YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Zati ÜRER

TIP İNCELEME DEĞERLENDİRME KURUMU (TIPİDEK)

Tıp Hatalarını Önlemek İçin yazımla ilgili epeyce ileti geldi. Bu dünyanın dertleri derya! Çözüm için kollar sıvanmalı ki yol alınsın. Birçok ülkeden iyi olduğumuz doğru. Herkesin en büyük ülke dediği ABD’de hiçbir tetkik sigorta tarafından ödenmiyormuş. Orada görev yapanSayın Prof. Dr. Demet Karnakdiyor ki  “Bir sedim isterken 40 kere düşünüyorduk Amerika’da. Gene ülkemizde sigorta öder mi diye düşünmeden tetkik isteyebiliyoruz; bu işler zor, nüfus arttıkça koordinasyon da güçleşecek! 

Tamam da Sağlık turizmi iddiamız yok mu? Bunun için iyi olmak lazım tabi. 2001 öncesi düşünülecek olursa iyiyiz çoğu alanda. Ancak toplumun en çok desteklemesi gereken kesimi sağlık çalışanları olmalı. Onların dertlerini ortadan kaldırmak gerek, dert olunca tıp hatalarıyla mağdur oluyoruz çünkü.

Ülkemizin en güzide hastanelerinden birinin müdürü bakınız ne diyor? Taşeron yasası bizi bitirdi. İhtiyacımız olan 100 kadro yazımıza cevap alabilmek için Maliye önünde dokuz takla atıyorduk. Bu yasayla emekli olduğu için özel anlaşmayla çalıştırmamız yasaklanan 25 kişiyi daha kaybediyoruz yakında. Nasıl yürüyecek bu işler?

Üniversitenin alanında temayüz etmiş en önemli hocalarından biri diyor ki tıbbî sekreterim yok, her işi kendim yapıyorum. Hemşire yetiştiriyoruz, elimizden alıyorlar. İşi daha az olan hastanelere daha iyi ücretle aktarılıyorlar.

Vatandaşların köşeme gelen tıp hatalarından kaynaklanan dertlerini tek tek anlatmaya kalksam sayfalar almaz. Zaten bunlar ekranlara da yansıyor sık sık! Yargı sisteminde yerel mahkemeler, bölge mahkemeleri ve yargıtay örgütlenmesi var. Eğitim sisteminde Talim Terbiye Kurulu var. Her şeyin başı sağlık sisteminde ise ilaç ve eczacılık kurumu var ama Tıp Hatalarını önlemek ve iyi hizmet vermek için bir inceleme-değerlendirme kurumu yok! Dertleri dinleye dinleye Tıp İnceleme Değerlendirme Kurumu (TIPİDEK) oluşturulması gerektiğini düşündüm ve öneriyorum Sayın Bakanım!

Alanında temayüz etmiş, tartışmasız herkesin otorite kabul ettiği isimlerin bilirkişi rehberliği yapabileceği, aynı zamanda kurumlara sürekli eğitim de verebilecek bölgelerde ve merkezde  örgütlü böyle bir kuruma ihtiyaç var. Koordinasyonu da iletişim bilim ve eğitimbilim uzmanlarından oluşan bürokratlar sağlamalı. Niye? Çünkü yardımcı personelin halkla ilişkiler ve diyalog eğitimini en iyi onlar verirler de ondan.

 Kurumların ihtiyaç ve isteklerini adaletli incelemeyle bu kurum yapar, gereksiz tetkik isteklerini de önler denetlemeyle. Stres nedeniyle başı dönen hastaya beyin tomografisi istemez nöroloji asistanı veya özel hastane o zaman. Tıp hataları içinse zaten hasta sahipler başvurmak için hazır her an!

TIPİDEK  gereksiz sağlık harcamalarını  önler mi? Yoğun yerlerden işi az yerlere kaçmak için torpili yok eder mi? Hekimleri kendini iyi yetiştirmeye teşvik eder mi? Baksak hiç değilse bir pilot bölgede, ne çıkıyor karşımıza  görsek diyorum. Taslak olarak sunduğum bu öneri tıp dünyasından geliyor, edebiyatçı olarak bunu iyice yordum ve anladım.

MAKAMLAR MİLLETİNREİSE AĞITDESTANSI LİDERLİKDÖNÜM NOKTASILİYAKAT HÜKÜMETİKUCAKLAŞMA MESAJIBÜTÜNLEŞME YOLUYOL ARKADAŞLARIMA SORULARDEMOKRASİ LİDERLİĞİ REİS DESTANIYazarın Tüm Yazıları