YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Ömer PAMUK

ANCAK LİDERLER HAREKETE GEÇİREBİLİR...

Hepimiz insanız. Fakat Allah bazılarına farklı özellikler vermiş. O, insanın okuyup okumadığından çok sahip olduğu, taşıdığı  vasıflar diğer insanlara  göre farklılık gösterir. Bu gibi insanlara lider deniyor. 

Toplumlar liderler sayesinde ilerler. Liderleri toplum yaratır. Doğal olarak lider olunmaz doğulur. Eğer bir insanda liderlik özelliği varsa okusa da okumasa da o kişi toplum tarafından fark edilir. Liderin sıradan insanlara göre yükü daha ağırdır; sorumlulukları farklıdır. Lider olabilmek için içgüdü ve kendini beğenmişliğin ötesinde şeyler gerekir. Lider, inançlarının derinliği, heveslerinin yüksekliği, görüşünün genişliği ve sevgisinin menzili ile ölçülür.

Liderler problemleri tanımlamakta ve çözmekte yetenekli kişilerdir.

Liderliğin temel özelliği, bulaşıcı bir iyimserliğe sahip olmasıdır. İnsanları başarıların peşinden koşturur. Herkes bu başarıyı kendisinin yaptığına inanır.

Lider, insanı gitmek istediği yere değil, gitmesi gereken yere götürür. Lider vizyon oluşturur. Herkes bu vizyonu kendisinin oluşturduğunu zanneder.

Liderlik gücünü, kişilik gücü, bilgi gücü, yetkiler oluşturur. 

Bunların içinde en az önemlisi yetki gücüdür.

"Liderliğin en önemli işi, kendi enerjisini kontrol altına almak ve çevresindekilerin enerjilerine orkestra şefliği yapmaktır."

Lider ümitleri canlı tutan kişidir. 

"İşi doğru yapana yönetici, doğru iş yapana lider denir."

Bir değişimin önünde gidenler lider, ortasında gidenler durumu kavramış, sonunda gidenler sürüklenmiş olurlar; ama karşı çıkanlar mutlaka yok olurlar.

Dünyanın neresinde olursa olsun her toplumda lider ruhlu insanlar vardır. Eğitimin amacı bu gibi insanları bulup çıkarmak olmalıdır. İnsandaki coşkuyu, kanatlanmamış ruhu ancak liderler harekete geçirebilir.

                                                                                                                                                               

ZİRVEDE OLANLAR...KENDİNE İNANANLAR....ÖZENLE YAPILAN İŞ...BU IŞIKLA...VİZYON GENİŞLİĞİ VE ONA ULAŞMA ARZUSU...DİRİ TUTMALIYIZ...BAŞKA BİRİSİ OLMAYA ÇALIŞMAK…UYGARLIĞA GİDEN YOL…BOŞUNA DEĞİL...YAŞA VE YAŞAT...Yazarın Tüm Yazıları