YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Ersin ERGE

2019 TÜRKİYE SANAT BAŞKENTİ SAMSUN PROJESİ

Yurtdışından yeni geldim.

Ayağımın tozu ile açılışa katıldım.

            Kafamda sanat kentleri uğulduyor…

            Paris ile Prag’ı; Prag ile Samsun’u karşılaştırıyorum…

            İyi mi?

            İyi!

                                   ***

            Bir yandan da konuşmacı Prof. Dr. Metin Eker’i dinliyorum…

            KendileriSamsun Kültür, Sanat Platformu Derneği Başkanı ve ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı.

            Hocamız kürsüde diyor ki:

           “Atatürk Şehri Samsun.”

            “19 Mayıs Şehri Samsun.”

“İlkadım Şehri Samsun”

            “Meşale Şehir Samsun”

            “Milli Mücadele Şehri Samsun; içinde yaşadığımız bir kent Samsun…

Vatanımızın ve milletimizin diriliş ve atılım simgesi kimlik ve ideal timsali…

Yaklaşık yüz yıldır büyük bir gurur ve mutluluk algımızın adresi…

Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin modern, gelişmiş ve entelektüel potansiyeli haiz göstergesi…

Samsun aynı zamanda bir kimlik kenti. 

Çoklu kimlik yapılanmalarını kent karakteri ile örtüştürmekte gayet maharetli bir yönetsel erke de sahip. Hem siyasi hem de bürokratik anlamda gayretli olmaya çalışan ve hem de somut kazanımlarla paylaşıma dönüşen eylemler ile kendini özümseyebilen bir kapasite. Kent, kimlik örüntüsünü tarihsel, ekonomik,  kültürel ve sanatsal bileşkelerle karakterize edebilmekte.

Son zamanlarda yeni eylem alanlarını ve projeleri kucaklama hevesi ile daha fazla gelecekçi düşünebilen bir birliktelik kenti. Evet; sağlık kentinden spor kentine, tarih kentinden turizm kentine, öğrenci kentinden emekli kentine ya da eğlence kentinden estetik ve sanat kentine doğru gelişen projeler, gelecekçi bakış ve doğru potansiyel idaresinin de ayrıca emareleri olarak ön planda olmaya çalışan bir kent. Samsun artık bir kültür-sanat kenti hüviyetini daha da pekiştirme yolundadır… Son beş yıl içinde gözlemlenen hareketlilik ve çalışma şartları, koşut projelerle daha dinamik kılınmaktadır. Kentimizin belli kültür-sanat aktörleri ve lokomotif inisiyatifler sorumluluk alma yolunda daha fazla istekliler… 

Samsun Kültür ve Sanat Platformu altında organize ve katılım paydaşlığı sergileyen 25 kültür-sanat derneğine sahip.

Güzel Sanatlar Fakültesi, OMÜ Devlet Konservatuvarı, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Sanat eğitimcisi yetiştiren akademik kurumlar, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Devlet Opera ve Bale kuruluşu, Güzel Sanatlar Lisesi ve daha birçok kurumsal ve sosyal kimliklere sahip. Dolayısıyla bu tablonun ve sayısal göstergelerin sergilediği potansiyeli idare etmek ve projektif kılmak için mekanizmalar ve vasıtalar ayrıca önem kazanmaktadır…”

Evet, yurtdışından yeni geldim.

Ayağımın tozu ile açılışa katıldım.

            Kafamda sanat kentleri çarpışıyor!

            Paris ile Prag’ı, Prag ile Samsun’u karşılaştırıyorum…

           1919’da Gazi Atatürk’ün başladığı yerden 2019’a ulaşmayı anlamlı buluyorum…

            Bu yüzden2019 Türkiye Sanat Başkenti Samsun Projesi’neumutla bakıyorum...

            İyi mi?

            İyi.

            Hem de çok iyi…

TİYATRO YAZARI REMZİ ÖZÇELİKEDEBİYAT NÖBETİ DERGİSİ DERKENBERBER AYNASINDAYKENKONSERVATUAR TAHLİYE EDİLİYOR DERKENBAYRAM OLSUNDEVLET TİYATROLARI DERKENMONA LİSA’YI GÖRÜRKENSADEF DE SANAT DERKENCANIM FİLİSTİN25.SANAT YILINDA SAMSUNLU FEHMİ'Yİ TEBRİK EDERKENYazarın Tüm Yazıları