralık 2014 de iptal talebinin reddine karar verdi. Bunun üzerine karar Danıştay a temyiz edildi. Danıştay 8 inci Dairesi 5 Haziran 2015 de, Samsun 1 inci İdare Mahkemesi nin kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere yerel mahkemeye geri gönderilmesine oy çokluğuyla karar verdi.  Karar metninde şöyle denildi:

Hukuk içerisinde kalarak hareket etme zorunluluğu bulunan idaresinin, yargı kararlarını, kararın gerekçesine uygun bir şekilde uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumda idari işlemlerin yargı yerlerince iptali halinde idarenin yargı kararını fiili imkansızlık nedeniyle uygulamayamamasının ya da durumun eski hale iadesi esnasında bir çok kişinin mağduriyetine sebebiyet vermesinin önüne geçme adına idari mercilerin ilgili yargısal süreçlerin sonlanmasını bekleyerek buna uygun hareket etmesi hukuk devleti olmanın bir gerekliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. …..imar planındaki değişikliğin iptali halinde yeni bir hukuki durumun oluşacağı ve tahsis kararlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekeceği, okulun idarece yeni yerine taşınması ve yargısal sürecin tamamlanması neticesinde okulun eski yerine taşınması zorunluluğunun doğması halinde öğrenciler ve veliler adına ciddi bir külfet oluşturacağı, idare için ise boşa bir kaynak aktarımı olacağı açık olup davacının başvurusunun reddedilmesinde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Önümüzdeki 28 Eylül de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okulun eski yerine taşınması kent kamuoyunda yeniden gündemi geldi. Atakum İlçesi Kent Konseyi Başkanı Murat Erkan, mahkeme kararının gayet net olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Mahkeme kararı beklenmeden okul taşındı. Şimdi Danıştay aldığı kararla taşınma işleminin ne kadar yanlış bir karar olduğunu belirtti. Tabii bir zaman kaybı mevcut. Okulun taşınmasından bir yıl sonra taşınma işlemi ile ilgili bir karar verildi. Sonuç olarak okulun mutlaka eski yerine taşınması gerekiyor. İdare neden bu konuda inat ediyor anlamak mümkün değil. Mahkeme kararlarının uygulanmaması halinde suç işlenmiş oluyor. Zaten okul alanı ile ilgili yapılan imar değişiklikleri de iptal oldu.

Okulun durumunun kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bugün konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu arsanın Maliye Bakanlığınca Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi üzerine okulun Tekkeköy İlçesi ne taşınmasına karar verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

İlgililer tarafından söz konusu karara karşı, İdare Mahkemesinde açılan davada Mahkemece Kararın hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir. Kararın temyiz edilmesi üzerine, Danıştay tarafından yerel mahkemeye dava hakkında yeniden karar verilmek üzere gönderilmiş olup, verilen bozma kararında okulun eski yerine taşınması hususuna dair bir karar verilmemiştir. Kurumumuzca yerel mahkemece verilecek karara göre hareket edilecektir.  Mevcut okul arsası, ilimizin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda bir planlama yapılarak kullanılacaktır. Kurumumuzca, mahkemelerce verilen yargı karaları titizlikle incelenerek, hukuk devletinin bir gereği olarak vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde gecikmeksizin uygulanmaktadır.

Okul Aile Birliği, 30 Ağustos 2013 tarihinde okul alanı ile ilgili imar plan değişikliğinin iptali için 1 nci İdare Mahkemesi ne başvurdu. Mahkeme yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Okul Aile Birliği ardından ret kararının iptali istemiyle Samsun Bölge İdare Mahkemesi ne başvurdu.  İmar planı değişikliğiyle ilgili başlatılan yargı sürecinde Okul Aile Birliği lehine bir karar çıktı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi geçen yıl 21 Ekim 2014 de aldığı kararla 1 nci İdare Mahkemesi nin kararını kaldırarak imar planı değişikliği işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararı sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisi nin geçen Şubat ayındaki toplantısında okul alanı kullanımının, cami yapımı için dini tesis alanı kullanımına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliği oybirliği iptal edildi.

 EN ÇOK OKUNANLAR

Sonu mutluluk olsun

1 Sonu mutluluk olsun

Anlaşmalar tamam... Samsunspor'a geliyorlar

2 Anlaşmalar tamam... Samsunspor'a geliyorlar

Kriz, yatırım projelerini vurdu...Samsun'da tasfiye talepleri peş peşe geliyor!

3 Kriz, yatırım projelerini vurdu...Samsun'da tasfiye talepleri peş peşe geliyor!

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk bulduğu silahı eve getirdi... Sonrası korkunç

4 Samsun'da 16 yaşındaki çocuk bulduğu silahı eve getirdi... Sonrası korkunç

Samsun'da korkunç kaza! 2'si çocuk 9 yaralı

5 Samsun'da korkunç kaza! 2'si çocuk 9 yaralı

Ahmet Altın tarz değiştirdi

6 Ahmet Altın tarz değiştirdi

Yönetim başarı diledi

7 Yönetim başarı diledi

Haber Medya'dan kamuoyuna duyuru

8 Haber Medya'dan kamuoyuna duyuru

Koca dehşeti! Eşini göğsünden vurdu

9 Koca dehşeti! Eşini göğsünden vurdu

İlyas Kubilay Yavuz sezona hazır

10 İlyas Kubilay Yavuz sezona hazır