YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Yetkin BULUT

Turizmde yeni trendler

Turizm sektörü, turizm amaçlı seyahat edenler için doğrudan mal ve hizmet sunan işletmeler ile dolaylı ilişkisi bulunan belirli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin oluşturduğu bütünleşik bir hizmet üretim sektörleri kümesidir. Turizm, sektör olarak birçok iş kolunu etkilemekte ve birçok iş kolundan etkilenmektedir. Turizm, bu bağlamda 56 adet sektörü etkileyen bir sektör konumundadır.

Dünyada Turizm Eğilimleri ve Tahminler

 1. Uluslararası turizm hareketlerindeki büyüme daha küçük oranlarla devam edecektir.
 2. Seyahat edenlerin sayısında yıllık ortalama 43 milyonluk artış görülecektir.
 3. 2030 yılı itibariyle uluslararası turizme katılan kişi sayısı 1,8 milyara ulaşacaktır.
 4. 2015 yılında, gelişmekte olan ekonomilerin turizmden alacakları pay, gelişmiş
  ekonomilerin payını aşacaktır.
 5. Artan turizm talebinin büyük bölümü Asya-Pasifik bölgesine yönelecektir.
 6. Asya-Pasifik bölgesinin yanında Orta Doğu ve Afrika kıtası da dünya turizm pastasındaki payını büyütecektir.
 7. Kuzey Doğu Asya en çok ziyaret edilen alt bölge olacaktır.
 8. Avrupa, her 100 kişiye düşen yabancı turist sayısı açısından liderliğini koruyacaktır.
 9. Seyahat motivasyonu açısından önemli bir değişiklik olmayacak, tatil/dinlence ilk sırayı koruyacak, akraba ziyareti/sağlık ve dini amaçlı ziyaretler ikinci, iş ziyaretleri ise üçüncü sırada yer alacaktır.
 10. Ulaşım türü açısından havayolu taşımacılığı liderliğini sürdürecek, ancak artış hızı daha düşük düzeylerde kalacaktır.
 11. Bölgeler arası seyahatler, bölge içi seyahatlere kıyasla daha hızlı bir artış izleyecektir.
 12. Turist ihraç eden ülkeler bağlamında en hızlı gelişme Asya - Pasifik bölgesinde
  görülecektir.
 13. Küreselleşme sonucu bireylerin seyahat etmesinin önündeki engeller azalacak, ulaştırma alanındaki serbestleşme sürecek ve böylece, uzun mesafeli ve deniz aşırı seyahatler artarak yeni varış noktaları önem kazanacaktır.
 14. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme devam edecek ve turizm bu gelişmelerden daha çok yararlanacaktır. Varış noktası seçimi ve rezervasyon süreçlerinde elektronik teknoloji artan bir önem kazanacak, pazara ulaşmada ve tercihini belirlemede bireyin daha bilgili hale geleceği ve bilinçli tercih yapacağı bir süreç yaşanacaktır. Seyahat şirketleri ve turizm örgütleri, ürün farkındalığı yaratmak için sosyal medya kanalıyla tanıtıma
  ağırlık vereceklerdir. Bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselme, artarak devam edecek, deneyimli gezgin grubu büyüyecektir.
 15. Turist tercihleri kutuplaşacak, yenilik ve çeşitlilik talebi artacak, konfor ve macera motifleri ağırlıklı olacak, çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışı yaygınlaşacaktır.

Sektörün yeni pazarlarda başarılı olması, ürün ve hizmet niteliklerinde sürekli yenilikleri gerçekleştirme yeteneklerine bağlı olacaktır.

Ortalama insan ömrünün artmasına ve emeklilik süresinin uzamasına paralel olarak, “üçüncü yaş” denilen 65+ yaş grubu ve bekâr ve çocuksuz çiftler seyahate ve eğlenceye daha fazla kaynak ayıracaklardır. Sektörde yer alan tüm aktörler, bu değişimleri ve eğilimleri göz önüne almak zorundadır. Aksi halde geç olabilir.

 

 

DEĞERLİ MARKALARÖZELLİK ANLATIR FAYDA SATTIRIRHİKAYENİN GÜCÜKONUMLANDIRMA STRATEJİLERİKONUMLANDIRMABİLGİ HER OYUNU BOZAR SANAL GERÇEKLİKDemokrasi ve ekonomiPokemonTurizm kültürüYazarın Tüm Yazıları