YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Şenol Yücedağ

BÖLGESEL KALKINMADA MİKRO ORGANİZASYONLAR

Geçen yazımızda bölgesel kalkınma için yerel yönetimlerin öneminden bahsetmiştik. Ülke kalkınmasında; en önemli birimlerin başında belediyelerin geldiğini, ülke yönetimi konusunda yeni yapının oluşmasında yerel yönetimlerin farkındalığına varması gerektiğinden bahsetmiştik.

 Yazımız içinde geçen; “Cumhurbaşkanı’nın düşündüğü Başkanlık sistemi ve onun yerele yansıması bakımından genişletilmiş ve neredeyse“Yerel yönetim, hemşehrilerinin doğumundan ölümüne kadar hatta ölümünden sonra da onlara hizmet veren yegâne kurumdur.” Tanımına uyarak çalışması, planlanmış bir kurum olmuştur.

Bu çerçevede bakıldığında belediyeler artık eski standart görevlerinin dışında çok farklı bir yapıya doğru hareket etme zorunluluğuna evirilmişlerdir…

Aslında Başkanlık Sistemi ile birlikte değerlendirilmeye alınmasının istendiği konu görevlerdeki son maddedir: Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ve yaptırır.” Bölüm Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşması için çok önemlidir.

Bu çerçevede yerel yönetimler ele alındığında; onlardan standart işleri dışında yeni alanlara da el atması beklenmektedir. Tabii ki yeni alanlara açılma fikri ilk başta kulağa oldukça hoş geliyor ama bu alanların tespiti ve yöntemler nasıl olmalıdır konusu gündeme geldiğinde; buna tüm şehir yaşayanlarının destek olması ve fikirlerini yetkililerle paylaşmaları, katkı sağlamalarıyla olmalıdır.

Bunun dışında yaygın olarak diğer yerel yönetimlerin yaptıkları bizim şehrimizde de uygulanabilir. Örneğin uzun yıllar İstanbul’da yaşayan birisi olarak orada uygulanmış projelerin aynısını Samsun’da uygulayabiliriz. Amerika’yı yeniden keşfe gerek yoktur.

Bunlar içinde en basit ve uygulanabilir olanlarından birisi evlerden katı atık toplama işidir. Biz İstanbul’da yerel belediyeden dağıttığı “Atık ve Ambalaj Toplama Kutusu” istedik. Apartmanın her katı için bir adet verilen bu kutulara plastik, kağıt, karton, cam, metal, naylon gibi malzemeleri atıyorduk. Her hafta sonu belediyenin bu iş için tahsis ettiği çalışanlar, araçlarıyla gelip bu atıkları toplayıp gidiyorlardı. Bu sayede çöp toplama merkezlerinde üzerleri toprakla örtülüp ziyan olacak atıklar geri dönüşüm vasıtasıyla ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor olacaktır. Ayrıca bölgesel dayanışmanın hayata geçmesi ve gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, olumlu bir davranış olarak değer kazanacaktır.

Ayrıca atık deyip geçmeyelim. Dünyada her yıl ortaya çıkan 2.1 milyar ton atığın büyük bölümü, düzenli çöp depolama alanlarına gömülüyor. Bu miktar, potansiyel olarak 4.5 milyar varil petrol eşdeğeri enerji içeriyor. Söz konusu enerji miktarı ise, dünya elektrik tüketiminin yüzde 10’unu karşılayabilecek seviyede. Dünyada atık değerlendirme tesislerin yıllık gelirinin 14 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Atıktan enerji üretimi sistemlerine yapılan yatırımların, 2021 yılına kadar yıllık 27 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu açıdan bakıldığında konunun aslında çok değerli olduğu görülüyor.

Çalışma ve organizasyonu daha değerli kılmak adına organizasyona ekonomik zorluk içinde olan ve maddi yetersizlikle boğuşan Samsunspor’u da katabiliriz. Belediye toplayıp değerlendirdiği ve ekonomik olarak sağladıklarını, Samsunspor’la paylaşabilir. İşin içine Samsunspor’un adı ve menfaatleri girince; organizasyon bütün şehir halkı tarafından daha fazla benimsenip sahiplenilecektir.

DERECELENDİRME KURULUŞLARININ NOTLARIPİYASALAR NASIL İŞLER?GERÇEKSE ÇOK AYIP!ENERJİDE GELECEK GÜNEŞBAŞKANLIK SİSTEMİ KABİNESİTİCARET SAVAŞI RESMEN BAŞLADIEKONOMİ DEĞERLENDİRMELERİUFUKTAKİ ENFLASYON GELDİ!MODEL GENE AYNISEÇİM SONRASI PANORAMA.3Yazarın Tüm Yazıları