Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı DOKUZUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

\n  

\n

\n Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

\n

\n  

\n

\n Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adınaAvrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nınKırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin23 Ocak 2013 tarihindeDokuzuncu Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

\n

\n Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı,Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

\n

\n KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

\n

\n Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

\n

\n Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

\n
    \n
  • \n Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
  • \n
  • \n Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması(IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).
  • \n
  • \n Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.
  • \n
\n

\n PROGRAMIN KAYNAĞI

\n

\n Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulanIPARD Programı Fonudur. Bu destek“Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

\n

\n  

\n

\n DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

\n

\n Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

\n

\n  

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n  

\n

\n Öncelik Ekseni

\n

\n  

\n
\n

\n Tedbir Adı

\n
\n

\n Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

\n
\n

\n Toplam Destek Bütçesi

\n

\n (AB+TC Katkısı) (Avro)

\n
\n

\n  

\n

\n Destek Oranları

\n
\n

\n Öncelik Ekseni 1

\n
\n

\n Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

\n
\n

\n Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

\n
\n

\n   

\n

\n 77.456.162,02

\n

\n  

\n
\n

\n %50-%65

\n
\n

\n Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

\n
\n

\n Bütçe Kalemi-1

\n

\n (Kırmızı et)

\n
\n

\n Bütçe Kalemi-2

\n

\n (Kanatlı eti)

\n
\n

\n Öncelik Ekseni 1

\n
\n

\n Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

\n
\n

\n Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

\n
\n

\n Bütçe Kalemi-1

\n

\n (Süt işleme tesisleri)

\n
\n

\n      

\n

\n 75.274.274,79

\n

\n  

\n
\n

\n %50

\n
\n

\n Bütçe Kalemi-2

\n

\n (Süt toplayan üretici örgütleri)

\n
\n

\n Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

\n
\n

\n Bütçe Kalemi-1

\n

\n (Kırmızı et işleme ve pazarlama

\n
\n

\n Bütçe Kalemi-2

\n

\n (Kanatlı eti işleme ve pazarlama)

\n

\n  

\n
\n

\n Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

\n
\n

\n Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

\n
\n

\n Öncelik Ekseni 3

\n
\n

\n Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

\n
\n

\n Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

\n
\n

\n       

\n

\n 83.752.153,86

\n

\n  

\n
\n

\n %50

\n
\n

\n Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

\n
\n

\n Kırsal Turizm

\n
\n

\n Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

\n
\n

\n TOPLAM

\n
\n

\n 236.482.590,68

\n
\n

\n  

\n
\n

\n  

\n

\n BAŞVURU YAPILACAK İLLER

\n

\n Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır. Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru alınabilecektir.

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
\n

\n  

\n

\n  

\n

\n Kodu

\n
\n

\n Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

\n
\n

\n Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

\n
\n

\n 101-1

\n
\n

\n Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

\n
\n

\n Afyonkarahisar

\n

\n Amasya

\n

\n Balıkesir

\n

\n Çorum

\n

\n Diyarbakır

\n

\n Erzurum

\n

\n Hatay

\n

\n Isparta

\n

\n Kahramanmaraş

\n

\n Kars

\n

\n Konya

\n

\n Malatya

\n

\n Ordu

\n

\n Samsun

\n

\n Sivas

\n

\n Şanlıurfa

\n

\n Tokat

\n

\n Trabzon

\n

\n Van

\n

\n Yozgat

\n
\n

\n Ağrı*

\n

\n Aksaray*

\n

\n Ankara*

\n

\n Ardahan*

\n

\n Aydın*

\n

\n Burdur*

\n

\n Bursa*

\n

\n Çanakkale*

\n

\n Çankırı*

\n

\n Denizli*

\n

\n Elazığ*

\n

\n Erzincan*

\n

\n Giresun*

\n

\n Karaman*

\n

\n Kastamonu*

\n

\n Kütahya*

\n

\n Manisa*

\n

\n Mardin*

\n

\n Mersin*

\n

\n Muş*

\n

\n Nevşehir*

\n

\n Uşak*

\n

\n  

\n
\n

\n 101-2

\n
\n

\n Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

\n
\n

\n Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)

\n
\n

\n Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)

\n
\n

\n 103-1

\n
\n

\n Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

\n
\n

\n Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)

\n
\n

\n Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri)

\n
\n

\n 103-2

\n
\n

\n Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

\n
\n

\n Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama)

\n
\n

\n Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama)

\n
\n

\n 103-3

\n
\n

\n Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

\n
\n

\n 103-4

\n
\n

\n Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

\n
\n

\n 302-1

\n
\n

\n Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

\n
\n

\n 302-2

\n
\n

\n Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

\n
\n

\n 302-3

\n
\n

\n Kırsal Turizm

\n
\n

\n 302-4

\n
\n

\n Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

\n
\n

\n * 22 İlden kabul edilen projelerin sözleşme imzalama tarihi, AB Komisyonu’ndan “Yetki Devri Kararı”nın alınma tarihine göre değişiklik gösterebilir.

\n

\n  

\n

\n BAŞVURU TARİHLERİ

\n

\n Başvurular 15.02.2013 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 15.03.2013, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

\n

\n YATIRIM SÜRELERİ

\n

\n Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri2 taksiti geçmeyecek şekilde aşağıdaki gibi planlanmalıdır.

\n

\n -Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması toplamda5 (beş) ayı geçmemelidir.

\n

\n -Başvuru iki taksit olarak planlanmış ise;birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması5 (beş) ay içerisinde olmalıdır.

\n

\n BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

\n

\n Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan görüşmeler sonucundaIPARD Programında değişiklikler yapılmıştır. Programın son hali Bakanlığımız(www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden(www.tkdk.gov.tr)  temin edilmelidir.

\n

\n Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığıBaşvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 3.0) kurumumuzun resmi internet adresinden(www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

\n

\n Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacakilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden(www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

\n

\n  

\n

\n SAMSUN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

\n

\n Yuvarlatılmış Dikdörtgen: Adres: Güzelyalı Mah. 3004. Sok.No:7 Atakum Tel: 0362 439 30 76-77 Faks: 0362 439 30 81\n\n

\n

\n Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

\n

\n İlanen Duyurulur.

\n

\n  

\n

\n BASIN 135 www.bik.gov.tr 

\n


EN ÇOK OKUNANLAR

Kaza yaptı, otomobili bırakıp kaçtı

1 Kaza yaptı, otomobili bırakıp kaçtı

MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti

2 MHP, Aydın Büyükşehir Başkan Adayını geri çekti

Aksaray'da korkutan yangın: 32 kişi mahsur kaldı

3 Aksaray'da korkutan yangın: 32 kişi mahsur kaldı

AK Parti'li Erürker; '2019 yılı Aydın için milat olacak'

4 AK Parti'li Erürker; '2019 yılı Aydın için milat olacak'

TİM Başkanı Gülle: 'Hedef, dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir'

5 TİM Başkanı Gülle: 'Hedef, dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir'