YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Av. Dr. Cengizhan Hatipoğlu

KÖPEK TEHDİDİ İLE CİNSEL SALDIRI

Beden hürriyeti kimsenin üzerinde tasarrufta bulunamayacağı ve vazgeçemeyeceği haklardandır. Bir kimse tarafından açık rıza söz konusu olsa bile bedeni ile ilgili bir eza ve eziyet verici muameleye onay verilemez. Bu istikametteki onay, hukuken geçerli ve meşru değildir. Hal böyle iken rıza dışı muamelenin hukuki açıdan koruma havzasına dahil edilemeyeceği açıktır. Daha sade bir deyişle hiç kimse bir başkasının özel hukuk alanına hukuken geçerli bir onay olmadan dahil olamaz. Aynı durum “cinsellik” sınıfında sayılabilecek ilişki bakımından da caridir. Bu hassasiyete aykırı bir vaziyetin varlığı halinde, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri devreye girecektir. 

Türk Ceza Kanunu’na göre cinsel arzuları tatmin gayesi ile bir kimsenin vücut dokunulmazlığı ve mahremiyetini fiziki temasta bulunmak suretiyle ihlal eden kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Bu iki durum için suçun takibi, şikayete bağlıdır. Ayrıca fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin evlilik içi tecavüz kapsamında eşe karşı işlenmesi halinde de soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mümkündür. Ancak zarar gören eşin şikayette bulunması zorunludur.

Yeni Türk Ceza Kanunu’nda, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile “fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli” her nesne ve eşyanın silah kapsamında mütalaa edilebileceği kabul edilmiştir. Ancak bu durum kesinlik arz etmemektedir. Burada temel kıstas kullanılan nesnenin suçun işlenmesini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı noktasında kendini göstermektedir. Yaşanan her olay özeldir ve kendine has özellikler ihtiva eder. Dolayısıyla ihtilaf doğurucu vakıalar ile ilgili yapılacak değerlendirmelerde harici kullanılan ve yardım alınan unsurun suçun icrasına olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çerçevede sahip olunan bir köpeğin tehdit unsuru olarak kullanılmasıyla işlenen cinsel saldırı suçunun akıbeti önem taşımaktadır.

Yargıtay’ın köpeğin saldırtılmasıyla meydana gelen yaralama hadiselerinde köpeği bir silah olarak gördüğü pek çok karar bulunmaktadır. Bu açıdan cinsel saldırı eylemlerinde de bir köpeğin tahrip edici özelliği nazara verilmek suretiyle cinsel istismarın gerçekleştirilmesi halinde buradaki köpeğin bir silah olarak değerlendirilmesi yüksek ihtimaldir. Suçun icrasında yararlanılan köpeğin “silah” olarak dikkate alınması durumunda suçun nitelikli şekli de ortaya çıkmış olmaktadır. Bu halde yukarıda cinsel saldırı suçu için öngörülen cezaların yarı oranında artırılarak uygulanması mecburi olacaktır.

BİR ÇOCUK, BİR KADIN, BİR ÜLKEBİR MÜSLÜMANLIK TURNUSOLU: KREDİ FAİZLERİ''Rahmetli'' Stephen Hawking ve 'İnsani Çürümüşlük Endeksindeki' YerimizİNSANLIĞIMIZDA KENTSEL DÖNÜŞÜM İHTİYACIUFAK TEFEK HUKUKSUZLUKLARDUA VAKTİGIRTLAKTAN AŞAĞIYA İNMEYEN ADALET SÖYLEMİİYİ İNSAN; İDEAL İNSANGÜLHANBUDALAYazarın Tüm Yazıları