YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Alpaslan ÇEPNİ

24 OCAK

“Tarih, herhalde yalnızca okunup geçilen bir ”kronolojik dedikodu” değil; ders alınması gereken olaylarla dolu eğitici ve öğretici bir laboratuvardır” demişti.

24 Ocak, iki önemli olayı hatırlatır bize.

Birincisi, Dünya Bankası’nda, MESS’te, Sabancı grubunda çalışmış, ”Ben zenginleri severim!” veciz sözüyle tarafını ortaya koymuş, başbakanlık müsteşarı olduktan sonra, işçi ve emekçiler için tam bir ekonomik saldırı programı olan IMF politikalarını  “24 Ocak Kararları” ile açıklamış, ancak bu politikaları uygulama fırsatını  12 Eylül’den sonra yakalayıp önce başbakan, ardından cumhurbaşkanı olmuş Özal’ın  “liberal ekonomik politikalarının” uygulamaya koymasının yıldönümü…

İkincisi ise, yukarda belirttiğimiz politikalar karşı olan, o politikaların da etkisiyle, 90’lı yıllarda  ortaya çıkan yağma ,talan, vurgun ekonomisi; katliam, terör ve saldırılar sonucu  ülkenin yeniden yangın yerine dönmesi.

CIA ve diğer istihbarat örgütleri ile uluslararası suç örgütlerinin ülkemizde ardı ardına giriştiği  katliamlarda hayatını kaybeden aydınlar…

Bu süreçte katledilen aydınlarımızdan biri de Uğur MUMCU’dur.

12 Mart döneminde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku asistanı iken tutuklanan,  ”sakıncalı piyade” er  yapılan, beraat etmesine rağmen tekrar üniversiteye dönmeyip “Türk Solu, Devrim, Yeni Ortam ve Cumhuriyet “ gazete ve dergilerinde 60’lı yıllarda başlayıp öldürüldüğü  24 Ocak 1993 tarihine kadar inandığı doğruları yazan Uğur Mumcu…

“Kalemler vardır; sömürünün, vurgunun zırhıdır… Kalemler vardır; özgürlüğün ve barışın silahıdır. Kalemler vardır, gençlerin idam kementlerinde kırılır atılırlar… Kalemler vardır; resmi belgelere durmadan imza atar ve kalemler vardır; yılmadan, usanmadan, eğilmeden, bükülmeden yazar….

Bir kalem susar, yerini bir başkası alır. Bu kalemler tükenmez…”diye yazıyordu 21 Mayıs 1976’da Cumhuriyet’te “ Kalem…”adlı köşe yazısında…

O’nun ve katledilen bütün değerlerimizin anısına saygıyla…

HATADA ISRAR ETMEK  MEB’DE TUZ KOKMUŞ MEĞERSEEĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖNDE GELİRÇAĞI  GERİYE ATLAMAKLİSEYE GİDECEK ÇOCUKLAR MUTLU MU?SELAM SANA İNSANLIKKPSSMEB “YENİLENECEĞİZ” DEDİCEHALETİN HINCITARİKAT TEHLİKESİYazarın Tüm Yazıları