YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Av. Dr. Cengizhan Hatipoğlu

ÖLÜMDEN SONRA DA GEÇERLİ OLAN VEKÂLETNAME İLE TAPU İŞLEMİ

Günümüzün ticari ve iktisadi enstrümanları, çok yönlü yaşanan ticari ilişkiler, birçok kurum ve kuruluş ile olan hukuki münasebetler, kaçınılmaz şekilde kişilerin birden fazla parçaya bölünmesini zorunlu kılmaktadır. Diğer deyişle gelinen durum itibariyle kişiler artık çoğu kez tek başına işlerini idare ve idame ettiremeyecek noktaya gelmişlerdir. Bu sorun, özellikle büyükşehir olma özelliği taşıyan yerlerde yoğun şekilde yaşanmaktadır. İşte bu sorunların çözümünde; en önemli destek ünitesi, vekâlet vermek suretiyle bir üçüncü kişinin işlerin yürütülmesinde vekil olarak tayin edilmesi ile sağlanmaktadır.

 

Vekâlet yetkisinin, noterde yapılacak bir işlem ile konu ve süre bakımından çerçevesi tayin edilmek suretiyle verilmesi mümkündür. Bu noktada vekâlet görevini kabul eden kişi üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ve bizzat ifa ile yükümlüdür. Vekâlet ilişkisi, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, istifa, azil, süreye bağlanmış ise sürenin dolması, medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetmesi ya da iflası gibi hallerde kendiliğinden sona ermiş olur. Ancak bunun aksini kararlaştırmak mümkündür. Bu çerçevede vekâlet verilen kişinin “ölümden sonra da” vekil olarak yetkilendirilmesine karar verilebilir. Noterde hazırlanacak vekâletnamede vekaletin, vekâlet verenin ölümünden sonra da geçerli olacağı yönünde bir kayda yer verilmesi halinde, vekil tayin edilen kişinin her türlü işlemi yapması olanaklıdır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun kararında da vekilin yetkisinin vekâlet verenin ölümünden sonra da devam edeceği, azil hakkının mirası reddetmemiş olan kanuni mirasçılara ait olduğu hükme bağlanmıştır.  

 

Buna göre vekilin, vekâletnamede açık bir düzenleme olması koşuluyla ölümden sonra da tapuda işlem yapması mümkündür. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı genelgede bu duruma işaret edilmiştir. Genelgeye göre kişinin ölümünden sonra da yetkinin devam edeceğine yönelik düzenlenmiş bulunan bir vekâletnamenin varlığı halinde tapu dairelerinin işlem talebine olumlu yanıt vermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla ölümden önce bu çerçevede düzenlenmiş vekâletnamenin tapu müdürlüğüne ibrazı halinde idarenin işlem yapması zorunludur.

KURBİYETE VESİLE KURBANBİR ÇOCUK, BİR KADIN, BİR ÜLKEBİR MÜSLÜMANLIK TURNUSOLU: KREDİ FAİZLERİ''Rahmetli'' Stephen Hawking ve 'İnsani Çürümüşlük Endeksindeki' YerimizİNSANLIĞIMIZDA KENTSEL DÖNÜŞÜM İHTİYACIUFAK TEFEK HUKUKSUZLUKLARDUA VAKTİGIRTLAKTAN AŞAĞIYA İNMEYEN ADALET SÖYLEMİİYİ İNSAN; İDEAL İNSANGÜLHANYazarın Tüm Yazıları