YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Mustafa GENÇ

ASR-İ SAADET YÖNETİMİ HAYAL Mİ?

Asr-i Saadet yönetiminden amacımız Peygamber(sav)’in bizzat başında bulunduğu Medine İslam Devleti yönetimidir.

Bu bir hayal olabilir mi?

Uygulanabilir olmasaydı Peygamberimiz(sav)’e emredilmezdi.

Peygamberimiz(sav)’in üç önemli görevlerinden biri de Devlet Başkanlığı görevidir.

Asr-i Saadet yönetimini Yalnız Peygamberimizin Medine dönemine özgü bir yönetim kabul edersek buna bağlı olarak da bir çok hükmü de yalnız o döneme hasretmek durumunda kalırız. İşte tarihsellik dediğimiz olay da bu olmuş olur.

Peygamberler görevlerini beşeri ölçüler çerçevesinde yerine getirmişlerdir.

Bu nedenledir ki, Asr-i Saadet yönetimi hayal değil, uygulanabilir bir yönetimdir.

Örneğin; Peygamber(sav), hiçbir zaman kişisel çıkarlarına göre hareket etmemiştir.

O, ganimet taksiminde kendisine ayrılanları, gerekli harcamalar yapıldıktan sonra hep fakirlere vermiştir.

Tevatürle(yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayan kişilerin tesbitiyle) sabittir ki O, kendi eline geçen mal ve mülkün aile bireylerine yetecek kadarından fazlasını ihtiyaç ve sıkıntı içinde olanlara vermiştir.

O, ahirete göçerken çocuklarına, eşlerine ve diğer yakınlarına ne altın, ne gümüş ve ne de başka bir mal bırakmıştır. Taşınabilir menkullerini sadaka, gayrimenkullerini de vakıf olarak bağışlamıştır.

O, beyt’ül malden (hazineden) zaruri nafakalarının verilmesi hususunda hanımlarını ashabın eşleriyle bir tuttu.

O, halifelik makamını kendi soyundan veya yakınlarından birisine vasiyet etmedi.

O, kendi kabilesinin saltanat kurmasını istemedi.

O, yakınlarına dünya makamlarını istememelerini ve tayin edilmedikçe hakimlik sevdasında bulunmamalarını tembihlemiş ve halkın işlerini zaruret olmadıkça üzerlerine almaktan sakınmalarını tavsiye etmiştir.

Görüldüğü gibi yukarıdaki özellikler bugünkü devlet başkanları tarafından da fevkalade ve rahatlıkla uygulanabilir. Bütün mesele hakka teslim olabilmektedir.

Selam ve sevgi ile…

STRATEJİK ORTAK MI YOKSA KÖLE Mİ?BU JANDARMA TANIDIK!KAR MI YAĞAR UMUT DAĞIMA?ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI PAPAZ!“VAR İDİ DE NE OLDU?”DİYANET’E GÖRE İMAM HATİP OKULLARI, İLAHİYATLAR VE KUR’AN KURSLARI BİR TEHDİT Mİ?İMAM HATİP LİSELERİNDE OLUŞAN KONTENJAN BOŞLUĞU!KADIN İSTİHDAMI SORUNU…ABD NE YAPMAK İSTİYOR?ZİKİR VE HAREM HALKASINI AYIRMAK…Yazarın Tüm Yazıları