YAZARLAR

DİĞER YAZILARI

Av. Dr. Cengizhan Hatipoğlu

DUA VAKTİ

Dua manevi bir motivasyon aracıdır. Dua etmek suretiyle kişiler hem şahsi hem de umumi olarak kutsal addettiği makam(lar)dan talep ve niyazda bulunma imkanına sahip olurlar. Elbette bu duaların bir  kısmı mâkes bulup hayata tesir edebilmekte ve belki bir kısmı da umulur ki sadece tehir olmaktadır.

 

Kuşkusuz her dua neticesini meydana getirecek değildir. Sadece sözlü dua maksadın hasıl olmasına kafi gelmez. Böyle bir tasavvur netice itibariyle fiili dua olarak bilinen eylemsel davranışı ıskalamak anlamına gelecektir.Bu bakımdan dua, belli bir maslahata matuf ve/veya müspet bir vakıanın temennisine yönelik olursa; ilave olarak yürekten, içten ve hesapsız bir niyetle sözcükler kalpten dudağa doğru yürürse ve duanın konusu itibariyle gerekli olan tüm maddi-fiili adımlar atılırsazannediyorum kabule mazhar olabilecektir.

 

Dua önemli bir muharrik kuvvet hükmündedir. Meccani bir yakarışın marifetiyle makul bir ümit seviyesinin fevkinde neticelerin dahi ortaya çıkması işten değildir. Bir de bu münacatın bireysel olmaktan çıkıp külli bir nitelik taşıması halinde pek çok güzel şeyin müjdeleyicisi olacağının da farkında olmak icap eder. Bu nedenle “yüreğimize afet” olan bazı elim hadiselerde bu menfi durumların def-ü ref  edilmesi için gönül verenlerin dilinde hep zikrin olması gerekmektedir. İhlâs duygusunu ikmal ile belli bir konuda ihya ve şifa için toplu duanın yapılması görülecektir ki olumlu sonuçta önemli bir reçete mahiyetinde olacaktır.

 

İBRAHİMİ dinler bakımından duanın ehemmiyeti izahtan varestedir.ÖNDER FATİHlerin fetih ruhunu inkişaf ettiren şey ezelde yapılan duanın öznesi olma arzusudur.  DuaRECEP olursa tevekkül imkanı doğar. Ve en nihayeÖMER olmak, onun emaresini görmek isteyen duaya sımsıkı sarılmak durumundadır. “Fiili ve kavli samimi dua yazgıyı değiştirebilir. O halde zaman duaya durma zamanıdır…”. 

BİR ÇOCUK, BİR KADIN, BİR ÜLKEBİR MÜSLÜMANLIK TURNUSOLU: KREDİ FAİZLERİ''Rahmetli'' Stephen Hawking ve 'İnsani Çürümüşlük Endeksindeki' YerimizİNSANLIĞIMIZDA KENTSEL DÖNÜŞÜM İHTİYACIUFAK TEFEK HUKUKSUZLUKLARDUA VAKTİGIRTLAKTAN AŞAĞIYA İNMEYEN ADALET SÖYLEMİİYİ İNSAN; İDEAL İNSANGÜLHANBUDALAYazarın Tüm Yazıları