YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Necdet UZUN

9 yıl öncesi... 

“Milli Mücadele'nin en önemli kilometre taşlarından biri Havza olmasına rağmen bu durum yıllardır önemsenmiyor...

Dün bizim gazete hariç, yerel gazetelerde Atatürk’ün Havza'ya gelişiyle ilgili bir haber göremedim...

Yaygın gazeteleri zaten hesaba katmıyorum...

Sanki Gazi Mustafa Kemal, 25 Mayıs 1919'da Havza ilçesine öylesine uğramıştır...

Oysa, ilk Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 26 Mayıs

1919' da Havza'da kurulmuştur...

İlk, "Milli Uyanış Mitingi" Atatürk Havza'dayken

gerçekleştirilmiştir...

Emperyalizmin cenderesinden kurtuluşun reçetesi olan“Amasya Genelgesi”nin ana hatları, yine Havza'da belirlenmiştir...

Ve Gazi Mustafa Kemal, asker üniformasını Havza'da çıkarıp,"milletin bağrına dönme" kararını yine burada almıştır...

Gazi Mustafa Kemal'in Havza'ya gelişi, sıradan bir ziyaret değildir...

Havza, Samsun'a göre daha güvenlidir...

Nitekim, Atatürk, 24 Eylül 1924 tarihinde ikinci kez geldiği Havza'da, bu yürekli insanların hakkını şu sözlerle teslim etmiştir:

"İlk cüreti, ilk cesareti gösteren, ilk teşkilatı yapan sizlersiniz. İnkılap ve Cumhuriyet tarihinde kahraman Havza’nın ve Havzalıların büyük yeri vardır."

Ancak, Havzalılar bu tarihi özelliğin yeterince farkında değildir...

İlk teşkilatı kuran ve ilk mitingi gerçekleştiren bir ilçe, bu onuru ve gururu, bütün Türkiye ile paylaşacak etkinlikleri yapabilmelidir...

Olayın bir başka yanı daha vardır...

Kaplıcalarıyla ünlü Havza, Atatürk’ün şifa bulduğu bir yerdir...

Maalesef Havzalılar, bunu da yeterince anlatamamıştır...

Kısaca, Havzalılar, içinde yaşadıkları bu özelliği ve güzelliği önce kendileri kavramalıdır..."

      *                         *

Bu yazı, 26 Mayıs 2009 tarihinde"Havza önemsiz mi?" başlığıyla bu köşede yayınlanmıştır...

Bu süre içinde, değişen ne vardır?..

Dün, 9 yıl önce olduğu gibi bizim dışımızdaki gazetelerde, yine Gazi Mustafa Kemal'in Havza'ya gelişiyle ilgili bir haber yoktu...

Bazı gazeteler, CHP’li Kemal Zeybek’in mesajını vermişti, hepsi o kadar!..

Havzalılar da yine bu tarihi özelliği ve güzelliği gelecek kuşaklara taşıyacak etkinliği ortaya koyamamıştı...

Yani, 9 yıl önce neyse şimdi de o!..

Böyle giderse, 25 Mayıs’lar“Laf olsun, torba dolsun” kabilinden kutlamalarla geçiştirilecek!..

Yazık, hem de çok yazık!..

 

Dengeler...Üretmeyen tüketir!..Haram olsun!..Çeliğe su vermek...Hayatı ertelemek...Diz çökertme operasyonu...Ateş olmayan yerden... Yoksa...Hedeftekiler...Vicdanı sızladı mı?..Yazarın Tüm Yazıları