YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Alpaslan ÇEPNİ

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığının artırılması amacıyla, 2018 yılı'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edildi.

Bu konuda yayınlanan Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete’ de yayımlandı. Genelgede, çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliğinin, küresel ve ulusal çapta önemli sorunların başında geldiği belirtildi.

Çocuk işçiliği ile mücadeleye özel önem verildiği ifade edildi. Uluslararası kuruluşların çocuk hakları ve çocuk işçiliği konusundaki kararları ülke ihtiyaçları ile birleştirilerek, bu doğrultuda mevzuat ve politikaların oluşturulduğu kaydedildi.

Ülkemizde, bir yandan, genç nüfusun büyük bir bölümü işsizken, öte yandan 1 milyona yakın çocuğun güvencesiz, sağlıksız zor işlerde çalıştırılıyor olmasının nedeni “ucuz işgücü” olmalarıdır.

Okul çağında olan bu çocukların çoğu eğitimlerini yarıda bırakıyor.

Bir de göçmen çocuklar var: Onların durumu da içler acısı. Suriye’deki savaşın ardından Türkiye’ye gelen ve burada doğan bu çocukların sayısı 2 milyona yaklaşıyor. Çoğu okula gitmiyor; zor ve kirli işlerde çalıştırılıyor, istismar ediliyorlar…Bunların birgün ülkelerine geri döneceklerini beklemek ham hayal olur! Çoğu bizim çocuklarımızla birlikte yaşayacak; işsizlik, yoksulluk ve sefil bir hayatı da birlikte paylaşacaklar!..

Seçim propaganda konuşmalarında pek çok vaat duyuyoruz.

Tek şeyi çözsünler, ülkemizin gelecekte olası sorunlarının büyük bölümü çözülür:

Çocuklarımız-mülteci çocuklar da dahil- küçük yaşta işyerlerinde sömürülmesin ve  nitelikli bir eğitim alarak geleceğe güvenle bakabilsinler…Çocukların yeri okul ve oyun bahçeleridir…

PAPAZI BULMAKHATADA ISRAR ETMEK  MEB’DE TUZ KOKMUŞ MEĞERSEEĞİTİMDE ÖĞRETMEN ÖNDE GELİRÇAĞI  GERİYE ATLAMAKLİSEYE GİDECEK ÇOCUKLAR MUTLU MU?SELAM SANA İNSANLIKKPSSMEB “YENİLENECEĞİZ” DEDİCEHALETİN HINCIYazarın Tüm Yazıları