YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Uğur DEDE

MİLATAN SONRA 2018

Takvimler iki gün sonra 2018’i gösterecek. Miladi bir takvim olarak. İslam Ansiklopedisine göre milat; ‘-Doğum vakti- anlamına gelir. Hz. Îsâ’nın doğum gününü, bununla ilgili Hristiyan yortusunu ifade etmek için kullanılır ve  hiçbir İncilde de Hz. Îsâ’nın doğumu ne ay ne yıl ne gün olarak belirtilir.’ denir.

Hristiyanlar da öncelik Hz. Îsâ’nın ölümü ve tekrar dirilmesidir. Bu nedenle bu günü kutlama veya hesaplama yoluna gitmemişlerdir!

Ansiklopediden devam edecek olursak; Latince’de “Tanrı’nın doğum günü” anlamına gelen ve Hz. Îsâ’nın doğum günü kutlamasını ifade eden dies natalis teriminin Fransızca karşılığı Noël’dir.  Noël diğer Batı dillerinde Il natale (İtalyanca), cristes-maesse (eski İng.), kerst-misse (Danca) gibi kalıplarla karşılanmış, günümüz İngilizce’sine de christmas şeklinde geçmiştir.

Hz.Îsâ’nın Mesîh’in doğum günü kutlamasını ifade eden Christmas  adlandırması da etimolojik olarak söz konusu pagan âyinler için kullanılan terimlerin Hristiyanlaşmış şekli olarak ortaya çıkmıştır. Batı Hıristiyanlığı tarafından 25 Aralık’ta kutlanan Christmas’ın tarih ve kutlama olarak kökeni de eski Roma tarafından benimsenen güneş tanrısı Mithra’nın doğum günü kutlamasına (Natalis solis invicti) dayandırılır. Bu kutlama, Roma İmparatoru Aurelian’in 274’te güneş tanrısını imparatorluğun koruyucusu diye ilân etmesiyle resmiyet kazanmıştır.

Hz. Îsâ’nın doğum günü tam olarak bilinmediği için de eskiden Îsâ’nın doğum ve vaftiz kutlamasıyla ilgili biçimde Doğu kilisesince 6 Ocak tarihi benimsenmesine rağmen daha sonra Aziz Hippolytus’a (ö. 236) atıfla 25 Aralık tarihi ortaya atılmıştır. Bu tarih, IV. yüzyılın başlarında Bizans İmparatoru Konstantinos’un Hıristiyanlığa girişinin ardından Îsâ’nın resmî doğum günü (nativitas domini) ilân edilmiştir.  Bu tarihin Îsâ’nın doğum gününün kutlama biçimine dönüştürülmesi 354’te Papa Liberius tarafından gerçekleştirilmiş ve buradan Doğu’ya geçmiştir.

Hz. Îsâ’nın doğduğu yılın esas alınması suretiyle takvimin yeniden ayarlanması yaklaşık 527’de Papa I. John’un emriyle Dionysius Exiguus adlı Romalı bir keşiş tarafından gerçekleştirilmiştir. Başta İtalya ve İngiltere olmak üzere zamanla diğer Avrupa ülkelerine yayılan ve XI. yüzyıla gelindiğinde bütün Avrupa’da benimsenen bu sisteme göre zaman “milâttan önce” (Îsâ’dan önce) (BC, “before Christ”) ve “milâttan sonra” (Îsâ’dan sonra) (Lat. AD, “anno Domini”) şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Genel kabul görmüş bir takvimlendirme olarak 01 Ocak’la başlayan her bir başlangıç, hikayesi itibariyle böyledir.

Şüphesiz 01 Ocak’ı kutlarken, kimse Hıristiyanlaşmayacak, ancak reddettiği bir dinin ritüelini, dinsel bir ritüel değilmiş gibi de değerlendirme hakkına sahip değildir. Bir o kadar da kimse kimsenin ‘kiramen katibin’ değildir. Seküler açıdan bir değerlendirme olarak yeni yılı kutlamak herkesten önce kişisel bir tercihtir. Tıpkı, başka bir dinin tercihi görüp kutlamayan gibi.

Tercihlerin bilinçli olması

Kişinin yaptığından haberdar olması

Sürü psikolojisinin ötesine geçmesi

Son derece önemlidir.

Bizi geleceğe taşıyacak olan da budur.

Anlamlandırılmış farklı tercihler,

Hukukun üstünlüğünde

Demokratik tam katılımı sağlar.

Hayati öneme sahiptir.

Güzel günlere uyanın

Sağlıcakla kalın.

12 EYLÜLSİZ HANGİ KURDU BESLİYORSUNUZ?ÖZGÜL AĞIRLIĞIMIZ  TÜRKİYE ÇÖLDEKİ SU ABD İSE ÇÖLDEKİ ELMASTIRARAF’TAKİLERBEYAZ OĞLANIN ÜLKESİTANRI DEVLET ROLÜOHAL KALKTI, NE HAL OLACAK?ÖZGÜRLÜK, ADALET VE 15 TEMMUZGÜVENDE HİSSETMEK HAK MIDIR?Yazarın Tüm Yazıları