YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Mustafa GENÇ

RİSALE-İ NUR MEŞVERET GRUBUNUN REFERANDUM AÇIKLAMASI-ll-

Meşveret grubunun referandumla ilgili açıklamalarının ilk beş maddesini bir önceki yazımızda verdik. Değerlendirmemizi bildirinin sonunda yapmak üzere diğer maddeleri vermeye devam edelim.

“ Bugün artık din ve mukaddesata vurulan prangalar kırılmıştır. Bu cihetle de referandum, mühim bir dönüm noktasıdır. 16 Nisan’dan sonra İslami hizmetlerin daha ziyade önü açılacaktır, inşallah.
6-  Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyurmaktadır:  “Bence yol ikidir: Mizanın iki kefesi gibi; birinin hıffeti, ötekinin sıkletine geçer. Ben tokadımı, Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile beraber Said Halîm'e vurmam. Nazarımda, vuran da sefildir.” Sünuhat ( 55 )
  Evet, mizan bellidir. Terazinin iki gözü vardır, bir üçüncüsü yoktur. Evet bizler bu işin ciddiyetini müdrikiz. Bu görev ve sorumluluğun şuuru içindeyiz. Bu mananın tahakkuku için fert fert elimizden gelen bütün gayreti sergileyecek, “EVET” diyecek, devletin yanında olacak, milli ve manevi seferberliğimizi efkar-ı ammeye göstereceğiz.
7-  İmam-ı Şafi (R.A.) ne güzel söylemiş ve ne kadar ibretli ve hikmetli bir esas belirlemiş, bir mihenk ortaya koymuştur: “Fitne zamanı düşman okunu takip edin. O sizi Hak ehline götürecektir.” 
   Bakın etrafınıza, dahil ve hariçteki bütün ihanet odakları, hıyanet şebekeleri, bütün anarşist ve teröristler, din ve ahlak düşmanları, “Avrupa zalim kafirleri”, “Asya münafıkları”, adi ve alçak yalanlarla, karanlık planlarla efkar-ı ammeyi bulandırmaya, vatandaşlarımızı “Hayır!” tuzağına düşürmek için gece gündüz hainane çalışmaktadırlar. Maalesef bazı safdilleri de yanıltmaktadırlar.
  Bizler, düşman oklarının neyi hedef aldığını, kimleri vurduğunu gayet iyi biliyoruz.
  Bizler, kendi öz vatandaşına kurşun sıkanları, terör ve anarşiye çanak tutanları, çapulcuları çok iyi tanıyoruz.
   Bizler, bu seviyesizlerin kirli ve kanlı ayak oyunlarına asla alet olmayacağız.
8- “Duanın tesiri azimdir.” Bir dönüm noktasındayız. Hazret-i Üstadımızın beyan buyurduğu gibi dua külliyet kesbederse kabule karin olur. Bin yıldır din-i İslama hizmet eden bu kahraman milletin evlatlarını Cenab-ı Hak bin bir esmasıyla muhafaza etsin, memleketimizi, askerlerimizi, emniyet güçlerimizi korusun, devletimize zeval vermesin.
Elhasıl, akl-ı selimin, vicdan-ı umuminin ve kalb-i küllinin tercih ve yolu “EVET”tir. Çünkü “EVET” tercihi; milletimizin unutulmaz tarihi bir zaferi, Türkiye’nin yeniden dirilişi ve güveni, hepimizin topyekün tazelenen bir şevki ve yükselen bir değeri olacaktır, inşallah.
Bu kararımız; vicdanımızın sesi, birlik ve dirliğimizin nefesidir.
Evet, bu nefes susmayacak, bu ses kısılmayacaktır.
Evet, vatan bizim, bayrak bizim, ezan bizim, mühür, imla ve imza bizimdir!
“Ümitvar olunuz! Şu istikbal inkılabı içinde, en yüksek gürsada İslamın sadası olacaktır!

Meşveret grubunun bu bildirisinin gerekçelerinin kabul edilebilirliği ile “hayır” diyenlerin kategorize edilmesi arasındaki farkı birbirlerinden ayırmak gerekir diye düşünüyoruz.

Siyahın ya da beyazın tonlarına izin vermeden birilerini vatansever, diğerlerini ise vatan haini olarak nitelemek merhum üstadın mesleği ile çeliştiğine inanıyoruz.

Evet diyenler yeni sistemi, hayır diyenler de mevcut sistemi savunmuş olacaklardır. O zaman da 94 yıldan beri bu sistemi ya da başkasını savunanlar vatan haini ve işbirlikçileri olarak suçlanmış olacaklardır. Üstad, onca zulümlerine rağmen CHP’ye oy verenlerin ancak % 5’ini bilinçli ve kasıtlı bir şekilde bu zulümleri desteklediğini belirtir.

Hayır diyenlerin oranı ne kadar az olursa olsun onları vatan haini ya da işbirlikçileri olarak nitelemek, ne  barışsever politikacıya ve ne de asıl adı barış olan dinin mensuplarına yakışır. Dini hükümleri politik kaygılarla vermenin yanlışlığına inanıyoruz.

Buna dikkat edilmesinin gereğine inanıyoruz. Selam ve sevgi ile…

KUDÜS’Ü DAVA HALİNE GETİRME ZORUNLULUĞU!MEKKE- MEDİNE VE KUDÜS!BUYURUN RAHMET SOFRASINA…BUYURUN POLİTİKADAN KUR’AN AYINA…POLİTİKACILAR AHLAKI BOZMASIN!VATANDAŞIN ATEŞİ- MİLLETVEKİLİNİN SUYUHALKIN POLİTİKACIDA ARADIĞI ÖZELLİKLER-ll-HALKIN POLİTİKACIDA ARADIĞI ÖZELLİKLER-l-POLİTİKANIN AHLAKI OLUR MU?HALKIN GÖZÜNDE POLİTİKANIN ÇİRKİN YÜZ܅Yazarın Tüm Yazıları