YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Ömer PAMUK

BİLGİNİN BİZİ GÖTÜRDÜĞÜ YER...

Çağımız, "bilgi çağı" dır. Dünyada artık iyi ve kötü, doğru ve yalan haber ve bilgiler; elektrik hızıyla taşıyan elektronik bir ağla birbirine bağlanmıştır. Bu ağdan aktarılan büyük miktarda bilgi, iletişim hızıyla birleşerek dünyayı derinden değiştirmektedir.

Neyin değerli sayılabileceği ve neyin servet yaratacağı kavramında çarpıcı değişikler görülmektedir. Yeni sermaye kaynağı maddi değildir. Bilgidir, değer yaratmak için bilginin emeğe katılmasıdır. Bilgi, her zaman kudret demek olmuştur; şimdi ise servet demektir. Bilgi, maddesel olmadığı ve modern teknolojinin yardımıyla çok hareketli olduğu için develet denetiminden diğer sermaye biçimlerine kıyasla daha kolay kaçabilmektedir. Ekonomik açıdan yararlı bilgi genelde özgündür, yaratıcıdır. Bilgi, emeğin en üst değer kaynağıdır. Bir kırda serbestçe koşan bir tavşan servet değildir. Onun servet olması avcının emeğine uygulanan bilgi sonucunda gerçekleşir: Avın nerede bulunacağına ilşkin bilgi, bir mızrağın ya da bir okun nasıl atılacağı, ok ve yayın ya da mızrağın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi. Bu bilgi avcının emeğine eklenince bir değer ortaya çıkar; o da avcı, ailesi ya da tüm kabile için, besindir. İktisatçılar avcının tavşanı yemeğe çevirmek için yaptığı işe bir ad verirler:katma değer...

Ekonomik ilerleme çoğunlukla servetin yaratımında bilginin katkısını artırmaktadır. Avcı-toplayıcılar tarafından elde edilen bir yabani tahıl başağı hemen tümüyle maddiydi, doğanın bir armağanıydı. Tarım devrimi ve tahılın çevresi korunan, gübrelenen ve sulanan tarlalarda dikkatle yetiştirilmesi, büyük ölçüde aklın eseridir. Günümüzde bilgisayar teknolojisinin ana unsuru mikroyonga hemen hemen tümüyle bilgiden oluşmaktadır.

Zihinsel sermaye istendiği yere gider. Bu tür sermaye kendine iyi davranıldığı yerde kalır, zorlanamaz ,sadece cezbedilebilir. Bilgi sermayesinin gücünü anlamayan toplumlarda, bu sermaye kalmıyor. Kafaları içinde gittikçe fazla zihinsel sermaye taşıyan insanlar, ulusun gelişmesi için devletin kaynaklarına sahip olmasa da bu kaynaklardan fazla ekonomik güç oluşturabilirler. Yeni yeni buluşları yapanlar genellikle zihinsel gücü teknoloji ve hayalgücüyle birleştirenlerdir.

VİZYON GENİŞLİĞİ VE ONA ULAŞMA ARZUSU...DİRİ TUTMALIYIZ...BAŞKA BİRİSİ OLMAYA ÇALIŞMAK…UYGARLIĞA GİDEN YOL…BOŞUNA DEĞİL...YAŞA VE YAŞAT...KENT VE İNSAN...SELAM OLSUN...HUZUR VE BARIŞA GİDEN YOL...AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇARKEN...Yazarın Tüm Yazıları