YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Ömer PAMUK

TEPE TOMURCUĞU...

Ormanlarımızı korumak için keçilerin ormanlık alanlara girmesi yasaklanmıştır. Nedeni bellidir: Keçiler ağaçların tepe tomurcuklarını yer ve tüketirler. Tepe tomurcuğu yok edilen ağaç güçsüzleşir. Boy veremez. Kurumasa da cılızlaşır. 

                   İnsanlar da tıpkı ağaçlar gibi hatta ondan daha fazla, korunmaya; özen gösterilmeye muhtaçtır. Okullarımızda öğrencileri yetiştirirken onların araştırma yapmasına, soru sormasına; değişik fikirleri söylemesine imkan verilmelidir. Toplumların kalkınmasında, ileri gitmesinde insan unsuru çok önemlidir. İnsanı eğitilmiş, hür düşüncenin hakim olduğu toplumlarda milli ruh daha canlıdır. Sağlanan özgürlük sayesinde her türlü fikir gelişir, çiçek açar. Bir fikrin ve düşüncenin yeşermesi uygun kültür ortamlarında vücut bulur. Toprağın nadasa bırakılması gibi fikirler de hazmedile edile olgunluk halini alır. Okuyan, araştıran insanlar, hür düşüncenin hakim olduğu toplumlarda su yüzüne çıkar. Edebiyatta, kültürde, sanatta milli ruhumuzun mayasıyla beslenen fikirler topluma hakim oldukça geleceğimiz daha emin ellerde demektir.

                    Gençlerimize değer vermeliyiz. Gençlerimiz tepe tomurcukları gibidir. Gençlerimizin fikir dünyalarına sınırlama koyulmamalıdır. Düşünen, sorgulayan, araştıran gençler, geleceğimizin teminatıdır. Hangi mesleği seçerse seçsin, her şeyden önce kendi milli kültürünü ve insanını tanımalıdır. 

                    Toplumların, hatta insanlığın geleceği ve kurtuluşu, maddi refahın ve kalkınmanın yanında ilimde, irfanda kendine güvenen, rekabet ruhuna sahip gençler sayesinde mümkün olacaktır. 

ZİRVEDE OLANLAR...KENDİNE İNANANLAR....ÖZENLE YAPILAN İŞ...BU IŞIKLA...VİZYON GENİŞLİĞİ VE ONA ULAŞMA ARZUSU...DİRİ TUTMALIYIZ...BAŞKA BİRİSİ OLMAYA ÇALIŞMAK…UYGARLIĞA GİDEN YOL…BOŞUNA DEĞİL...YAŞA VE YAŞAT...Yazarın Tüm Yazıları