T.C. TERME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. TERME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

\n  

\n

\n Davacı BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine kamulaştırma kanununun 10. maddesi uyarınca bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz üzerinde daimi irtifak hakkının ve varsa mülkiyet hakkının davacı idare adına tapuya tescilini talep etmişlerdir.

\n

\n A- Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler ile daimi irtifak ve mülkiyet kamulaştırması yapılan kısımların yüz ölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

\n

\n B- Kamulaştırma BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş tarafından yapılmaktadır.

\n

\n C- İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanununun 14. Maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

\n

\n D- Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş ye yöneltilecektir.

\n

\n E- Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesi öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemenizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idare lehine daimi irtifak hakkının ve varsa mülkiyet hakkının tescil edileceği,

\n

\n F- Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Terme Şubesine yatırılacağı,

\n

\n G- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği İLANEN DUYRULUR.

\n

\n KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN VE AÇILAN DAVALARIN LİSTESİ:

\n

\n Sıra         İli            İlçesi      Köyü       Ada-Parsel            Niteliği  Toplam m²         Kamulaştırılan m²   Dosya No

\n

\n 1 Samsun Terme Ahmetbey Köyü 508 parsel Tarla 3581,79      3581,79        2012-625

\n

\n MALİKLERİ:1- Hayriye Güney (Mehmet) 2- Gürkan Akçay (Muhammet Vehbi) 3- Hikmet Güney (Bektaş) 4- Fahri Akçay (Ali) 5- Özlem Akçay (Muhammet Vehbi) 7- Ali Erdem Akçay (Muhammet Vehbi) 8- Emine Akçay (İbrahim) 9- Hayriye Akçay (Ali)

\n

\n 2 Samsun Terme Çardak Köyü 571 parsel Tarla ve Fındık 747,54       747,54      2012-626

\n

\n MALİKLERİ:1- Mustafa Şengül (Mehmet)

\n

\n 3 Samsun Terme Çardak Köyü 572 parsel Fındık Bahçesi 1173,62        1173,62       2012/627

\n

\n MALİKLERİ:1- Adem Şengül (Mehmet)

\n

\n BASIN-64/www.bik.gov.tr

\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Muş polisinden tarihi eser operasyonu Muş polisinden tarihi eser operasyonuArabayla dolaşırken fenalaşan genç hayatını kaybetti Arabayla dolaşırken fenalaşan genç hayatını kaybettiBakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştüBaşkan Böcek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi Başkan Böcek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi

hızWeb