YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Mustafa GENÇ

YOKSULLARA YARDIM HAFTASI

12-18 Aralık günleri arası Yoksullara Yardım Haftası olarak değerlendirilmektedir.

Zenginlerin ve fakirlerin barış içinde bir arada yaşamalarının şartı, fakirleri yaşanabilir bir hayat standartına kavuşturmaktır.

Batı toplumlarında zengin- fakir dengesi genelde sosyal devlet anlayışı çerçevesinde devlet yöneticileri tarafından kurulmaktadır.

İslam toplumlarında zengin- fakir dengesi erken dönemlerde devlet tarafından kurulurken, daha sonraki dönemlerde yerini STK lar almaya başlamıştır.

Belirtelim ki, bu görev, temel dayanağı Kur’an ve Sünnet’in emri olarak devletindir.

Bizler millet olarak tarihimiz boyunca akla-hayale gelemeyecek  amaçlar için sayısı belli olmayacak kadar vakıflar kurduk. Bugün de buna benzer sayısız dernek ve vakıf fakirlere yardım için faaliyet yapmaktadır.

Bu hayır kuruluşları günümüzün Türkiye’sinde ve İslam coğrafyasında yaşayan yoksullara yönelik çok büyük hizmetleri vardı.

Söz konusu hayır kuruluşlarının bir başka hizmetleri de manevi alanda olup toplumda dini bir atmosferin ve kardeşliğin oluşup yaşanmasına katkı sağlamalarıdır.

Gerek ulusal, bölgesel ve gerekse uluslararası düzeyde faaliyet gösteren hayır kuruluşlarımızın her birinin diğerinden haberi olmaksızın faaliyet göstermesi bazen emeklerin ve hayırların kaybolmasına neden olmaktadır. Özellikle yoksullara iaşe dağıtımında meydana gelen dengesizlikler sonucu bazı fakirler mağdur olmaktadır.

Örneğin;

Bazıları birkaç hayır kuruluşuna ulaşıp fazlaca yardım almakta ve aldığı fazlalıkları satabilmektedir. Kömür satan, yağ satan fakirler olabilirken bazıları da soğuktan donmakta ve yemeğine katacak bir damla yağ bulamamaktadır.

Bu nedenledir ki, acilen bir koordinasyon sekreterliği kurulmalı ve hayır kuruluşlarımız  kime ne verdiklerini bu sekreteryaya bildirmelidir. Böylelikle her hayır kuruluşu, talep olduğu zaman kendine özgü şifresiyle bilgisayarından hemen merkeze bakmalı ve ona göre yardımını yapmalıdır. Böylelikle hem mağduriyetler ve hem de israflar önlenmiş olur diye düşünüyoruz.

Bu durumun hem hayır kuruluşları ve hem de cemaatler arasındaki dayanışmayı  güçlendireceğine inanıyoruz.

Fakirlere sabır ve yardım, zenginlerimize de şefkat ve merhamet dileklerimle…

 

 

 

 

 

 

 

AKILLARIN NAZAR ALMAMASI VE BAZI YÖNETİCİLER!EĞİTİMDE İNŞA EDİCİ ZİHNİYETE OLAN İHTİYAÇ!YURTLAR BELEDİYELER GİBİ OLMASIN!BELEDİYE BAŞKANI’NIN SAMSUN İÇİN VİZYON ÇALIŞMASIYEREL YÖNETİMLERDE İLK HEDEF!DERSBAŞI HAYIRLI OLSUN!BELEDİYE BAŞKANI’NIN SAMSUN İÇİN VİZYON ÇALIŞMASIARAP DÜNYASI-İDLİB ve TÜRKİYEBUGÜN BİR MUHARREM 1440: FARKLI BİR GÜN OLSUN!İDLİB’DE GELİYORUM DİYEN KATLİAM!Yazarın Tüm Yazıları