YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Akın ÜNER

OSMANLI'YA DAİR TARTIŞMALI TARİH TEZLERİ

Bugün size Osmanlı'dan bahsedeceğim. Ama müsaadenizle Osmanlı'ya dair bilindik ezberleri tekrar etmek yerine pek fazla üzerinde durulmayan ama üzerinde mütalaa edildiğinde "güçlü olasılıkla doğru" olabilecek bazı tarih tezlerini dile getireceğim.

Baştan söyleyelim, adı üstünde, bunlar birer tezdir. Doğruluğu kanıtlanmadığı gibi aksi de ispatlanmış değildir. Tarih meraklıları bakalım bu az bilinen, tarihin bir dehlizinde kalmış, gün ışığına çıkartılması için pek de üzerinde durulmamış tezler hakkında ne düşünecek?

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNDE YATAN ZAT HAKİKATEN OSMAN BEY'İN DEDESİ Mİ?

Suriye'de yaşanan iç savaş sırasında Türkiye'ye taşınmasıyla gündem olan Süleyman Şah Türbesine ismini veren muhteremin, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in dedesi olduğu söylenir.

Osmanlı kroniklerinin tamamında devletin kurucusu Osman Bey'in babasının Ertuğrul Gazi olduğu konusunda ittifak edilmiştir. Ancak erken dönem kroniklerde Ertuğrul Gazi'nin babasının adı, "Gök Alp oğlu Gündüz Alp" olarak geçmektedir. On altıncı yüzyıl başlarından itibaren ise Osmanlı tarihçileri, Osman Bey'in dedesi olarak "Kaya Alp oğlu Süleyman Şah" ismini vermektedir.

Gerçekte Caber Kalesi yakınlarında savaşırken boğulan ve şehit düştüğü yerde mezarı bulunan zat, Süleyman Şah değil, Selçuklu hanedanından I. Kılıç Aslan'dır. Onun babası, Anadolu Selçuklu Devletini kuran Kutalmış oğlu Süleyman Şah'tır ve mezarı da savaşta şehit düştüğü Halep Kale kapısı yakınlarındadır. Birbirlerine yakın coğrafyalarda şehit düşen baba ve oğlun isimleri sözlü tarih içinde karışmıştır. Her şekilde Caber Kalesinde yatan ve yakın zamanda mezarı Türkiye'ye nakledilen zatın Osmanlılar ile bir alakası olmayıp esasen Selçuklu Hanedanından bir başka ecdattır.

Hemen itiraz etmeyin: Büyük Osmanlı tarihçilerinden Halil İnalcık, Osmanlılar'ın Süleyman Şah'ı ata kabul etmelerinin Karamanoğulları ile aralarındaki "Selçuklunun varisi olma" çekişmesiyle ilişkili olabileceği, Osmanlı Saltanat ailesinin köklerini Selçuklu soylularına dayandırma çabasının bir sonucu olmasının mümkün olduğu görüşündedir.   

OSMAN BEY'İN GERÇEK ADI BAŞKA MIYDI?

Bazı tarihçiler, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olarak bilinen Osman Bey'in isminin "Otman" olduğu görüşündedir.  Bu fikri savunanlar, onun Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu olduğunu söyler. Türkmen geleneğinde evin küçük oğluna "odman" denirdi. Od, eski Türkçe'de "ateş ya da ocak" anlamına gelir. Eski Türklerde mal paylaşımı yapılırken ev, ailenin en küçük oğluna bırakılırdı. Bu nedenle ailenin küçük oğluna,  "Ocağı tüttürmeye devam edecek olan" manasında "odman" denirdi.

Bir diğer iddia ise Osman Bey'in gerçek adının "Ataman" olmasıdır. Bu ismin, zamanla "Osman" biçimine dönüştüğü söylenir. Hatta bunun Osmanlı soyunu İslami bir geçmişe dayandırma çabasının bir sonucu olduğu rivayet edilir.

Hemen itiraz etmeyin: Osman Bey'in babasının adı Ertuğrul, amcalarının adları Dündar, Gündoğmuş, Sungurtekin idi. Kardeşlerinin isimleri ise Gündüz Alp, Saru Batu ve Savcı Beyler idi. Oğullarına ise Orhan, Erden, Pazarlı, Melik Arslan ve Çoban (Ya da Çolpan) isimlerini vermişti. Üç nesil Türkçe isimler taşırken aralarından neden sadece devletin kurucusu Türkçe olmayan bir isim taşısın ki?

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN AMERİKA KITASINI İHMAL Mİ ETTİ?

1520'lerin başında hükümdar olan ve 46 sene süreyle İmparatorluğu yöneten Kanuni Sultan Süleyman dönemi, hiç kuşkusuz Osmanlı tarihinin en parlak yıllarıydı. Sınırları Avrupa'da Viyana'ya ve Ukrayna içlerine, Asya'da Tebriz ve Hazar denizi sahillerine, Afrika'da ise Cezayir ve Habeş ülkesine kadar genişleyerek eski dünyanın en büyük İmparatorluğu haline gelen Osmanlılar, her nedense aynı yıllarda keşfedilen Amerika kıtasıyla ilgilenmemişlerdi.

Osmanlı'ya göre çok daha küçük ülkeler olan İngilizler, şimdiki ABD'nin doğu kıyılarını, Fransızlar Kanada'yı, Hollandalılar Karayip Adalarını, Portekizliler Brezilya'yı, İspanyollar ise Meksika ve Güney Amerika'nın büyük bölümünü kolonileştirirken Osmanlılar bu gelişmelere hiç müdahil olmamışlardı.

Aynı dönemde Osmanlıların meşgul olduğu Ruslar, Venedikliler ve Almanlar da Amerika kıtasını kolonileştirmek gibi bir çabaya girişmemişlerdi. Dönemin üç güçlü devleti birbiriyle savaşırken Batı Avrupa ülkeleri sadece Amerika kıtasını değil, Afrika, Avustralya ve Uzakdoğu'ya uzanan sömürge imparatorlukları kurmuşlardı.

Hemen itiraz etmeyin: Kanuni Sultan Süleyman, acaba olağanüstü büyüklükteki Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm dünyayı ele geçirmesini sağlayacak hamleleri ıskalayarak büyük bir stratejik hata mı yapmıştı?

FES İLE ŞAPKA... ASLINDA KADER KARDEŞİ Mİ?

Atatürk düşmanlarının en çok dillerine doladıkları mevzulardan birisi şapka devrimidir. Onlara göre "kafirleşmenin sembolü" sayılan şapkaya alternatif olarak sarıldıkları ise Osmanlı döneminde özellikle memurların ve kentli sınıfının kullandığı fes isimli bir başka başlıktır.

Oysa fes, 1826'ya kadar Osmanlı tarihinde yoktur... Reformist sultan II. Mahmut, yeniçeri ocağını kaldırınca ona uyum göstermek isteyen Kaptanı derya Koca Hüsrev Paşa, Tunus'tan getirttiği fesleri tayfalarına giydirdi. Sultan'ın beğenisini kazanan bu başlıklar, 1832'de devlet memurlarının sarık ve cüppe giymenin yasaklanmasına paralel olarak İstanbul bürokrasisinde yaygınlaştı. Bilahare İmparatorluğun aydın ve seçkin sınıfı tarafından benimsendi.

Fesle şapkanın birbirine rakip olması, Atatürk döneminde 1925'te çıkartılan şapka kanunu ile başlar. Bu dönemde şapkaya direniş gösterenler fesi İslami bir kıyafet gibi görüyorlardı. Bugün de Atatürk'e düşmanlıkları herkesçe bilinen kimi şahıslar, fesli pozlar vererek kendilerini Müslüman, cumhuriyetçileri ise kafir göstermekten geri durmuyorlar.

Oysa fesin kaderiyle şapkanınki birçok benzerlikler gösterir.

Hemen itiraz etmeyin: 1832'de fes giyilmesi için çıkartılan kanunlara direniş gösteren çevreler, II. Mahmut'u ve şürekasını "kafir" ilan ediyorlardı. Zamanla o günler unutuldu. 1908'de aynı yobaz çevreler, bu defa Osmanlı'nın İngiltere ve Avusturya'dan fes ithal etmesini gerekçe göstererek nümayişler yapmışlardı. Fes, bir zamanlar kendisine karşı çıkan zihniyet tarafından o denli benimsenmiştir ki İstanbul'da ilk kez giyilmesinden 100 sene sonra "şapka giyilmesi zulüm ve kafirliktir" diye ortaya çıkanlar, bir zamanlar karşı çıktıkları fese sarılacaklardı.

  

SAMSUNSPOR'UN ŞEREF'İ (I)ÖRTMEN ÇOCUĞUAŞK EVRİM Mİ GEÇİRİYOR?ATATÜRK BİR FATİHA'YI HAK ETMİYOR MU?NEBYAN'DA CUMA, BAFRA'DA AKŞAM...PATRİK'TEN TÜRKLER'E MİLLİYETÇİLİK DERSLERİSAMSUN İÇİN YAPICI BİR ÖNERİ...KİM KORKAR KIRMIZI BAŞLIKLI KIZDAN?SİZ HİÇ YANDINIZ MI?GOY GOY CÂNIM, GOY GOYYazarın Tüm Yazıları
Yazarlar
Osman KARA
ASIL KAVGA!
Osman KARA
Erdem EROL
FARK YARATMAK
Erdem EROL
Mustafa GENÇ
TEMEL'İN,  "PİZUM EZANI" VE POLİTİKACILAR!
Mustafa GENÇ
Kadir GÜRKAN
Baş Döndüren Gelişmeler
Kadir GÜRKAN
Prof. Dr. Yücel TANYERİ
GAZ
Prof Dr Yücel TANYERİ
Ergin KAHVECİ
NEDEN?
Ergin KAHVECİ
Nami Cem İYİGÜN
YENİLENEBİLİR ENERJİLER
Nami Cem İYİGÜN
Hasan Cem KESKİN
BAŞARIYA YOLCULUK
Hasan Cem KESKİN
M. Halistin KUKUL
İSA YUSUF ALPTEKİN ve DOĞU TÜRKİSTAN DÂVÂSI
M Halistin KUKUL
Birol BİRCAN
SAMKON'a sorular.
Birol BİRCAN
Hikmet KURADA
Yazdıklarının Tersini Söyleyen Fesli Kadir
Hikmet KURADA
Metin ATLI
BİRİNCİ FİNAL
Metin ATLI
Burhan UYAN
GELECEKTE VAR MIYIZ?
Burhan UYAN
Şakir DEMİRCİ
HAYDİ KADINLAR BELEDİYE MECLİSLERİNE
Şakir DEMİRCİ
Dr. E. Kurmay İbrahim YILDIRIM
SARIKAMIŞ'TA RUSLARA DEĞİL KIŞA YENİLDİK
Dr E Kurmay İbrahim YILDIRIM
Embiya SANCAK
SAMSUNUM'DA SORUN YARATMADAN İYİ İŞLER YAPILSIN (II) GENE KONUMUZ GÜLSAN
Embiya SANCAK
Alpaslan ÇEPNİ
MUHALİF KADIN OLMAK
Alpaslan ÇEPNİ
Doç. Dr. Yetkin BULUT
SAMSUN VE FUARLAR 2
Doç Dr Yetkin BULUT
Kenan ERZURUMLU
Eski dostlara serzenişimdir!
Kenan ERZURUMLU
Kürşad GÜNDOĞDU
Fransız kalmak
Kürşad GÜNDOĞDU
Ahmet HAYVALI
ŞİRKETLER  -  BAĞIMSIZ  DENETİM  VE YAPTIRIMLAR (II)...
Ahmet HAYVALI
Gül TURAN
TRAFİK TERÖRÜ
Gül TURAN
Selçuk KAYA
Tarih hiçbir zaman ilk yarının liderini yazmaz..
Selçuk KAYA
Salim YILDIZ
Var ol sen Samsunspor
Salim YILDIZ
Tevfik DEMİR
ALKIŞLAR LİDERE
Tevfik DEMİR
Ender GÜR
LİDERLİK KEYFİ
Ender GÜR
Akın ÜNER
SAMSUNSPOR'UN ŞEREF'İ (I)
Akın ÜNER
Mehmet ÖZ
BEKA MESELESİ VE MİLLÎ TAVIR
Mehmet ÖZ
Fulya ZORLU
Çocuklarda Problemli Davranışlar
Fulya ZORLU
Ayhan HAMLI
DUMLU ŞEHİTLERİNE SELAM OLSUN...
Ayhan HAMLI
İlker Mutlu
Ne günler, ne haftalar...
İlker Mutlu
Ersin ERGE
HAS ŞİİRE GİDERKEN  
Ersin ERGE
Kenan ÖZTÜRK
Ayvacık'ta Doğa Evleri
Kenan ÖZTÜRK
Erdal AĞAR
İnsan Beyninden Yapay Zekâya II
Erdal AĞAR
Ceyhun DONBAY
Futbolda itici güç: Tribün
Ceyhun DONBAY
Naci ALTUNCU
SAMSUN'DA KADININ ADI YOK !!!
Naci ALTUNCU
Turgay SAAT
YALNIZ KALMAYA MAHKUMUZ
Turgay SAAT
Ömer PAMUK
NİCE YILLARA...
Ömer PAMUK
Cesur CEYLAN
MASKELER
Cesur CEYLAN
Cevdet YILMAZ
SAMSUN SEMT PAZARLARI
Cevdet YILMAZ
Mustafa ÖZBALCI
60. Ölüm Yıldönümünde YAHYA KEMAL BEYATLI
Mustafa ÖZBALCI
Şenol Yücedağ
EKONOMİK GERİ DÖNÜŞÜM 3
Şenol Yücedağ
Yavuz BAYRAM
Hangi Öğretmen?
Yavuz BAYRAM
Bahadır BAŞ
ARABULUCULUK, MALİ MÜŞAVİRLER OLMADAN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇEMEZ...
Bahadır BAŞ
İbrahim TELLİOĞLU
OTKAYA MAĞARASINDA YAKILAN MUMLAR
İbrahim TELLİOĞLU
Zati ÜRER
EĞİTİM KÖYLERİ
Zati ÜRER
Kenan KAYIKÇI
Sporda Altyapı Sorunları
Kenan KAYIKÇI
Selamet ATLI
GOL YOLLARIMIZ SIKINTILI
Selamet ATLI
Kerem GÜREL
Meşhuriyet Çağının Kayan Yıldızları
Kerem GÜREL