Güven: İnsanlar Yeterli Gıdayı Alamıyor

“Dünya Gıda Günü” dolayısıyla bir açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Samsun İl Müdürü Kadir Güven, yoksulluğa bağlı olarak insanların, yeterli gıdayı üretemediklerini veya satın alamadıklarını söyledi.

Güven: İnsanlar Yeterli Gıdayı Alamıyor

Her yıl 16 Ekim tarihinde farklı temalarla kutlanan “Dünya Gıda Günü” bu yıl “Sosyal Koruma ve Tarım: Kırsal Refahın Arttırılması teması ile kutlanıyor. Bu yıl 35.si kutlanacak Dünya Gıda Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Samsun İl Müdürü Kadir Güven, Sosyal koruma; sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin dahil olduğu bireylerin ve ailelerin risklere karşı korunmaları için düzenlenmiş ve onların yaşama koşullarını tehdit eden gelir kaybı ve gider artışlarının karşılanması için ihtiyaç duydukları gereksinimin ve dayanışmanın, kamu programları aracılığıyla kurumsallaştırılmasıdır. Sosyal koruma ve kırsal refahın arttırılması kısaca kentlerle kırsal alanın gelişmişlik farkının azaltılarak, kırsal toplumun fakirlik tehdidi altında olanlarının iş ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede iyileştirilmesidir. Geniş anlamda, kırsal kesimde yaşayanların ve tarım çalışanlarının sosyal, kültürel, ekonomik haklarını ve temel yaşam gereksinimlerini karşılamayı hedefleyen, kırsala yönelik alt yapı hizmetleri, iş güvenliği, işsizlik, eğitim, sağlık, ulaşım, emeklilik, kaza, afet vb. sigortaların sağlanması, işsizlik ve fakirlik yardımları, beceri ve mesleki eğitimler, destekler, krediler, hibeler ve gıda sistemlerini de içine alan gereksinim programlarıdır. Bu programlar, kırsal kesimin en mahrum ve yoksul gruplarına bir koruma kalkanı oluşturarak kırsaldaki koşularının iyileştirilmesini hedefler dedi.

“GERİ KALMIŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KORUMALAR YETERSİZ SEVİYELERDEDİR”

Tarımda, sosyal koruma olmadan istikrarlı bir üretim yapılmasının mümkün olmadığını söyleyen Güven, Kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan aileler, yoksulluk ve açlık riski altında ve hizmetlere ve kaynaklara sınırlı bir erişim içerisindedirler. Bu aileler özellikle kuraklık, sel ve dolu gibi doğal afet yaşadıklarında, yeniden üretim yapabilecek ekonomik güçleri kalmamaktadır. Bu durumda, sosyal koruma çok daha önemli olmakta ve insanları açlıktan kurtarmakta ve yeniden üretime imkan sağlamaktadır. Bu nedenle, tüm dünya ülkelerinde tarımda sosyal koruma vardır. Ancak, gelişmiş ülkelerde bu koruma çok yüksek seviyelerde olmasına rağmen geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde bu korumalar çok yetersiz seviyelerdedir. Sosyal korumalar, tarımda istikrarlı üretimin güvencesidir. Bu nedenle, kırsal kesimde, sosyal korumaların en üst seviyelere çıkarılması gerekir. Yoksulluğa bağlı olarak insanlar yeterli gıdayı üretememekte veya satın alamamaktadırlar. Yaşanan doğal afetler, mali krizler, savaşlar ve politik sorunlar nedeniyle artan gıda fiyatları da bu duruma olumsuz etkilemektedir. Dünyada ve Türkiye’de bir yandan gıda üretimini artırmak, diğer yandan yoksulluğu yenmek ve bölgeler arasındaki gelir dağılımındaki dengesizlikleri yok etmek hedeflenmelidir. Gıda güvencesi kapsamında gıdaya yeterli ve dengeli bir biçimde ulaşarak gıda güvencesini sağlamak ve sürdürebilmek küreselleşen dünyada ancak ulusal ve uluslararası işbirliği ile mümkün olmaktadır diye konuştu.EN ÇOK OKUNANLAR

Rize'de İntihar: ilk duvara sonra kalbine sıktı

1 Rize'de İntihar: ilk duvara sonra kalbine sıktı

Kazada canını zor kurtardı, aklında ise kaybolan anahtar vardı

2 Kazada canını zor kurtardı, aklında ise kaybolan anahtar vardı

Kendisini vuran polis memuru hastaneye götürüldü

3 Kendisini vuran polis memuru hastaneye götürüldü